Відмінності між версіями «Маковецька Лариса Олексіївна»

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 15: Рядок 15:
 
* 2003 р. – доцент кафедри економічної та соціальної географії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
 
* 2003 р. – доцент кафедри економічної та соціальної географії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
 
* грудень 2019 — серпень 2020 р. - в. о. завідувача кафедри економічної та соціальної географії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
 
* грудень 2019 — серпень 2020 р. - в. о. завідувача кафедри економічної та соціальної географії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
 
'''Членство в організаціях'''
 
* 2020 член Всеукраїнська асоціація гідів
 
* 2017 член Асоціації індустрії гостинності України
 
* 2017 голова науково-методичної ради з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Волинської області Державної служби надзвичайних ситуацій
 
  
 
'''Професійні відзнаки'''
 
'''Професійні відзнаки'''

Версія за 01:15, 4 квітня 2021

МАКОВЕЦЬКА ЛАРИСА ОЛЕКСІЇВНА -
Маковецька Л.О.
кандидат географічних наук, доцент кафедри економічної та соціальної географії Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Освіта

 • 1986 р. - стала випускником Лаврівської середньої школи Луцького району Волинської області.
 • 1991р. – закінчила природничо-географічний факультет Волинського державного педагогічного інституту ім. Лесі Українки та здобула кваліфікацію вчителя географії і біології середньої школи.
 • 1991-1993р. - працювала викладачем географії та біології ВПтУ-2 м. Луцька
 • травень 1997 р. – на базі Львівського державного університету імені Івана Франка захистила кандидатську дисертацію на тему «Територіальна організація льонопромислового комплексу Західно-Поліського району», за шифром спеціальності 11.00.02 «Економічна і соціальна географія».

Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

Професійна діяльність

 • 1993 р. – старший науковий співробітник лабораторії шкільних краєзнавчих атласів ВДУ ім. Лесі Українки
 • 1997 р. – старший викладач кафедри економіки та менеджменту, заступник декана з навчальної роботи
 • 1998 р. – доцент кафедри економіки та менеджменту, заступник декана з навчальної роботи
 • 2002 р. – отримала атестат доцента кафедри фінансів підприємств і кредиту,
 • 2003 р. – доцент кафедри економічної та соціальної географії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
 • грудень 2019 — серпень 2020 р. - в. о. завідувача кафедри економічної та соціальної географії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Професійні відзнаки

 • Золотий нагрудний знак СНУ імені Лесі Українки, 2019 р.

Наукові інтереси

 • Проблеми регіональної економіки та регіонального розвитку.

Курси, що викладаю

 1. Розміщення продуктивних сил
 2. Регіоналістика
 3. Проблеми комплексного розвитку території
 4. Географія транспорту

Коло наукових інтересів

 • Проблеми регіональної економіки та регіонального розвитку.

Обрані праці

1. Маковецька Л.О. Суспільно-географічні аспекти розвитку сфери культури у Волинській області // І.П.Мандрик, Л.О.Маковецька // Українська географія : сучасні виклики. Зб.наук.праць у 3-х т. – К.: Прінт - Сервіс,2016. – Т.ІІ. – с.182-184. 2. Пугач С. Сучасний стан та трансформації галузевої структури промисловості Волинської області / С.О.Пугач, Я. С.Сосницька, Л. О.Маковецька // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. – 2016. – № 15 (340). – С. 52–57. 3. Маковецька Л. О. Транспорт, інфраструктура, комунальне господарство. Аналіз екологічних ризиків / Л. Маковецька, І. Мандрик // Сучасний екологічний стан та перспективи екологічно безпечного стійкого розвитку Волинської області : кол. моногр. / В. О. Фесюк, С. О. Пугач, А. М. Слащук та ін.; за ред. В. О. Фесюка. – К. : ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2016. – С. 29-45. 4. Сосницька Я. С. Роль особистих селянських господарств у виробництві продукції тваринництва регіону (на прикладі Волинської області) / Я. С. Сосницька, Л.О. Маковецька // Економічна та соціальна географія. – К.: 2017. – Вип. 77. С. 62-68. 5. Маковецька Л.О. Проблеми та перспективи розвитку Любешівського району, як депресивної території/ Я.С. Сосницька, Л.О. Маковецька, К. Кух// Науковий огляд. – 2017. - № 5 (37). – С. 54-60. 6. Маковецька Л.О. Інвестиційна привабливість Боратинської сільської ради в контексті комплексного соціально-економічного розвитку сільських територій / Л. О. Маковецька, О. В. Цуз // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Сер.: Географічні науки. – 2018. - № 3 (376). - С. 47-54. 7. Маковецька Л.О. Україно-Канадські торговельно-економічні відносини у сучасний період / Л.Маковецька, І.Мандрик // Матеріали 1 Міжнародного науково-практичного конгресу з канадознавства (21- 24 червня 2018 року, м. Луцьк, Україна) = Ukraine - Canada the Materials of the First Internatsonals Scholarly and Practical Congress Canadian Studies ( June 21- 24, Lutsk, Ukraine). – Луцьк: Вежа - Друк, 2018 – 1 електрон.опт. диск(CD ROM) – Об'єм даних 6,24 МБ - с. - 79-81. РПС 8. Маковецька Л. Сучасний стан та перспективи Україно-Канадські торговельно-економічних відносин / Л.Маковецька, І. Мандрик // Україна – Канада: сучасні наукові студії [Текст] кол.моногр. у 3-х кн Кн 1 = Ukraine - Canada : Моdern Scientife Studies : Collective Monograph [Text]: in the books. Books 1 – Луцьк : Вежа - Друк, 2018 . - С.40-48. 9. Маковецька Л.О. Суспільно-географічна характеристика об'єднаних територіальних громад Ратнівського району» / Л.О. Маковецька, Р.Геналюк, О.Оласюк // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Сер.: Географічні науки. – 2019. - № 4 (377). - С. 45-52. 10. Лажнік В., Маковецька Л., Сосницька Я. С. Особливості компонентної й територіальної структури транспортної системи Волинської області / В. Й. Лажнік, Л.О. Маковецька, С.О.Пугач // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Сер.: Географічні науки. – 2020. - № 1 (405). - С. 66-79. Г.т. 11. Пугач С.О. Маковецька Л.О. Просторові особливості функціонуання мережі громадського транспорту м. Луцьк Волинської області / С. О. Пугач, Л.О. Маковецька // Природа Західного Полісся та прилеглих територій.: Збірник наук.праць / За заг. ред.Ф.В.Зузука . – 2020.- № 16. - С. 144 - 147. 12. Lazhnik Volodymyr. Geographical differenation of commodity trade Ukraine with Slovenia / Volodymyr Lazhnik, Larisa Makovetska, Yaroslava Sosnytska//INTERNATIONAL Scientific Conference Eastern European Conference of Management and Economics. Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Eastern European Conference of Management and Economics, May 29, 2020 – Ljubljana School of Business, 2020. – S. 155 – 161 13.Lazhnik V. Yo., Makovetska L. O., Sosnytska Ya. S. TRANSPORT SUFFICIENCY OF ADMINISTRATIVE DISTRICTS OF VOLYN REGION. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія « Геологія. Географія. Екологія». 2020. № 53. С. 151 – 162. 14. Патійчук В.О., Маковецька Л.О., Ціпошук С.А. Перспективні напрями туристичної спеціалізації Угорщини. Prospects and achievements in applied and basic sciences: The IV International Science Conference, February 9 – 12, 2021, Budapest, Hungary. С. 180 - 185.

Посилання