Маковецька Лариса Олексіївна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
МАКОВЕЦЬКА ЛАРИСА ОЛЕКСІЇВНА -
Маковецька Л.О.
кандидат географічних наук, доцент кафедри економічної та соціальної географії Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Освіта

 • 1986 р. - стала випускником Лаврівської середньої школи Луцького району Волинської області.
 • 1991р. – закінчила природничо-географічний факультет Волинського державного педагогічного інституту ім. Лесі Українки та здобула кваліфікацію вчителя географії і біології середньої школи.
 • 1991-1993р. - працювала викладачем географії та біології ВПтУ-2 м. Луцька
 • травень 1997 р. – на базі Львівського державного університету імені Івана Франка захистила кандидатську дисертацію на тему «Територіальна організація льонопромислового комплексу Західно-Поліського району», за шифром спеціальності 11.00.02 «Економічна і соціальна географія».

Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

Професійна діяльність

 • 1993 р. – старший науковий співробітник лабораторії шкільних краєзнавчих атласів ВДУ ім. Лесі Українки
 • 1997 р. – старший викладач кафедри економіки та менеджменту, заступник декана з навчальної роботи
 • 1998 р. – доцент кафедри економіки та менеджменту, заступник декана з навчальної роботи
 • 2002 р. – отримала атестат доцента кафедри фінансів підприємств і кредиту,
 • 2003 р. – доцент кафедри економічної та соціальної географії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
 • грудень 2019 — серпень 2020 р. - в. о. завідувача кафедри економічної та соціальної географії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Професійні відзнаки

 • Золотий нагрудний знак СНУ імені Лесі Українки, 2019 р.

Наукові інтереси

 • Проблеми регіональної економіки та регіонального розвитку.

Підвищення кваліфікації

Пройдені стажування

 • Науково-педагогічне стажування, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка кафедра географії та методики її навчання, 2.05.2018 – 2.06.2018 р. Довідка № 11-33 від 06.06.2018р, Наказ ректора ТНПУ імені Володимира Гнатюка №149 від 22 травня 2018 року
 • Дистанційно, Ljubljana School of Business Siovenia, Ljubljana, 29 May 2020. Certificate of participation № 10 – 05/2020 in the 2nd International Scientific Conference Eastern European Conference of Management and Economics. 29 May 2020.
 • Дистанційно, International Scaience Group Budapest, Hungary, 09 – 12 February, 2021, Certificate of participation in the IV International Science Conference « Prospects and achievements in applied and basic sciences» 24 Hours of Participation (0,8 ECTS credits)
 • Дистанційно, International Scaience Group Ankara, Turkey, 01-04 June, 2021,Certificate of participation in theXXVIII International Science Conference and Practical Conference «Trends in science and practice of today» 24 Hours of Participation (0,8 ECTS credits)

Курси, що викладаю

 1. Розміщення продуктивних сил
 2. Регіоналістика
 3. Проблеми комплексного розвитку території
 4. Географія транспорту

Обрані праці

 1. Маковецька Л.О., Мандрик І.П. та ін. Суспільно-географічне положення та соціально-демографічна ситуація як чинники розвитку сільських територій ( на матеріалах Камінь-Каширського району Волинської області). Суспільна географія і картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії: матеріали Всеукраїнського наукового онлайн-семінару з участю закордонних учених, присвяченого 120 –літтю від дня народження професора Володимира Кубійовича(1900-1985)(Україна, м.Львів, 17 грудня 2020. Львів: Простір-М,2021. С. 337.
 2. Патійчук В.О., Барський Ю.М., Маковецька Л.О., Ціпошук С.А. Перспективи розвитку міжнародного туризму в Іспанії. The XXVIII International Science Conference «Trends in science and practice of today», June 01 – 04, 2021, Ankara, Turkey. Р.137 – 147.
 3. Маковецька Л. Географія транспорту[текст] : навч. посібн. / Лариса Маковецька. Луцьк : Вежа-Друк, 2021. 212с.
 4. Маковецька Л.О. Суспільно-географічні аспекти розвитку сфери культури у Волинській області // І.П.Мандрик, Л.О.Маковецька // Українська географія : сучасні виклики. Зб.наук.праць у 3-х т. – К.: Прінт - Сервіс,2016. – Т.ІІ. – с.182-184.
 5. Пугач С. Сучасний стан та трансформації галузевої структури промисловості Волинської області / С.О.Пугач, Я. С.Сосницька, Л. О.Маковецька // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. – 2016. – № 15 (340). – С. 52–57.
 6. Маковецька Л. О. Транспорт, інфраструктура, комунальне господарство. Аналіз екологічних ризиків / Л. Маковецька, І. Мандрик // Сучасний екологічний стан та перспективи екологічно безпечного стійкого розвитку Волинської області : кол. моногр. / В. О. Фесюк, С. О. Пугач, А. М. Слащук та ін.; за ред. В. О. Фесюка. – К. : ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2016. – С. 29-45.
 7. Сосницька Я. С. Роль особистих селянських господарств у виробництві продукції тваринництва регіону (на прикладі Волинської області) / Я. С. Сосницька, Л.О. Маковецька // Економічна та соціальна географія. – К.: 2017. – Вип. 77. С. 62-68.
 8. Маковецька Л.О. Проблеми та перспективи розвитку Любешівського району, як депресивної території/ Я.С. Сосницька, Л.О. Маковецька, К. Кух// Науковий огляд. – 2017. - № 5 (37). – С. 54-60.
 9. Маковецька Л.О. Інвестиційна привабливість Боратинської сільської ради в контексті комплексного соціально-економічного розвитку сільських територій / Л. О. Маковецька, О. В. Цуз // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Сер.: Географічні науки. – 2018. - № 3 (376). - С. 47-54.
 10. Маковецька Л.О. Україно-Канадські торговельно-економічні відносини у сучасний період / Л.Маковецька, І.Мандрик // Матеріали 1 Міжнародного науково-практичного конгресу з канадознавства (21- 24 червня 2018 року, м. Луцьк, Україна) = Ukraine - Canada the Materials of the First Internatsonals Scholarly and Practical Congress Canadian Studies ( June 21- 24, Lutsk, Ukraine). – Луцьк: Вежа - Друк, 2018 – 1 електрон.опт. диск(CD ROM) – Об'єм даних 6,24 МБ - с. - 79-81. РПС
 11. Маковецька Л. Сучасний стан та перспективи Україно-Канадські торговельно-економічних відносин / Л.Маковецька, І. Мандрик // Україна – Канада: сучасні наукові студії [Текст] кол.моногр. у 3-х кн Кн 1 = Ukraine - Canada : Моdern Scientife Studies : Collective Monograph [Text]: in the books. Books 1 – Луцьк : Вежа - Друк, 2018 . - С.40-48.
 12. Маковецька Л.О. Суспільно-географічна характеристика об'єднаних територіальних громад Ратнівського району» / Л.О. Маковецька, Р.Геналюк, О.Оласюк // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Сер.: Географічні науки. – 2019. - № 4 (377). - С. 45-52.
 13. Лажнік В., Маковецька Л., Сосницька Я. С. Особливості компонентної й територіальної структури транспортної системи Волинської області / В. Й. Лажнік, Л.О. Маковецька, С.О.Пугач // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Сер.: Географічні науки. – 2020. - № 1 (405). - С. 66-79. Г.т.
 14. Пугач С.О. Маковецька Л.О. Просторові особливості функціонуання мережі громадського транспорту м. Луцьк Волинської області / С. О. Пугач, Л.О. Маковецька // Природа Західного Полісся та прилеглих територій.: Збірник наук.праць / За заг. ред.Ф.В.Зузука . – 2020.- № 16. - С. 144 - 147.
 15. Lazhnik Volodymyr. Geographical differenation of commodity trade Ukraine with Slovenia / Volodymyr Lazhnik, Larisa Makovetska, Yaroslava Sosnytska//INTERNATIONAL Scientific Conference Eastern European Conference of Management and Economics. Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Eastern European Conference of Management and Economics, May 29, 2020 – Ljubljana School of Business, 2020. – S. 155 – 161
 16. Lazhnik V. Yo., Makovetska L. O., Sosnytska Ya. S. TRANSPORT SUFFICIENCY OF ADMINISTRATIVE DISTRICTS OF VOLYN REGION. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія « Геологія. Географія. Екологія». 2020. № 53. С. 151 – 162.
 17. Патійчук В.О., Маковецька Л.О., Ціпошук С.А. Перспективні напрями туристичної спеціалізації Угорщини. Prospects and achievements in applied and basic sciences: The IV International Science Conference, February 9 – 12, 2021, Budapest, Hungary. С. 180 - 185.

Контакти

43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, Корпус - "С", ауд.620
е-mail: makovetska.larisa@vnu.edu.ua

Індекс бібліографічних посилань у Google Академія

ORCID ID https: / 0000-0002-9305-7326

Профіль в Google Scholar / Google Scholar