Моренко Алевтина Григорівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Версія від 06:35, 19 травня 2023, створена Malynovska (обговорення | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Моренко.jpg

Посада - професор кафедри фізіології людини і тварин.

Науковий ступінь – доктор біологічних наук.

Вчене звання – професор.

Фахівець із фізіології людини і тварин (нейрофізіологія мануальних рухів)

Контактна інформація:

 • м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С, 7 поверх (ауд. 702).
 • e-mail: Morenko.Alevtyna@vnu.edu.ua
 • +38(0332) 249947

Наукові профілі автора

ORCID

Scopus Author

ResearcherID

Google Scholar

ОСВІТА

 • 2015 - доктор біологічних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка , м. Київ
 • 2000 - кандидат біологічних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка , м. Київ
 • 1995 - диплом про вищу освіту із відзнакою (Географія і біологія), біологічний факультет, Волинський державний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк.

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ:

 • 2015 р. – 2021 рр. – завідувач кафедри фізіології людини і тварин
 • 2015 р. – до тепер – професор кафедри фізіології людини і тварин
 • 2007–2015 рр. – вчений секретар університету,
 • 2003 – 2007 рр. – доцент кафедри фізіології людини і тварин,
 • 2000–2003 рр. – старший викладач кафедри фізіології людини і тварин,
 • 2000 рр. – асистент кафедри фізіології людини і тварин,
 • 1991–2000 рр. – асистент кафедри фізіології людини і тварин,
 • 1995–1999 рр. – старший лаборант кафедри фізіології людини і тварин.

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

Нагороди, відзнаки

 • Почесна грамота Волинської обласної ради (2007 рік)
 • Почесна грамота МОН України (2009)
 • Срібний нагрудний знак Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2012 рік)
 • Грамота Управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації (2013 рік)
 • Нагрудний знак „Відмінник освіти України" (2015 рік)
 • Золотий нагрудний знак Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2015 рік)

Членство в наукових товариствах

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

 • індивідуальні особливості нейрофізіологічного забезпечення мануальних рухів людини.

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Учасник виконання наукового проекту за кошти Міністерства освіти і науки України: № 0196U00662 (1998-2002 роки);
 2. Учасник виконання наукового проекту за кошти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України: «Нейрофізіологічні механізми і системна організація сенсомоторної діяльності людини (віковий і статевий аспекти)», № 0111U002143 (2011- 2013 роки);
 3. Стипендіат Кабінету Міністрів України як молодий учений (2006–2008 роки);
 4. Грант, наданий на проходження стажування за програмою академічної мобільності Еразмус+ в Інституті біотехнології Люблінського католицького університету імені Іоанна Павла ІІ (Польща) (06.03.2017-10.03.2017 рік);
 5. International Travel Grant (International Brain Research Organization) foe participation in 22nd International Neuroscience Winter Conference, taking place in Solden (Austria) (March 29 – April 2, 2020);
 6. Стратегічний практикум для керівників університету. Організатори: Національний університет «Київо-Могилянська академія», ГО «Вище», Саксонський центр викладання та навчання вищої освіти в Лейпцигу, МОН України, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, (10.10.2019 – 10.10.2019; 16.12.2019 – 17.12.2019).

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 1. Моренко А. Г. Особливості мозкових процесів під час виконання мануальних рухів у відповідь на сенсорні сигнали в осіб із високою і низькою альфа-частотою. Монографія / А. Г. Моренко. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 216 с. [1]
 2. Morenko. Electrical Activity of the Cerebral Cortex during the Low-Frequency Acoustic Stimulation in Women with Different Characteristics of Alpha Rhythm / A. Morenko, O. Morenko // Annals of neurosciences. – 2016. – Vol. 23, No 4. – P. 235–240. [2]
 3. Morenko A. In Memory of Leonid Gittik: Academic Readings, Dedicated to the Anniversary of Prominent Ukrainian Scientist / A. Morenko, A. Poruchynskiy, I. Kuznietsov // Annals of neurosciences. – 2016. – Vol. 23, No 4. – P. 261–262. [3]
 4. Morenko A.H. Brain processes in women with different modal alpha-frequency through the execution of manual movements with applying of force / A.H. Morenko, O.V. Korzgyk // Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University 2016.–№1. – P. 326 – 341 [4]
 5. Morenko A.H. Bioelectrical activity of the brain during performance of manipulative movements in women with different modal alpha-frequencies / A.H. Morenko // Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, medycyna. 2016. – 7(1). – P. 65–70. [5]
 6. Morenko A.G. EEG Activity during Realization of Manual Movements by Individuals with Different Characteristics of the Alpha Rhythm. / A.G. Morenko /Neurophysiology. 2017. – 49 (2) – P. 143–150. [6]
 7. Morenko A. H. Coherence EEG frequency components during manual movements executed by the subdominant hand in women. /O. V. Korzhyk, O. S. Pavlovych, A. H. Morenko/ Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2017. – 8(1). – P. 51–57. [7]
 8. O.V. Korzhik, A.H.Morenko, І.Ya. Kotsan. Event-Related EEG Synchronization/Desynchronization under Conditions of Cessation and Switching over of the Programs of Manual Movements in Men // Neurophosiology. 2018. – Vol. 50, No. 3. – P. 189–197. [8]
 9. O. V. Korzhyk, O. S. Pavlovych, O. R. Dmytrotsa, A. H. Morenko Cortex electrical activity during switching of motor programs among men and women .// Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2018. – 8(2). – P. 183–188. [9]
 10. Korzhyk O., Morenko O., Morenko A., Kotsan I. Gender Features of Brain Processes During Inhibition of Manual Movements’ Programs.// Annals of Neuroscienes (India) 2019. – 26(1). – P. 4–9. [10]
 11. Моренко А. Г. Coherence of EEG Frequency Components While Performing Alternative Finger Movements in Women with Different Modal Frequency of Alpha-rhythm / A. Morenko, O. Korzgyk // Вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Біол. науки. – 2015. - № 12 (313). – С. 112 – 118. [11]
 12. Моренко А. Електроміографічна активність поверхневих м’язів пальців кисті під час мануальної моторики в чоловіків із різними характеристиками α-частоти. / О. Коржик, О. Киричук, А. Моренко / Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2017. – 7 (356). – С. 182–188. [12]
 13. Peculiarities of Electromyographic Activity of Hand’s Distal Muscles in Women With Different Modal α-Frequency. //O. Korzhyk, O. Pavlovych, S. Braniuk, O. Morenko / Lesya Ukrainka Eastern European National University Scientific Bulletin. Series: Biological Sciences. – 2018. – 4(377). – С. 115-122. [13]
 14. Павлович О.С., Моренко А.Г., Абрамчук О.М. Особливості мозкового електрогенезу чоловіків і жінок із різним профілем слухової та мануальної асиметрії у стані функціонального спокою.// Молодий вчений. Біологічні науки. –2018. – № 2 (54). – С. 450–453. [14]
 15. Моренко А. Г. Рецензія на підручник Н.О. Сибірної, Г.Я. Гачкової, І.В. Бродяк, К.А. Сибірної, М.Р. Хохли та М.В. Сабадашки «Функціональна біохімія» за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 644 с. – (Серія «Біологічні студії»). /Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки. – 2018. – 8(381). – C. 108-109. [15]
 16. O.Dmytrotsa, S.Shvaiko, T.Poruchynska, A.Poruchynskyi, O.Zhuravlov, A. Morenko. Spectral analysis of EEG signals among people with different levels of personal anxiety.// Journal of Pre-Clinical and Clinical Research, 2018,. – Vol 12. – No 1. – Р. 22-25. [16]
 17. Чех О.В., Моренко О.А., Титюк О.В., Коржик О.В., Моренко А.Г. ЕМГ – активність м’язів верхньої кінцівки людини при патології нервово-м’язового проведення.// Науковий вісник Схі-дноєвропейського на-ціонального універси-тету імені Лесі Украї-нки. Серія: Біологічні науки. – 2019. – 4(388). – C. 168-178. [17]
 18. Morenko А. H. The analysis of coherent EEG activity in persons with different profiles of interhemispheric asymmetry during encoding the rhythm patterns. / О. S. Pavlovych, О. М. Abramchuk, Л. О. Shvartc, А. І. Poruchynskyi, А. H. Morenko / ScienceRise:Biological Science. –2017. – 1(4). – P. 17–21. doi: 10.15587/2519-8025.2017.93545 Index Copernicus
 19. Моренко А.Г. Особливості мозкового електрогенезу чоловіків і жінок із різним профілем слухової та мануальної асиметрії у стані функціонального спокою. / О. С. Павлович, А. Г.
 20. Моренко, О. М. Абрамчук // Молодий вчений. Біологічні науки. –2018. – № 2 (54). – С. 450–453. Index Copernicus
 21. Morenko A. Event-related synchronization / desynchronization in terms of switch of manual motor programs in men. / O. Korzhyk, O. Pavlovych, L. Shvarts, T. Shevchuk, O. Dmytrotsa, A.
 22. Poruchynskiy, A. Morenko// Biologija 2017. Vol. 63. No. 4. P. 297–305. doi:[18].3604 Web of science Index Copernicus
 23. Morenko A. Changes in electroencephalogram (EEG) power during subdominant (left) hand finger movements in females with different alpha rhythm characteristics. / A. Morenko, O. Morenko, O. Dmytrotsa, A. Poruchynsky, O. Korzhyk. //Health Problems of Civilization. 2020. – Vol 1. – P. 63–69. doi:[19]. Web of science Index Copernicus
 24. Morenko A. H. Event-related potentials during contralateral switching over motor programs in humans. / O. V. Korzhyk, O. R. Dmutrotsa, A. I. Poruchynskyi, A. H. Morenko. // Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2020. – 11(1). – P. 110–115 [20] Web of science Index Copernicus