Навчально-наукова лабораторія електронної мікроскопії

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Підпорядкування лабораторії: кафедра фізіології людини і тварин медико-біологічного факультету.

Рік створення лабораторії: 2007.

Адреса: м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С, 1 поверх (C-7).

Кадрове забезпечення: старший лаборант Панкевич Володимир Зіновійович (з 2010 року і до нині), завідувач лабораторії Мотузюк Олександр Петрович (з 2007 року до 2010 року).

Структура лабораторії

EM 1.jpg
EM 2.jpeg
EM 3.jpeg
EM 4.jpeg
EM 5.jpeg
EM 12.jpg
EM 22.jpeg
EM 32.jpeg
EM 42.jpeg
EM 52.jpeg

Складається з двох приміщень – основного, де розташовані всі прилади, та додаткового, де проводяться забір матеріалу, його проводка та підготовка до нарізки.

Обладнання лабораторії

 • Електронний мікроскоп ПЕМ-100 виробництва фірми «СЕО», який дозволяє отримати збільшення об’єкта від 100 до 400 000 разів. Прискорюючи напруга – 25, 50, 75, 100 кВ. Розрізнюючи здатність 0,5 нм.
 • Ультрамікротом SEO UMC призначений для отримання ультра тонких і тонких зрізів 40-60нм з твердих об’єктів при кімнатній температурі для електронної мікроскопії.
 • Світловий мікроскоп Аxioskop 40 виробництва фірми Zeiss
 • Всі мікроскопи та ультрамікротом обладнані відеокамерами, які дозволяють виводити зображення об’єкта на монітор комп’ютера, зберігати його і працювати в програмах. Програма «Морфологія».
 • Лабораторія забезпечена всіма необхідними реактивами, хімічним посудом та іншим інструментарієм.

Спеціалізація лабораторії

Лабораторія електронної мікроскопії відповідає усім вимогам до науково-дослідних лабораторій та забезпечує значну частину навчального процесу на біологічному та інших факультетах. У лабораторії можуть проводитися дослідження в сфері біології (морфологія, гістологія, цитологія, генетика, вірусологія, мікробіологія), медицина (патанатомія, онкологія, апоптичні процеси, гематологія), хімія (аналітична хімія, біохімія, фізична хімія), матеріалознавство та ін.

На базі лабораторії здійснюється підготовка висококваліфікованих наукових та інженерних спеціалістів. Проводяться окремі лабораторні роботи з таких навчальних курсів як:

 • Безпека життєдіяльності з основами охорони праці
 • Біофізика
 • Сучасні проблеми молекулярної біології
 • Вступ до фаху з основами охорони праці Мотузюк О. П.
 • Лабораторна справа
 • Медична та біологічна фізика
 • Молекулярна біологія
 • Основи лабораторної справи
 • Фізіологія, гігієна та охорона праці
 • Математичне моделювання в біології та медицині
 • Фізіологічні основи фізичного та психічного здоров’я
 • Вірусологія;
 • Зоологія;
 • Гістологія;
 • Цитологія;
 • Електроніка (демонстраційні заняття для студентів біологічного факультету, фізичного та хімічного факультетів).
Наукова діяльність

Основними науковими напрямами діяльності лабораторії електронної мікроскопії є дослідження ультраструктури нервових клітин за умов дії стресових факторів, ультраструктура м’язової тканини за умов ішемії.

Проводиться ряд демонстраційних занять для медичного коледжу м. Луцька, учнів шкіл м. Луцька та МАНу, а також для студентів факультету післядипломної освіти.

На устаткуванні лабораторії виконують свої наукові дослідження вчені з інших лабораторій і університетів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Луцький національний технічний університет, Криворізький державний педагогічний університет).

Результати наукових досліджень співробітниками лабораторії опубліковані в багатьох наукових статтях фахових вітчизняних і міжнародних журналів, в патентах, доповідях на наукових конференціях.

Крім цього, прилади лабораторії електронної мікроскопії активно використовуються в освітньому процесі для студентів молодших і старших курсів магістрів, аспірантів і докторантів, при виконанні дипломних і магістерських робіт, кандидатських і докторських дисертацій.


Документація лабораторії

-Інструкція Про надання долікарської допомоги

-Інструкція з охорони праці під час роботи на ПЕОМ

-Інструкція з охорони праці у лабораторіях

-Інструкція з охорони праці(загальна)

-Інструкція з охорони праці для здобувачів освіти

-Інструкція з пожежної безпеки


 • План роботи навчально-науково- лабораторії електронної мікроскопії кафедри фізіології людини і тварин на 2020-2021 н.р.
Зміст роботи Виконавці Термін виконання
1 Проведення лабораторних і практичних занять. Панкевич В. З., Білецька М.Г., Абрамчук О. М., Бойко П.К. Протягом року
2 Проведення науково-дослідних робіт з наступних проблем:
 • Ультраструктура м'язової тканини
 • Дослідження ультраструктури вомероназального органа
 • Дослідження контрактильних характеристик ішеміїзованих скелетних м'язів у алкоголізованих щурів та дослідження впливу на ці процеси фулоренів та пестицидів.
Панкевич В.З.,виладачі кафедри, Мотузюк О. П., Чорна І., аспіранти, магістри, студенти Прот.ягом року
3 Вдосконалення методик дослідження: заливки тканинини у смоли,контрастування важкими металами, імпрегнація нервової тканини і т.д. Налаштування роботи петч клемп установки. Вдосконалення роботи тензометричної установки Панкевич В. З., Мотузюк О. П., Співробітники факультету Протягом року
4 Вдосконалення методик комп'ютерного аналізу отриманих зображень Панкевич В. З., Протягом року
5 Забезпечення науково-дослідної роботи студентів біологів Панкевич В. З.,виладачі кафедри Протягом року
6 Виконання дисертаційних робіт згідно з індивідуальними планами аспірантів. Виладачі кафедри,аспіранти Протягом року
7 Дослідження нанозразків кристалічних структур, одержаних на кафедрах неорганічноїь хімії та фізики твердого тіла з допомогою електонної та світлової мікроскопії. Панкевич В. З., Олексеюк І. Д., Божко В.В. Протягом року
8 Розроботи методичні рекомендації до лабораторних робіт, які можуть проводитись в лабораторіях кафедри відповідно з навчальною програмою спецкурсу "Великий спецпрактикум з фізіології людини і тварин", "Основи патофізіології" Панкевич В. З., Мотузюк О. П., Співробітники факультету Протягом року
9 Оновлення матеріально-технічної бази лабораторії Панкевич В. З., Протягом року
10 Проведення профілактики та в разі необхідності,ремонту МТЗ лабораторії Панкевич В. З. Протягом року
11 Проведення показових демонстраційних занять для учнів шкіл,МАН, медучилищ Панкевич В. З., Мотузюк О. П. Протягом року
12 Проведення консультацій для студентів,що займаються науковою роботою на базі лабораторії Панкевич В. З., Мотузюк О. П.,виладачі кафедри Протягом року
 • Графік роботи навчально-наукової лабораторії електронної мікроскопії кафедри фізіології людини і тварини
Понеділок 8.15 - 12.00 12.48 -17.15
вівторок 8.15 - 12.00 12.48 -17.15
середа 8.15 - 12.00 12.48 -17.15
четвер 8.15 - 12.00 12.48 -17.15
п'ятниця 8.15 - 12.00 12.48 -16.15
субота вихідний
неділя вихідний

Графік роботи старшого лаборанта навчально-наукової лабораторії електронної мікроскопії кафедри фізіології людини і тварини Панкевича Володимира Зіновйовича

Понеділок 8.15 - 12.00 12.48 -17.15
вівторок 8.15 - 12.00 12.48 -17.15
середа 8.15 - 12.00 12.48 -17.15
четвер 8.15 - 12.00 12.48 -17.15
п'ятниця 8.15 - 12.00 12.48 -16.15
субота вихідний
неділя вихідний

Інструукції до обладнання