Навчально-науково-виробнича лабораторія медико-біологічного моніторингу та громадського здоров’я

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Версія від 11:10, 10 лютого 2021, створена Biletska. olya (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
РЕГ.jpg
Mio1.jpg
Mio.jpg
РЕ1.jpg
Work.jpg
Work2.jpg


Підпорядкування лабораторії: кафедра фізіології людини і тварин медико-біологічного факультету.

Рік створення лабораторії: 2018.

Адреса: м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С, 7 поверх (аудиторія 706).

Кадрове забезпечення: старший лаборант Мешко Анна Олександрівна(з лютого 2021р.), старший лаборант Білецька Ольга Андріївна та старший лаборант Панкевич Володимир Зіновійович (з вересня 2020 р.по лютий 2021р.); старший лаборант Титюк Ольга Василівна (з жовтня 2018 року до серпня 2020), старший лаборант Киричук Олена Петрівна (з травня 2018 року до жовтня 2018 року).

Обладнання лабораторії

 • 2-канальний портативний комп’ютерний електронейроміограф Нейро-ЕМГ-Мікро;
 • діагностичний автоматизований комплекс «Кардіо+» (Сертифікат № UA.C.344-19 в Реєстрі Органу сертифікації чинний до 26 лютого 2022 року).

Спеціалізація лабораторії

У лабораторії відбуваються лабораторні заняття для студентів медико-біологічного та інших факультетів з таких дисциплін, як:

 • фізіологія людини;
 • фізіологія людини і тварин;
 • великий спецпрактикум з фізіології людини і тварин;
 • основи патологічної фізіології;
 • біофізика;
 • доклінічна діагностика біологічних систем;
 • фізіологія вісцеральних систем.
 • фізіологія, гігієна та охорона праці
 • математичне моделювання в біології та медицині
 • фізіологічні основи фізичного та психічного здоров’я
 • Біологія людини
 • Вікова фізіологія з основами валеології
 • Біологія у всесвітньому просторі
 • Основи здорового способу життя
 • Педагогічна валеологія
 • Радіобіологія
 • Фізіологія сенсорних систем
 • Хронобіологія

Крім того, на базі лабораторії проводять наукові дослідження.

Методи дослідження

 • Електроміографія:
 1. потенціали рухових одиниць;
 2. спонтанна активність;
 3. інтерференційна крива.
 • Електронейроміографія:
 1. моторна швидкість поширення збудження;
 2. сенсорна швидкість поширення збудження.
 • Електрокардіографія
 • Велоергометрія
 • Реографія:
 1. реовазографія;
 2. реоенцефалографія;
 3. грудна реографія.
 • Спірометрія

Наукові заходи

У лабораторії відбуваються наукові заходи, воркшопи для:

 • студентів медичних коледжів (травень 2019 року);
 • учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв (січень 2020 року);
 • учасників МАНу (червень 2019 року);
 • переможців ІІІ (обласний) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології (лютий 2020 року).

Документація лабораторії

 • Інструктажі з техніки безпеки:

-Інструкція Про надання долікарської допомоги

-Інструкція з охорони праці під час роботи на ПЕОМ

-Інструкція з охорони праці у лабораторіях

-Інструкція з охорони праці(загальна)

-Інструкція з охорони праці для здобувачів освіти


 • План роботи навчально-науково-виробничої лабораторії медико-біологічного моніторингу та громадського здоров’я кафедри фізіології людини і тварин на 2020-2021 н.р.
Зміст роботи Виконавці Термін виконання
1 Проведення лабораторних і практичних занять для студентів біологічного, педагогічного, фармацептичного факультетів, факультету психології, факультету фізичної культури, спорту та здоров’я навчально-наукового медичного інституту. Мешеко А. О. Протягом року
2 Забезпечення проведення практичних та лабораторних робіт для студентів біологічного факультету із курсів та спецкурсів за спеціальністю «Біологія», «Лабораторна діагнотика» «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», а також навчального процесу, передбаченого навчальними програмами з відповідних дисциплін. Мешеко А. О.,викладачі кафедри Протягом року
3 Організація, планування виробничої практики на базі лабораторії. Мешеко А. О., Викладачі кафедри Протягом року
4 Розробка методичних рекомендацій та лабораторних практикумів, які можуть здійснюватися на базі лабораторії. Мешеко А. О. Протягом року
5 Проведення консультацій для студентів, аспірантів що займаються науковою роботою на базі лабораторії Мешеко А. О. Протягом року
6 Виконання експериментального дослідження в межах курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт. Керівник лабораторії проф. Моренко А.Г., Мешеко А. О., студенти Протягом року
7 Забезпечення лабораторії матеріалами технічного забезпечення і проведення профілактики та, в разі необхідності, їх ремонту. Викладачі, студенти кафедри, Мешеко А. О. Протягом року
8 Організація роботи щодо підтримання науково-дослідного обладнання в належному стані Мешеко А. О. Протягом року
9 Здійснення необхідних заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час лабораторних занять в лабораторії та підтримання належного санітарно-гігієнічного стану лабораторії Мешеко А. О. Протягом року
10 Проведення науково-дослідних робіт:
 • за методиками поверхневої та стимуляційної електроміографії з таких проблем:
 1. функціонування нервово-м’язового апарату людини під час відповіді на сенсорні (слухові) подразники в осіб різної статі та профілю сенсомоторної асиметрії;
 2. дослідження нейрорегуляторних процесів при забезпеченн фазної та тонічної рухової активності;
 3. вікові та статеві особливості функціонування нервово-м’язового апарату (рівня збудливості, стану нервово-м’язової передачі, ступеня витривалості та працездатності м’язів, тощо);
 4. вплив різного рівня тренованості на нервово-м’язовий апарат людини;
 5. дослідження впливу профілю мануальної асиметрії на м’язову активність людини;
 6. дослідження показників М-відповіді та Н-рефлексу;
 7. дослідження впливу біологічно активних речовин на динамічні параметри скорочення пучків волокон скелетних м’язів.
 8. вивчення показників ЕМГ рухової активності людини у відповіді на сенсорні (слухові) подразники;
 9. аналіз електричних потенціалів під час фазної і тонічної рухової діяльності у м’язах згиначах та розгиначах людини;
 10. морфо-функціональні зміни у м’язах та нервово - м’язових синапсах під час старіння.
 11. аналіз показників скорочення скелетних м’язів.
 12. з визначенням психо фізіологічних показників здоров’я людини:
 13. особливості показників рухливості нервових процесів в школярів залежно від розпочаття систематичного навчання;
 14. стан кардіореспіраторної системи в осіб із різним рівнем фізичної тренованості за електрокардіографічними показниками;
 15. особливості серцево-судинної системи в тренованих та нетренованих осіб при фізичних навантаженнях;
 16. особливості показників зовнішнього дихання у спортсменів різної кваліфікації;
 17. особливості периферичного кровообігу обстежуваних при різних рухових режимах;
 18. особливості росту та розвитку дітей підліткового віку;
 19. особливості електричної активності серця в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;
 20. стан серцево-судинної та дихальної системи у дітей зі сколіозом;
 21. функціональні можливості кардіореспіраторної системи спортсменів-легкоатлетів;
 22. фізичний розвиток і фізичне здоров’я дітей шкільного віку;
 23. вивчення впливу довкілля на здоров’я дитячого населення;
 24. фактори ризику розвитку порушень роботи серця;
 25. особливості реагування серцево-судинної системи на термічні впливи в осіб з різним адаптаційним потенціалом;
 26. показники логічного мислення студентів під час вивчення природних дисциплін.
Викладачі та студенти кафедри, Мешеко А. О. Протягом року
11 Проведення науково-дослідних робіт за методиками електрокардіографії, спірографії, реографії, велоергометрії Викладачі та студенти кафедри, Мешеко А. О. Протягом року
 • План роботи навчально-методичної лабораторії вікової фізіології та методики вивчення здоров’я людини на 2020-2021 н.р.

Зміст роботи Виконавці Термін виконання
1 Скласти план роботи навчально-методичної лабораторії вікової фізіології. Викладачі,ст. лаборант І семестр 2020 р
2 Скласти графік проведення консультацій та індивідуальних занять, довести його до відома студентів. Викладачі кафедри, Протягом року
3 Підготувати навчально-методичні матеріали, таблиці, обладнання для проведення лекцій та лабораторних робіт. Викладачі,ст. лаборант Протягом року
4 Забезпечити можливість самостійної підготовки студентів в навчально-методичній лабораторії “вікової фізіології”. Викладачі кафедри Протягом року
5 Підтримувати навчально-методичну лабораторію загальної фізіології в належному санітарно-гігієнічному стані. Ст. лаборанти Протягом року
6 Забезпечити читання лекцій, проведення лабораторних та практичних робіт, консультацій та індивідуальних занять. Викладачі кафедри Протягом року
7 Забезпечити навчально-методичну лабораторію необхідними, для проведення занять, навчально-методичними матеріалами, методичними посібниками та технічними засобами навчання. Ст. лаборанти Протягом року
8 Взяти участь у науково-практичній конференції CНУ імені Лесі Українки «Молода наука Волині: пріоритети та

перспективи досліджень»

Викладачі, аспіранти, студенти Травень 2021
9 Формувати культуру спілкування і поведінки у студентів, виховувати позитивні моральні якості. Сприяти формуванню гармонійної, всесторонньо-розвинутої особистості. Викладачі кафедри Протягом року
10 Підтримувати належний естетичний вигляд навчально-методичної лабораторії - музею анатомії людини, постійно дбати про її санітарно-гігієнічний стан, техніку безпеки. Викладачі кафедри Протягом року
 • План роботи навчально-методичної лабораторії загальної фізіології на 2020-2021 н.р.

Види роботи, заходи Виконавці Термін виконання
1 Підготувати план навчально-методичної і організаційної роботилабораторії загальної фізіології і довести їх до відома студентів Викладачі, ст. лаборанти І семестр 2020 р.
2 Забезпечити умови для індивідуальної та самостійної роботи студентів в навчально-методичній лабораторії загальної фізіології. Викладачі, ст. лаборанти Протягом року
3 Підготувати навчально-методичні матеріали, обладнання для проведеннялекцій та лабораторних робіт. Ст. лаборанти Протягом року
4 Здійснювати керівництво і надавати консультативну допомогу у написанні курсових, дипломних та магістерських робіт студентів Ст. лаборанти Протягом року
5 Систематично підвищувати науковий і навчальний рівень лекцій і лабораторних занять із врахуванням вимог університетської програми Викладачі, ст. лаборанти Протягом року
6 Приймати активну участь у міжнародних, всеукраїнських та вузівських наукових конференціях та

симпозіумах

Викладачі, ст. лаборанти Протягом року
7 Взяти участь у науково-практичній конференції CНУ імені Лесі Українки «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» Викладачі, ст.лаборанти Травень 2021 року
8 Підтримувати належний естетичний вигляд навчально-методичної лабораторії вікової фізіології ст.лаборанти Протягом року
9 Здійснювати роботу по вдосконаленню професійних якостей майбутніх спеціалістів при вивченні фізіології Викладачі кафедри Протягом року
10 Продовжити роботу по розробці форм і методів використання фізіології для формування наукового світогляду студентів. Викладачі кафедри Протягом року
11 Виховувати у студентів кращі моральні якості, вчити їх культурі спілкування і поведінки Викладачі кафедри Протягом року

Графік роботи Графік роботи навчально-науково-виробничої лабораторії медико-біологічного моніторингу та громадського здоров’я кафедри фізіології людини і тварини

Понеділок 8.15 - 12.00 12.48 -17.15
вівторок 8.15 - 12.00 12.48 -17.15
середа 8.15 - 12.00 12.48 -17.15
четвер 8.15 - 12.00 12.48 -17.15
п'ятниця 8.15 - 12.00 12.48 -16.15
субота вихідний
неділя вихідний

Графік роботи старшого лаборанта лабораторії медико-біологічного моніторингу та громадського здоров’я кафедри фізіології людини і тварини Мешеко Анни Олександрівни

Понеділок 8.15 - 12.00 12.48 -17.15
вівторок 8.15 - 12.00 12.48 -17.15
середа 8.15 - 12.00 12.48 -17.15
четвер 8.15 - 12.00 12.48 -17.15
п'ятниця 8.15 - 12.00 12.48 -16.15
субота вихідний
неділя вихідний

Графік роботи старшого лаборанта кафедри фізіології людини і тварини Луцик Надії Іванівни

Понеділок 8.15 - 12.00 12.48 -17.15
вівторок 8.15 - 12.00 12.48 -17.15
середа 8.15 - 12.00 12.48 -17.15
четвер 8.15 - 12.00 12.48 -17.15
п'ятниця 8.15 - 12.00 12.48 -16.15
субота вихідний
неділя вихідний

Інструкції до обладнання:

1. Інструкція до електронейроміографа:

2. Інструкція до комплексу "Кардіо+":

 • Канал ВЕЛО:
 1. Технічна інструкція
 2. Медична інструкція
 • Канал РЕО:
 1. Технічна інструкція
 2. Медична інструкція
 • Канал СПІРО:
 1. Технічна інструкція
 2. Медична інструкція
 • Канал ФОНО:
 1. Технічна інструкція
 2. Медична інструкція
 • Канал ЕКГ:
 1. Технічна інструкція
 2. Медична інструкція