Стельмах Валентина Юріївна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Чабанчук В. Ю.jpg

Старший викладач кафедри фізичної географії.

Біографічна довідка

Народилася 7 вересня 1992 р. у м. Костопіль Рівненської області. У 2009 р. закінчила ЗОШ № 6 м. Костополя із золотою медаллю. У тому ж році вступила на географічний факультет Волинського національного університету імені Лесі Українки (зараз Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). Закінчила ВНЗ у 2014 р. з відзнакою за спеціальністю „Географія”, здобувши освітньо-кваліфікаційний ступінь магістра.

Основні етапи професійної діяльності

У листопаді 2014 р. зарахована до аспірантури з відривом від виробництва Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, яку закінчила у 2017 році. Кандидатську дисертацію захистила у 2019 р. на тему „Еколого-географічний аналіз лісових ландшафтів Рівненської області” за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. Науковий керівник - кандидат географічних наук, доцент Мельнійчук Михайло Михайлович. Здобула науковий ступінь кандидата географічних наук (2019 р.). З 2017 р. по 2018 р. працювала старшим лаборантом кафедри туризму та готельного господарства СНУ ім. Лесі Українки. З 2018 р.– на кафедрі фізичної географії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки на посадах асистента, старшого викладача. У 2020 р. у зв’язку з перейменуванням ЗВО – старший викладач кафедри фізичної географії Волинського національного університету імені Лесі Українки (ВНУ).

Стажування

Коло наукових інтересів

Конструктивна географія, лісові ландшафти, геоекологія та гідроекологія, геотуризм та рекреація, гідрометрія та гідрографія, антропогенне навантаження та трансформація ландшафтів.

Перелік основних наукових та науково-методичних праць

 1. Мельнійчук М. М., Чабанчук В. Ю. Аналіз лісокористування у межах лісового фонду Рівненської області. Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2017. № 14. С. 116–121.
 2. Мельнійчук М. М., Чабанчук В. Ю. Наслідки антропогенного впливу на лісові ландшафти Рівненської області. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Географія. Тернопіль, 2018. № 1 (44). С. 146–155.
 3. Мельнійчук М. М., Чабанчук В. Ю. Структура насаджень сосни звичайної у лісовому фонді Рівненської області. Географія та туризм : наук. зб. / ред. кол. : Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. Київ, 2016. Вип. 36. С. 274–284.
 4. Мельнійчук М. М., Чабанчук В. Ю. Просторово-часова динаміка запасів деревини у лісовому фонді Рівненської області. Науковий вісник Чернівецького університету. Географія. Чернівці, 2016. Вип. 775–776. С. 211–217.
 5. Melnichuk M., Chabanchuk V. Pine plantations of Rivne region. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Географія. Тернопіль, 2016. №1 (40). С. 270–276.
 6. Melnichuk, M., Chabanchuk, V. Analysis of scientific approaches to the typology and classification of natural forest landscape. Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2016, 24(1). P. 90–97. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/111613.
 7. Мельнійчук М. М., Чабанчук В. Ю. Лісотипологічна характеристика лісових ландшафтів Рівненської області. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Географія. Тернопіль, 2016. № 2 (41). С. 78–83.
 8. Мельнийчук М. М., Чабанчук В. Ю. Геоэкологические основы оптимизации лесов Ровненской области. Вопросы географии и геоэкологии. Алматы, 2017. С. 36–42.
 9. Мельнійчук М. М., Білецький Ю. В., Чабанчук В. Ю. Загальне землезнавство : Методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів біологічного факультету за спеціальностями 014 «Середня освіта (Біологія, природознавство, здоров’я людини)» та 014 «Середня освіта (Природничі науки)». Луцьк, 2019. 159 с.
 10. Чабанчук В., Ващук К. Розробка геотуристичного маршруту для природничої практики студента-географа. Геотуризм: практика і досвід : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. м. Львів, 22–24 жовт.2020 р. Львів, 2020. С. 165–168.

Контакти

 • stelmakh.valia@vnu.edu.ua
 • stelmakh.valia@gmail.com

Посилання

Профіль у Google Scholar

ORCID ID

НБУВ