Мельнійчук Михайло Михайлович

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної географії

Український географ, кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної географії. Дослідження вченого стосуються геоморфології, ґрунтознаства, рекреації. Під його науковим керівництвом захищено 5 кандидатів географічних наук. Автор більше 80 наукових праць

Освіта

 • 1995 р. кандидат географічних наук, Львівський державний університет імені Івана Франка (м. Львів)
 • 1987 р. Диплом про вищу освіту, географічний факультет, Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки

Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

 • 2020 р. звання "Вчитель-методист"
 • 2012 р. нагороджений золотим нагрудним знаком (ВНУ ім. Лесі Українки)
 • 2012 р. лауреат щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
 • 2010 р. державна віжзнака - "Петро Могила"
 • 2008 р. державна віжзнака - "Відмінник освіти України" Міністерства освіти і науки України
 • 2005 р. член координаційної ради з питань ерозійно-руслових процесів Московського державного університету імені В. М. Ломоносова
 • 2005-2021 рр. грамоти обласного управління освіти, облдержадміністрації, обласної ради Волинської області
 • 2005 р. і дотепер голова Волинського відділення Українського географічного товариства

Наукові інтереси

 • еколого-геоморфологічні дослідження
 • деградаційні процеси у ґрунтах Волинсської області
 • природні рекреаційні ресурси

Курси, що викладаю

 • Загальне землезнавство
 • Методи прикладних досліджень
 • Озерознавство

Обрані праці

 • Melnichuk M., Chabanchuk V. Analysis of scientific approaches to the typology and classification of natural forest landscape. Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2016. 24 (1), P. 90–97. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/111613
 • Мельнійчук М. М., Зейко В. О. Молодіжний та дитячий туризм : сутність та класифікація за віком. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Геологія. Географія. Екологія. Харків, 2016. Вип. 44. С. 118–122. DOI: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2016-44-15
 • Мельнійчук М. М., Чабанчук В. Ю. Структура насаджень сосни звичайної у лісовому фонді Рівненської області. Географія та туризм : наук. зб. Київ, 2016. Вип. 36. С. 274–284. https://www.google.com/search?
 • Niemets L., Melniichuk M., Segida K., Pogrebskyi T. Demographic situation as an indicator of socio-economic development (on example of Volyn and Kharkiv regions of Ukraine). Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi. Sosnowiec, 2016, Acta Geographica Silesiana, 22. WNoZ UŚ. Р. 43–57.
 • Мельнийчук М. М., Чабанчук В. Ю. Геоэкологические основы оптимизации лесов Ровненской области. Вопросы географии и геоэкологии. Алматы : Институт географии, 2017. С. 36–42. ISSN 1998 – 7838, Імпакт-фактор : 0.116.
 • Мельнійчук М. М., Пасевич Ю. В., Зейко В. О. Застосування SWOT-аналізу при розробці стратегії розвитку молодіжного і дитячого туризму Волинської області. East European Scientific Journal (39). 2018. Part 5. P. 4–10.
 • Мельнійчук М. М., Безсмертнюк Т. П. Рекреаційна привабливість парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Рівненської області. Географія та туризм : наук. зб. / ред. кол. : Любіцева О. О. (гол. ред.) та ін. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. Вип. 44. С. 8191.
 • Мельнійчук М. М., Білецький Ю. В. Методи прикладних досліджень. Методичні рекомендації до практичних занять. Луцьк, 2020. 168 с.
 • Безсмертнюк Т. П., Мельнійчук М. М. Туристсько-рекреаційне використання природно-заповідного фонду Північно-Західної України : монографія. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2018. 168 с.
 • Мельнійчук М. М., Білецький Ю. В., Чабанчук В. Ю. Загальне землезнавство : методичні рекомендації до практичних занять для студентів географічного факультету за спеціальностями 106 «Географія», 103 «Науки про Землю» та 014 «Середня освіта». Луцьк, 2019. 191 с.
 • Melnyichuk Mykhailo, Koval Oleksandr. Climatic features of the Biloozerskyi array of the Rivne nature reserve. Theoretical and practical aspects of the development of the European Research Area: monograph / edited by authors. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2020. 4th ed. P. 43–68.

Контакти

 • 43021, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, каб. 614
 • тел.: +38 (0332) 249451
 • e-mail: Melniichuk.Mykhailo@vnu.edu.ua, geo@vnu.edu.ua