Відмінності між версіями «Терещук Оксана Степанівна»

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(1)
(1)
Рядок 90: Рядок 90:
*Tereshchuk О., Lysyuk T. Modern methods and approaches in the teaching of the subject «The organization of excursion activities». Problems of spatial development of socio-economic systems: economics, education, medicine. Monograph. Opole: The Academy of Management andAdministration in Opole, 2015;  pp.380.
*Tereshchuk О., Lysyuk T. Modern methods and approaches in the teaching of the subject «The organization of excursion activities». Problems of spatial development of socio-economic systems: economics, education, medicine. Monograph. Opole: The Academy of Management andAdministration in Opole, 2015;  pp.380.
*Kovalchuk I.,  Tereshchuk О., Ivanov Y. New approach to modeling of  flood risk in the area of coal mining: monografia. Human Impact  on the Fluvial Processes of Eurasian River; edited by M. Habel.  Bydgoszcz: UniwersytetKazimierzaWielkiego, 2013.  S. 180 – 190.
*Kovalchuk I.,  Tereshchuk О., Ivanov Y. New approach to modeling of  flood risk in the area of coal mining: monografia. Human Impact  on the Fluvial Processes of Eurasian River; edited by M. Habel.  Bydgoszcz: UniwersytetKazimierzaWielkiego, 2013.  S. 180 – 190.
*Ковальчук І. П., Іванов Є.А., Терещук О.С. Геоекологія Нововолинського гірничопромислового району : Монографія . Луцьк: РВВ «Вежа» Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2009. 208 с.


'''Публікації у наукометричних базах даних'''


*Лисюк Т., Терещук О., Мельничук Р. Особливості виставкової діяльності туристичних і готельно-ресторанних підприємств. Вісник ОНУ імені І.І.Мечникова. Серія Економіка. – 2020.  Т. 25, Вип. 1(80).  С. 148-152. (Index Copernicus)
*Терещук О.С., Лисюк Т.В., Дмитрук О.О. Екскурсійне обслуговування у структурі туристичного продукту.  Причорноморські економічні студії: науковий журнал.  2018.  Вип.28(Част.1)  С. 175-179. (Index Copernicus)
*Терещук О.С., Лисюк Т.В., Клітюк Х.І. Ефективність інноваційних проектів готельно-ресторанних підприємств.  Вісник ОНУ імені І.І.Мечникова. Серія Економіка.  2017.  Т. 22, Вип. 7(60). С. 76-80.(Index Copernicus)
*Терещук О.С., Лисюк Т.В.,  Байцим І.В. Інноваційна діяльність готельно-ресторанних підприємств в умовах стратегії інноваційного росту.  Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. - №16. – Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua/issue-16-2017. (Index Copernicus)
*Терещук О.С., Лисюк Т.В. Інноваційний розвиток ресторанних підприємств України.  Глобальні та національні проблеми економіки.  2017.  №16.  Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua/issue-16-2017. (Index Copernicus)
'''Публікації у виданнях, що входять до переліку фахових видань України'''


   
*Терещук О.С., Лисюк Т.В. Аутсорсинг як чинник підвищення інноваційної діяльності у сфері туризму та готельно-ресторанного господарства. науковий журнал «Науковий огляд» – 2016.  №6 (27).  С. 10–20.
*Терещук О.С., Лисюк Т.В. Організація туристичних подорожей і туроперейтинг.  Причорноморські економічні студії: науковий журнал. 2016.  №7  С. 125-129.
*Терещук О.С. Основні проблеми українського туроперейтингу.  Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму: журнал.  2016  №1 (8)  С. 168–175.
*Терещук О.С., Лисюк Т.В. Тренінгові технології у підготовці майбутніх фахівців сфери туризму.  Гірська школа  українських  Карпат: науково-методичний журнал.  2015.  № 1.  С.175-188.
*Терещук О.С. Сучасний стан розвитку агротуризму на Волині. Наукові записки Тернопільського національного  педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія.  2015.  № 1. С. 136–141.
*Tereshchuk O., Lysyuk T.  The implementation of training courses in teaching courses for professionals specialists of turism. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky.Slovakia, 2015. №3 С. 154-156.
*Терещук О.С., Лисюк Т.В.  Сучасні інноваційні підходи до викладання курсу «Міжнародний туризм». Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: педагогіка і психологія. 2015. №1.С. 195–210.
*Ільїна О.В.,Терещук О.С.  Торфові поклади Волинської області та перспективи їх раціонального використання у рекреаційно-курортній діяльності Волині. Географія і туризм : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука.  Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. № .11 С. 114-119.
*Ковальчук І. П., Терещук О.С., Іванов Є.А.  Аналіз структури землекористування і прояву небезпечних природно-антропогених процесів в межах Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну за допомогою ГІС - технологій. Наукові записки Тернопільського національного  педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. Спеціальний випуск: стале природокористування: підходи, проблеми, перспективи. Т.: СМП «Тайп».  № 1. (вип. 27)  2010.  С. 336 – 341.
*Терещук О. С. Вплив відвалів гірничодобувної промисловості на навколишнє середовище Нововолинського гірничопромислового району.  Вісник Львівського університету. Сер.географ.  2007.  Вип. 34.  С.279-285.
*Iванов Є.А., Ковальчук І.П., Терещук О.С. Зміна гeоекологічного стану природно-господарських систем Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну у зв'язку із закриттям нерентабельних шахт . Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. праць.  Луцьк: ВДУ ім. Л. Українки, 2006. No 3. С. 42-55.


== Навчально-методичні праці ==


*Лисюк Т.В., Терещук О.С. Організація туристичних подорожей. (Туроперейтинг). Конспект лекцій. Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2020. 90 с.
*Лисюк Т.В., Терещук О.С. Організація туристичних подорожей. (Туроперейтинг). Методичні рекомендації до практичних робіт. Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2020. 79 с.
*Терещук О. С. Туристичне країнознавство: методичні рекомендації. Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2015. 68 с.
*Терещук О. С. Країнознавство. Європа: практикум. Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2014. 46 с.
*Терещук О. С. Ринок туристичних послуг: методичні рекомендації. Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2014. 37 с.


 
[[Category:Викладачі]]
 
 
 
== Основні праці ==
* Ковальчук І. П. Геокологія Нововолинського гірничопромислового району : Монографія / І.П. Ковальчук, Є. А. Іванов, О. С. Терещук. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2009 – 208 с.
* Терещук О.С. Сучасний стан розвитку агротуризму на Волині / О. С. Терещук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. – 2015. – № 1.– С. 136–141.
* Oksana Tereshchuk. The implementation of training courses in teaching courses for professionals specialists of turism / Tereshchuk Oksana // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Slovakia. – 2015. – № 3. – С. 154–158.
 
== Посилання ==
https://scholar.google.com.ua/citations?user=NvdCXH4AAAAJ

Версія за 08:58, 11 листопада 2020

Терещук Оксана Степанівна - кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму та готельного господарства

Терещук Оксана Степанівна.jpeg

43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, каб. 608 (корпус С) +38(0332)248947, e-mail: t.oksana777@vnu.edu.ua

Scopus Author ID: [ | ]

ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-8131-1270

Профіль в Google Scholar[1]

Біографічна довідка

Народилась 31 січня в м. Нововолинську Волинської області.

У 1995 році отримала атестат про повну загальну середню освіту у Нововолинському науковому ліцеї-інтернаті Волинської обласної ради, нагороджена золотою медаллю.
У 2000 р. закінчила з відзнакою Волинський державний університет імені Лесі Українки географічний факультет, за спеціальністю географія і здобула кваліфікацію «Географ. Викладач географії».
З 2000 по 2001 рік працювала керівником гуртків Центру туризму, спорту та екскурсій.
З 2001-2008 рр. навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва ВДУ ім. Лесі Українки.
У 2008 р. успішно захистила кандидатську дисертацію У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на тему «Географічні засади оптимізації геоекологічного стану природно-господарських систем Нововолинського гірничопромислового району».
З 2008 р. старший викладач кафедри туризму та готельного господарства.
З 2011 р. доцент кафедри туризму та готельного господарства.
У 2018 році закінчила Львівський інститут економіки і туризму,отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент» та здобула кваліфікацію «Магістрз менеджменту та управління туристичним і готельно-ресторанним бізнесом».

Автор понад 35 наукових і методичних праць.

Основні досягнення

Професійні відзнаки, нагороди

2014 р. - Подяка голови Волинської обласної ради

2010 р. - Почесна грамота Волинського національного університету імені Лесі Українки

Стажування, підвищення кваліфікації

 • 2020 р. - Підвищення кваліфікації на науково-практичному семінарі "Використання інформаційних технологій при вивченні дисциплін природничо-математичного профілю" (Кафедра вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки)
 • 2019 р. - Підвищення кваліфікації на науково-практичному семінарі "Використання інформаційних технологій при вивченнідисциплін природничо-математичногопрофілю" (Кафедра вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки)
 • 2018 р. - Підвищення кваліфікації на науково-практичному семінарі "Використання інформаційних технологій при вивченнідисциплін природничо-математичногопрофілю" (Кафедра вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки)
 • 2017 р. - Підвищення кваліфікації на науково-практичному семінарі "Інформаційні технології та інноваційні методи навчання у вищій школі" (Кафедра вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки)
 • 2019 р. - Стажування у Луцькому національному технічному університеті при кафедрі туризму та готельно-ресторанної
 • 2016 р. - Стажування у Київському національному університеті імені Т.Г.Шевченка при кафедрі туризму та країнознавства
 • 2016 р. - Стажування в університеті природничих наук в м. Люблін (Польща) та Люблінському науково-технологічному парку (Польща)
 • 2014 р. - Підвищення кваліфікації у сфері дистанційного навчання "Базові навички у системі управління навчанням MOODLE"
 • 2009 р. - Стажування у Київському національному університеті імені Т.Г.Шевченка при кафедрі туризму та країнознавства

Професійний досвід

2000-2001 рр. - керівник гуртків Центру туризму, спорту та екскурсій

Наукові інтереси

Міжнародний туризм

Ринок туристичних послуг

Менеджмент туризму та готельно-ресторанного бізнесу

Міжнародний туристичний бізнес

Управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом

Наукова діяльність

 • Член експертної комісії МОН з проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напрямку 6.140103 «Туризм»
 • Член спеціалізованої вченої ради К 32.051.08 Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Дисципліни, які викладає

 • Ринок туристичних послуг
 • Міжнародний туризм
 • Туроперейтинг
 • Готельна індустрія
 • Готельна індустрія України
 • Менеджмент туризму та готельно-ресторанного господарства

Основні праці

Монографії

 • Lysyuk T., Tereshchuk О. Innovative potential of economic mechanism to provide sustainable development of tourist enterprises in Ukraine. The role of science in society sustainable development. Publishing House of Katowice of school of Technology, 2020. P. 34-38
 • Lysyuk T., Tereshchuk О. Exhibition activity in the tourism and hospitality industry. Transformationenvon wirtschaftlichen Systemen in den Zeinzen der Neo-Industrialisierung. Collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany,2020. P. 483-495.
 • Лисюк Т., Терещук О. Розвиток екскурсійної діяльності у Волинській області. Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph /Yu. Pasichnyk and etc.: [Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.] : Collectivemonograph. AgendaPublishingHouse, Coventry, UnitedKingdom, 2019. P. 307-304.
 • Лисюк Т., Терещук О., Білецький Ю. Сучасний стан розвитку туризму в Одеській області. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія. Видання п’я те / за наук. ред. проф. Матвійчука Л. Ю. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. С. 173-189.
 • Tereshchuk О., Lysyuk T., Biletskiy Y. Perspectives for the development of innovative excursion activity in the market of tourism services. Modern Technologies in Economy and Management. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019. P. 69-86
 • Терещук О.С., Лисюк Т.В., Запара Д. В. Інноваційні форми екскурсійної і музейної діяльності на ринку туристичних послуг. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі:управління, технології моделі: колективна монографія. Видання четверте / за наук. ред. проф. Волошина І.М. та проф. Матвійчук Л.Ю. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. С. 55-71.
 • Терещук О., Лисюк Т. Виставкова діяльність у системі міжнародного ділового туризму. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія / за наук. ред. проф. Матвійчука Л. Ю. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2017. С. 370-385.
 • Терещук О., Лисюк Т. Перспективи розвитку екскурсійної діяльності туристичних підприємств міста Луцька. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія / за наук. ред. проф. Волошина І. М. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. С. 173-194.
 • Tereshchuk О., Lysyuk T., Biletskiy Y. Some aspects of touroperating as part of tourist trips in Ukraine. Modern Tendencies in Business and Public Sector. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2016. P. 278-284.
 • Терещук О., Лисюк Т. Сучасні інноваційні підходи до викладання курсу «Міжнародний туризм». Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія / за наук. ред. проф. Волошина І. М. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. С. 259-266.
 • Терещук О., Лисюк Т. Деякі аспекти використання тренінгових технологій у підготовці майбутніх фахівців сфери туризму. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія / за наук. ред. проф. Волошина І. М. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. С. 267-273.
 • Tereshchuk О., Lysyuk T. Modern methods and approaches in the teaching of the subject «The organization of excursion activities». Problems of spatial development of socio-economic systems: economics, education, medicine. Monograph. Opole: The Academy of Management andAdministration in Opole, 2015; pp.380.
 • Kovalchuk I., Tereshchuk О., Ivanov Y. New approach to modeling of flood risk in the area of coal mining: monografia. Human Impact on the Fluvial Processes of Eurasian River; edited by M. Habel. Bydgoszcz: UniwersytetKazimierzaWielkiego, 2013. S. 180 – 190.
 • Ковальчук І. П., Іванов Є.А., Терещук О.С. Геоекологія Нововолинського гірничопромислового району : Монографія . Луцьк: РВВ «Вежа» Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2009. 208 с.

Публікації у наукометричних базах даних

 • Лисюк Т., Терещук О., Мельничук Р. Особливості виставкової діяльності туристичних і готельно-ресторанних підприємств. Вісник ОНУ імені І.І.Мечникова. Серія Економіка. – 2020. Т. 25, Вип. 1(80). С. 148-152. (Index Copernicus)
 • Терещук О.С., Лисюк Т.В., Дмитрук О.О. Екскурсійне обслуговування у структурі туристичного продукту. Причорноморські економічні студії: науковий журнал. 2018. Вип.28(Част.1) С. 175-179. (Index Copernicus)
 • Терещук О.С., Лисюк Т.В., Клітюк Х.І. Ефективність інноваційних проектів готельно-ресторанних підприємств. Вісник ОНУ імені І.І.Мечникова. Серія Економіка. 2017. Т. 22, Вип. 7(60). С. 76-80.(Index Copernicus)
 • Терещук О.С., Лисюк Т.В., Байцим І.В. Інноваційна діяльність готельно-ресторанних підприємств в умовах стратегії інноваційного росту. Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. - №16. – Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua/issue-16-2017. (Index Copernicus)
 • Терещук О.С., Лисюк Т.В. Інноваційний розвиток ресторанних підприємств України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. №16. Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua/issue-16-2017. (Index Copernicus)


Публікації у виданнях, що входять до переліку фахових видань України

 • Терещук О.С., Лисюк Т.В. Аутсорсинг як чинник підвищення інноваційної діяльності у сфері туризму та готельно-ресторанного господарства. науковий журнал «Науковий огляд» – 2016. №6 (27). С. 10–20.
 • Терещук О.С., Лисюк Т.В. Організація туристичних подорожей і туроперейтинг. Причорноморські економічні студії: науковий журнал. 2016. №7 С. 125-129.
 • Терещук О.С. Основні проблеми українського туроперейтингу. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму: журнал. 2016 №1 (8) С. 168–175.
 • Терещук О.С., Лисюк Т.В. Тренінгові технології у підготовці майбутніх фахівців сфери туризму. Гірська школа українських Карпат: науково-методичний журнал. 2015. № 1. С.175-188.
 • Терещук О.С. Сучасний стан розвитку агротуризму на Волині. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. 2015. № 1. С. 136–141.
 • Tereshchuk O., Lysyuk T. The implementation of training courses in teaching courses for professionals specialists of turism. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky.Slovakia, 2015. №3 С. 154-156.
 • Терещук О.С., Лисюк Т.В. Сучасні інноваційні підходи до викладання курсу «Міжнародний туризм». Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: педагогіка і психологія. 2015. №1.С. 195–210.
 • Ільїна О.В.,Терещук О.С. Торфові поклади Волинської області та перспективи їх раціонального використання у рекреаційно-курортній діяльності Волині. Географія і туризм : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. № .11 С. 114-119.
 • Ковальчук І. П., Терещук О.С., Іванов Є.А. Аналіз структури землекористування і прояву небезпечних природно-антропогених процесів в межах Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну за допомогою ГІС - технологій. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. Спеціальний випуск: стале природокористування: підходи, проблеми, перспективи. Т.: СМП «Тайп». № 1. (вип. 27) 2010. С. 336 – 341.
 • Терещук О. С. Вплив відвалів гірничодобувної промисловості на навколишнє середовище Нововолинського гірничопромислового району. Вісник Львівського університету. Сер.географ. 2007. Вип. 34. С.279-285.
 • Iванов Є.А., Ковальчук І.П., Терещук О.С. Зміна гeоекологічного стану природно-господарських систем Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну у зв'язку із закриттям нерентабельних шахт . Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. праць. Луцьк: ВДУ ім. Л. Українки, 2006. No 3. С. 42-55.

Навчально-методичні праці

 • Лисюк Т.В., Терещук О.С. Організація туристичних подорожей. (Туроперейтинг). Конспект лекцій. Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2020. 90 с.
 • Лисюк Т.В., Терещук О.С. Організація туристичних подорожей. (Туроперейтинг). Методичні рекомендації до практичних робіт. Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2020. 79 с.
 • Терещук О. С. Туристичне країнознавство: методичні рекомендації. Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2015. 68 с.
 • Терещук О. С. Країнознавство. Європа: практикум. Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2014. 46 с.
 • Терещук О. С. Ринок туристичних послуг: методичні рекомендації. Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2014. 37 с.