Єлісєєва Людмила Володимирівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Єлісєєва Л.В..jpg

43025, м. Луцьк, пр. Волі 13, корпус A, III поверх, каб. 313

Дата народження: 10 липня 1982 року

Місце народження: м. Луцьк

Громадянство: Україна

Місце навчання: Волинський державний університет імені Лесі Українки

Кваліфікація (за дипломом): Економіст

ORCID: 0000-0002-8801-3329[1]

ResearcherID: Q-9086-2017[2]

Google Scholar[3]

E-mail: yelisieieva.liudmyla@vnu.edu.ua

Освіта

Освіта (вища)
2004-2007 роки Навчання в аспірантурі Волинського державного університету імені Лесі Українки
1999-2006 роки Навчання у Волинському державному університеті імені Лесі Українки

Досвід роботи

Досвід роботи
Вересень 2022 року – до сьогодні Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці

Волинський національний університет імені Лесі Українки

2021 – серпень 2022 року Професор кафедри економіки та природокористування

Волинський національний університет імені Лесі Українки

2012 – 2021 роки Доцент кафедри економіки та природокористування

Волинський національний університет імені Лесі Українки

2006 – 2011 роки Старший викладач кафедри економічної теорії

Волинський національний університет імені Лесі Українки

2017 – 2022 роки Старший науковий співробітник

ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»

2014 – до сьогодні Викладач курсів підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів і вчителів

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти

2014 – до сьогодні Керівник секції економіки

Волинська обласна Мала академія наук

Основні досягнення

Основні досягнення
2021-2022 роки Стипендіат державної іменної стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні
2021 рік Отримано вчене звання професора кафедри економіки та природокористування
2020 рік Захист докторської дисертації на тему: «Соціальний капітал як інститут економічного розвитку» за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки в ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»
2014-2019 роки Зайняті позиції у рейтингу Топ-20 Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
2016-2017 роки Cтипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених
2012 рік Отримано вчене звання доцента кафедри економічної теорії
2011 рік Захист кандидатської дисертації «Становлення та розвиток місцевих фінансів у Російській імперії наприкінці XVIII – на початку ХХ ст.» за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки» в ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України

Наукові інтереси

Соціальний капітал, інклюзивний економічний розвиток, інноваційне та соціальне підприємництво, краудфандинг, краудсорсинг, інформаційно-мережева економіка, децентралізація.

Наукова діяльність

Наукова діяльність
2021 - до сьогодні Член експертної ради Міністерства освіти і науки України
2022 – сьогодні Член спеціалізованої вченої ради Д 32.051.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальностей 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
2016-2019 роки Член спецради K 32.051.06SNU з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки та 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
2013 – до сьогодні Член редакційної колегії фахового видання категорії Б «Історія народного господарства та економічної думки» ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
2021 – до сьогодні Член редакційної колегії фахового видання категорії Б «Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки»
2020 – 2022 роки Член журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка»
2020 - 2021 роки Відповідальний секретар Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка»
2020 – 2021 роки Голова журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки
2021 – 2022 роки Голова журі обласного турніру юних економістів у Волинській області
2020 – 2021 роки Керівництво науковою роботою магістра, яка у Міжнародному конкурсі з економіки зайняла ІІІ місце
2014 рік – до сьогодні Член журі Всеукраїнських учнівської олімпіади з економіки, турніру юних економістів, студентського економічного турніру, конкурсу-захисту студентських наукових робіт з економіки
2014 рік - до сьогодні Керівництво науковими роботами учнів, понад 30 з яких стали призерами ІІ та IІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів
На 01.09.2022 року

h-індекс – 6; загальна кількість цитувань наукових публікацій – 123 (Google Scholar)

Публікації

Публікації
Монографії 10 монографій (одна - одноосібна)
Посібники 1
Кількість статей у журналах, які входять до наукометричних баз даних 5 – Web of science, 39 – Index Copernicus
Кількість статей у фахових виданнях України понад 60 статей
Матеріали і тези конференцій понад 100
Методичні видання понад 50

Публікації за останні 5 років

Навчальні посібники


Монографії

 1. Єлісєєва Л.В. Роль соціального капіталу в економічному розвитку: монографія / НАН України, ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”. Київ, 2019. 356 с.
 2. Історичні детермінанти включення України в систему міжнародних економічних відносин: монографія / за ред. В.В. Небрат; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2021. 525 с.
 3. Підприємництво в Україні: історико-інституційний аналіз: монографія / ред. В.В. Небрат; НАН України, ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”. Київ, 2019. 532 с.

Статті в міжнародних наукометричних базах

 1. Єлісєєва Л.В. Криза як каталізатор розвитку інноваційного підприємництва України. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 353–361. (Web of Science, Index Copernicus)
 2. Yelisieieva L., Skoruk O., Safarova A., Matviichuk I., Hromko L., Kozak S. Digital employment of Ukraine in the international labor market. AD ALTA. 2021. Volume 11. Issue 1. Special Issue XVII. pp. 149-154. (Web of Science, Index Copernicus, РІНЦ)
 3. Yelisieieva L., Pavlova O., Kolosok A., Suriak A., Strilchuk R., Safarova A., Kozak S. Electric vehicle in the national economy (on the materials of presrelizes). AD ALTA. 2021. Volume 11. Issue 1. Special Issue XVIIІ. pp. 149-154. (Web of Science, Index Copernicus, РІНЦ)
 4. Єлісєєва Л.В. Взаємозв'язок соціального капіталу та децентралізаційних процесів в умовах інформаційно-мережевої економіки. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 39. С. 3–8. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/ 39_2020_ukr/3.pdf (Index Copernicus)
 5. Єлісєєва Л.В. Взаємовплив соціального капіталу та державних інститутів в умовах інформаційно-мережевої економіки. Бізнес-навігатор. 2019. Вип. 6.1-1 (56). С. 9–13. (Index Copernicus)
 6. Єлісєєва Л.В. Вплив інформатизації та цифровізації економіки на трансформацію соціального капіталу. Ефективна економіка. 2019. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7429. (Index Copernicus, CrossRef)
 7. Єлісєєва Л.В. Антисоціальний капітал та його мережеві ефекти. Економіка та суспільство. 2019. Вип. 20. С. 3–10. URL: http://economyandsociety.in.ua/ journal-20-1/27-stati-20/2583-eliseeva-l-v (Index Copernicus)
 8. Єлісєєва Л.В. Корупція як форма антисоціального капіталу. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2019. № 1 (17). С. 7–14. (Index Copernicus)
 9. Єлісєєва Л.В. Краудсорсинг та його роль у забезпеченні інклюзивного економічного розвитку. Бізнес-навігатор. 2019. Вип. 1 (50). С. 8–12. (Index Copernicus)
 10. Єлісєєва Л.В. Середній клас у системі відтворення соціального капіталу. Історія народного господарства та економічної думки України. 2019. Вип. 52. С. 276–294. (Index Copernicus, CrossRef, ERIH PLUS)
 11. Єлісєєва Л.В. Вплив міграційних процесів на соціальний капітал. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. № 6 (74). Частина 1. С. 7–11. (Index Copernicus, CrossRef)
 12. Єлісєєва Л.В. Економічна природа соціального капіталу та його роль у концепції сталого розвитку. Бізнес-навігатор. 2018. Вип. 1-1 (44). С. 13–16. (Index Copernicus)
 13. Єлісєєва Л.В. Еволюція концепції довіри як складової соціального капіталу в системі економічних знань. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 28. Частина 1. С. 10–14. (Index Copernicus)
 14. Єлісєєва Л.В. Вимір та роль довіри в економічному розвитку: макроекономічний аналіз. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 23. C. 3–7. URL: http://global-national.in.ua/issue-23-2018 (Index Copernicus)
 15. Єлісєєва Л.В. Міжнародна практика оцінки соціального капіталу. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 33. С. 7–11. (Index Copernicus)
 16. Єлісєєва Л.В. Траєкторія попереднього розвитку та інституційні детермінанти еволюції соціального капіталу на українських землях. Бізнес-навігатор. 2018. № 3-1 (46). С. 7–11. (Index Copernicus)
 17. Єлісєєва Л.В. “Ефективне суспільство”: уроки Б. Гаврилишина для України. Історія народного господарства та економічної думки України. 2018. Вип. 51. С. 101–119. (Index Copernicus, CrossRef)
 18. Єлісєєва Л.В. Глобальні детермінанти трансформації соціального капіталу. Науковий погляд: економіка та управління. 2018. № 4 (62). С. 7–12. (Index Copernicus)
 19. Єлісєєва Л.В. Вплив економічних чинників на розвиток соціального капіталу. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. Вип. 6 (18). С. 9–13. (Index Copernicus)
 20. Єлісєєва Л.В. Краудфандинг в Україні: проблеми та перспективи в контексті зарубіжного досвіду. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: економіка і менеджмент. 2017. Вип. 23. Частина 1. С. 8–11. (Index Copernicus)
 21. Єлісєєва Л.В. Економічний зміст та види соціального капіталу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. 2017. Вип. 22. Частина 1. С. 8–11. (Index Copernicus)
 22. Єлісєєва Л.В. Експонентний розвиток краудфандингу як інструмент активізації інноваційної діяльності. Економіка та суспільство. 2017. Вип. 8. С. 3–8. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/ 8_2017.pdf (Index Copernicus)
 23. Єлісєєва Л.В. Сучасні тенденції розвитку інноваційних форм підприємництва у міжнародній практиці. Історія народного господарства та економічної думки України. 2017. Вип. 50. С. 338–350. (Index Copernicus, CrossRef)
 24. Єлісєєва Л.В. Вимір соціального капіталу в глобальній економіці. Інтелект ХХІ. 2019. № 1. С. 9–13. (Index Copernicus)
 25. Єлісєєва Л.В. Еволюція наукових поглядів на роль соціального капіталу в економічному розвитку. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2020. Том 4, № 24. С. 6-16. (Index Copernicus)
 26. Єлісєєва Л.В. Методологічні підходи до аналізу соціального капіталу як економічного інституту на мікро-, макрорівнях та економічних наслідків синергії кооперативної взаємодії. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки: журнал / уклад. О. В. Стащук, М. Б. Кулинич. Луцьк: Вежа-Друк, 2021. №2 (26). С. 24-34. (Index Copernicus)
 27. Єлісєєва Л.В. Середній клас у системі відтворення соціального капіталу. Історія народного господарства та економічної думки України. 2021. Вип. 54. С. 276–294.
 28. Єлісєєва Л.В. Вимір соціального капіталу в глобальній економіці. Інтелект ХХІ. 2021. Випуск 1. С. 9-13. (Index Copernicus)
 29. Єлісєєва Л.В., Супрун Н.А. Ґенеза та розвиток теорії соціального капіталу. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2021. № 6 (33). URL: http://www. easterneurope-ebm.in.ua/index.php/vipusk-33-2021 (Index Copernicus)

Перелік навчальних дисциплін, які викладає

Макроекономіка

Мікроекономіка

Інституціональна економіка

Економічний розвиток

Цифрова економіка

Економіка та медіа

Стажування, підвищення кваліфікації (сертифікати), міжнародні проекти та програми

Стажування, підвищення кваліфікації (сертифікати), міжнародні проекти та програми
З 19.09.2020 р. по 09.10.2020 р. Підвищення кваліфікації в Університеті економіки та Малопольській школі публічного адміністрування в Кракові
З 12.11.2020 р. по 13.11.2020 р. Підвищення кваліфікації в Навчальному центрі Національного банку України
З 22.11.2018 р. по 23.11.2018 р. Підвищення кваліфікації в Навчальному центрі Національного банку України
З 29.01.2018 р. по 09.02.2018 р. Підвищення кваліфікації на кафедрі менеджменту освіти в Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти
З 11.10.2016 р. по 11.04.2017 р. Стажування в Тернопільському національному економічному університеті на кафедрі менеджменту біоресурсів і природокористування
З 1.04.2016 р. по 22.04.2016 р. Підвищення кваліфікації у сфері дистанційної освіти «Базові навички роботи в LMS Moodle» у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки стажування у НУ «Львівська політехніка», кафедра менеджменту організацій

Нагороди

Нагороди
2022 рік Подяка Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації
2021 рік Грамота Міністерства освіти і науки України
2021 рік Грамота Національного центру Малої академії наук України
2021 рік Подяка Управління освіти та Волинської обласної адміністрації
2020 рік Подяка ректора ВНУ імені Лесі Українки
2018 р. Диплом Волинської обласної державної адміністрації Управління освіти, науки та молоді за змістовні напрацювання з впровадження сучасних інноваційних педагогічних, виробничих та інформаційних технологій у навчально-виховний процес
2018 р. Подяка ректора СНУ імені Лесі Українки за плідну роботу з обдарованою студентською молоддю й підготовку кваліфікованих фахівців
2017 р. Нагороджено Золотим нагрудним знаком СНУ імені Лесі Українки
2018 р. Подяка СНУ імені Лесі Українки за висококваліфіковану роботу в якості експерта конкурсу проектів наукових розробок,

який проводить МОН у співпраці з Радою молодих учених (з подання МОН України)

2017 р. Подяка Міністерства освіти і науки України за участь в організації та проведенні ХІІІ Всеукраїнського турніру юних економістів
2017 р. Подяка Міністерства освіти і науки України за участь в організації та проведенні Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки
2016 р. Подяка Міністерства освіти і науки України за участь в організації та проведенні Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки
2016 р. Диплом ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за професійну й плідну роботу з обдарованими студентами
2016 р. Диплом ректора Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за високопрофесійну роботу зі студентською молоддю
2016 р. Диплом ректора Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за наукову підготовку обдарованої студентської молоді
2015 р. Подяка Міністерства освіти і науки України за участь у складі журі ХІ Всеукраїнського учнівського турніру юних економістів
2015 р. Диплом СНУ імені Лесі Українки «Кращий молодий науковець СНУ імені Лесі Українки»
2013 р. Грамота Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації
2013 р. Подяка ректора ВНУ імені Лесі Українки за багаторічну сумлінну працю та з нагоди 20-річчя інститут економіки та менеджменту
2013 р. Подяка ректора ВНУ імені Лесі Українки за багаторічну сумлінну, високий професіоналізм та з нагоди Дня університету
2012 р. Подяка від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за активну роботу в складі журі VIII Всеукраїнського турніру юних економістів та популяризацію економічних знань
2011 р. Подяка ректора ВНУ імені Лесі Українки за багаторічну сумлінну, високопрофесійну роботу та з нагоди Дня університету

Додаткові відомості про наукову та професійну діяльність

Знання мов

Рідна мова Українська
Інші мови РОЗУМІННЯ ГОВОРІННЯ ПИСЬМО
Слухання Читання Усна взаємодія Усне мовлення
Russian C2 C2 C2 C2 C2
English B1 B1 B1 B1 B1