Ільїн Леонід Володимирович

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
ІЛЬЇН ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ
Ільїн Л.В (1).jpg
- завідувач кафедри туризму та готельного господарства, доктор географічних наук, професор, відмінник освіти України, член Наукової ради з туризму та курортів при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), член науково-технічної ради Черемського природного заповідника та Національного природного парку „Прип’ять-Стохід”, заступник голови спеціалізованої вченої ради К 32.051.08 Волинського національного університету імені Лесі Українки, у складі спеціалізованих вчених рад Д 64.051.04 при Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна та К 41.090.02 при Одеському державному екологічному університеті, член редакційних ко¬легій вітчизняних та зарубіжних наукових часописів і збірників, автор понад 300 наукових та навчально-методичних праць (підручники, навчальні посібники, словники, довідники, енциклопедичні видання, монографії, тестові завдання для вступників та ін.). Керівник наукової школи „Загального та регіонального озерознавства”. Започаткував нові напрями конструктивної географії – екологічне озерознавство та конструктивну лімнологію. Підготував 3 кандидатів наук та доктора філософії (PhD).

ПЕРСОНАЛЬНІ ПРОФІЛІ

Scopus Author ID: | 57219613068

Web of Science Researcher ID: | AAG-4159-2021

ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-4180-0544

Профіль в Google Scholar[1]

ОСВІТА

2009 р. - Доктор географічних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
1996 р.- Кандидат географічних наук, Львівський національний університет імені Івана Франка
1991 р. - Диплом про вищу освіту з відзнакою, природничо-географічний факультет, Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

2020 р.–дотепер - член спеціалізованої вченої ради К 64.051.04 при Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна
2019 р. –дотепер - експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО)
2018 р. –дотепер - заступник голови спеціалізованої вченої ради К 32.051.08 Волинського національного університету імені Лесі Українки
2016 р. –дотепер - член Наукової ради з туризму та курортів при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України
2016–2019 рр. - член спеціалізованих вченої ради К 41.090.02 при Одеському державному екологічному університеті
2015 р.–дотепер - член редакційної колегії наукового журналу «Badania fizjograficne. Seria A. Geografia fizyczna» (Польща)
2014 р.–дотепер - член редакційної колегії наукового журналу «Туризм и гостеприимство» (Білорусь)
2011–2020 рр. - член спеціалізованої вченої ради Д 64.051.04 при Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна
2012–2020 рр. - член редакційної колегії наукового журналу «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія»
2008 р.– дотепер - член науково-технічної ради Національного природного парку «Прип’ять-Стохід»
2008 р.– дотепер - член науково-технічної ради Черемського природного заповідника
2008 р.– дотепер - завідувач кафедри туризму та готельного господарства, професор
2004 р. – дотепер - член редакційної колегії наукового журналу «Природа Західного Полісся та прилеглих територій»
1997–2008 рр. - доцент кафедри фізичної географії.
2006 р.–дотепер - член редакційної колегії наукового журналу «Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки»
1996–1997 рр. - старший викладач кафедри фізичної географії
1991–1996 рр. - асистент кафедри фізичної географії

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

2020 р. - дотепер член Громадської спілки «Асоціація індустрії гостинності України»
2018 р. - подяка Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
2018 р. - грамота Управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації
2017 р. - золотий нагрудний знак Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
2017 р. - почесна подяка (гравітон) Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
2017 р. - подяка Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
2017 р. - подяка Волинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради
2017 р. - грамота Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
2017 р. - подяка Управління освіти Луцької міської ради
2017 р. - нагрудний значок «Турист України»
2015 р. - подяка Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації
2015 р. - нагрудний знак «Відмінник освіти» (наказ МОН України № 54-к від 27.02.2015 р.)
2014 р. - подяка Управління освіти Луцької міської ради
2012 р. - диплом Благодійного фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк»
2011 р. - подяка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 2011 р. - подяка Національного еколого-натуралістичного центру Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
2011 р. - подяка Всеукраїнської громадської організації «Спілка геологів України»
2011 р. - подяка Волинського краєзнавчого музею Управління культури Волинської обласної державної адміністрації
2011 р. - подяка Виконавчого комітету Львівської міської ради
2011 р. - грамота Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації
2010 р. - почесна грамота Міністерства освіти і науки України
2010 р. - подяка Львівського інституту економіки і туризму
2010 р. - подяка Волинського національного університету імені Лесі Українки
2008 р. - почесна грамота Міністерства освіти і науки України
2005 р. - грамота Управління освіти Луцького міськвиконкому
1998 р. - грамота Управління освіти Волинської обласної державної адміністрації
1984 р. - дотепер член Українського географічного товариства

НАУКОВІ ІНТРЕСИ

- Наукова діяльність пов’язана з оцінкою природних рекреаційно-туристських ресурсів, комплексним вивченням природних (озера) та штучних (водосховища, ставки) водойм України для конструктивно-географічних потреб, розробкою засад їх раціонального використання та охорони.
- Керівник наукової школи «Загального та регіонального озерознавства».
- Започаткував нові напрями конструктивної географії – екологічне озерознавство та конструктивну лімнологію.

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

2011–2015 виконавець держбюджетної теми «Методологічні основи збалансованого розвитку водно-болотних угідь і торфових екосистем» (№ ДР 0111 U0033228).
2008–2010 виконавець держбюджетної теми «Основи раціонального природокористування та охорони при¬роди Західного Полісся» (№ ДР 0106U000275)
2005–2010 виконавець держбюджетної теми «Природа та екологія Західного Полісся» (№ ДР 0103U000658).
2003–2005 відповідальний виконавець держбюджетної теми «Природа та екологія Західного Полісся (№ ДР 0103U000658).

ВИБРАНІ ПРАЦІ

1. Ільїн Л. В., Громик О. М., Ільїна О. В., Зінчук М. І. Радіоекологічний аналіз зони забруднення Волинської області України. Ядерна та радіаційна безпека. 2020. № 1 (85). С. 73–80. https://doi.org/10.32918/nrs.2020.1(85).08. (SCOPUS)
2. Hrinasiuk A., Novosad O., Ilyin L., Ilyina O., Ierko I. Attractiveness of landscapes of Volyn region (Ukraine): Theory and practice of evaluation. GeoJournal of Tourism and Geosites. 2021. Vol. 34, no. 1. p.56–62 DOI 10.30892/gtg.34108-619. (SCOPUS).
3. Hromyk O., Ilyin L, Grygus I., Korotun S, Ilyina O. Radiation monitoring of agricultural soils of the Volyn region in Ukraine. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. 2020. 71 (4). Р. 1–6. https://doi.org/10.32394/rpzh.2020.0139 (SCOPUS, Web of Science)
4. Zatserkovnyi V. I., Trofymenko D. P., Ilyin L. V., Trofimenko N. V., Hotko V. Analysis of approaches for “Geological heritage of Ukraine” geo-portal. Conference Proceedings, Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2020, May 2020, Vol. 2020, p.1–5. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo051 (SCOPUS).
5. Syrotkina О., Aziukovskyi O., Udovyk I., Aleksieiev O., Prykhodchenko S., Ilyin L. Mathematical Methods for Detecting and Localizing Failures in Complex Hardware/Software Systems. 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT) (Deggendorf, 16–18 Sept. 2020). – Deggendorf, Germany, 2020. – P. 177–182. DOI: 10.1109/ACIT49673.2020.9208898 (SCOPUS).
6. Fesyuk V. O., Ilyin L. V., Moroz I. A., Ilyina O. V. Environmental assessment of water quality in various lakes of the Volyn Region, which is intensively used in recreation. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology". 2020. № 52. С. 236–250. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2020-52-17. (Web of Science).
7. Громик О. М., Ільїн Л. В. Радіоекологічний аналіз ландшафтів Волинської області : Монографія. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2020 256 с.
8. Ільїн Л. В., Пасічник М. П. Сапропелеві ресурси Волинської області та перспективи їх раціонального використання. Природно-ресурсний та енергетичний потенціали : напрями збереження, відновлення та раціонального використання : Колективна монографія. Полтава : Видавництво ПП. „Астрая”, 2019. С. 31–37.
9. Гринасюк А. Р., Ільїн Л. В. Атрактивність ландшафтів Волинської області : теорія і практика оцінювання : Монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 196 с.
10.Ільїн Л. В., Ільїна О. В. Геоекологічні аспекти дослідження озер Волинської області. Актуальні проблеми аналітичної економіки : Колективна монографія. Луцьк: Волиньполіграф, 2019. С. 122–135.
11.Ільїн Л. В., Пасічник М. П. Сапропелеві лікувальні грязі Шацького Поозер’я: речовинний склад, властивості, ресурси. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі : Колективна монографія. Видання п’яте. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. С. 240–252.
12.Ільїн Л. В., Пасічник М. П., Громик О. М. Лімнологічний та геохімічний аналіз озера Туричанське // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2019. № 9 (393). С. 36–40.
13.Ільїн Л. В. Сучасні методи пізнання геоекологічних процесів у межах водозборів. Природа Західного Полісся та прилеглих територій : Збірник наукових праць. 2019. № 16. С. 154–155.
14.Ільїн Л. В., Пасічник М. П. Лікувальні сапропелеві грязі Рівненської області та перспективи їх використання у санаторно-курортному господарстві. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі : Колективна монографія. Видання четверте. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2018. С. 167–179.
15.Ільїн Л. В., Пасічник М. П. Лімнолого-географічний та бальнеологічний аналіз донних відкладів озера Велике Піщанське. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2018. № 10 (383). С. 15–21.
16.Ільїн Л. В., Ільїна О. В. Раціональне використання й охорона ресурсів озер та штучних водойм Українського Полісся. Актуальні проблеми прикладної економіки : Колективна монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. С. 112–129.
17.Бейдик О. О., Ільїн Л. В., Топалова О. І. Адаптивний туризм в Україні: картографічне та структурно-логічне моделювання. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія. Видання третє. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2017. С. 44–57.
18.Ільїн Л. В., Пасічник М. П. Озерні родовища сапропелю Шацького адміністративного району Волинської області. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. пр. 2017. № 14. С. 42–45.
19.Ільїн Л. В. Класифікації озер Українського Полісся. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2017. № 8 (357). С. 11–19.
20.Мольчак Я. О., Ільїн Л. В., Фесюк В.О., Мисковець І.Я. Загальне землезнавство : Підручник. Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2017. 385 с.
21.Шевченко П., Ситник Ю. Ільїн Л. Гідрохімічний аналіз озер Шацького національного природного парку (за результатами досліджень 2014–2015 рр.). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2017. № 9 (358). С. 3–10.
22.Ільїн Л. В. Озера Волинської області: водні та сапропелеві ресурси. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2016. № 15 (340). С. 3–8.
23. Ільїн Л. В. Екологічний стан озер Волинської області. Сучасний екологічний стан та перспективи екологічно безпечного стійкого розвитку Волинської області : Колективна монографія. К.: ТОВ „Підприємство „Ві Ен Ей”, 2016. С. 134–146
24. Ільїн Л. В., Ільїна О. В. Водойми України: ресурси та перспективи використання у рекреації. Структурні зміни в економіці природокористування: теоретичні основи та прикладні аспекти: Колективна монографія. Луцьк: Вежа-Друк, 2016. С. 123–136.
25. Стрішенець О, Ільїн Л., Павлов К. Засади ефективного землекористування Волинської та Рівненської областей: регіональний аспект. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2016. № 3 (7). С. 52–59.
26. Ільїн Л. В., Ільїна О. В. Торфово-болотні ресурси Волинської області: просторова диференціація та оптимізація. Еколого-економічні засади раціонального природокористування: теорія та практика: Колективна монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2015. С. 146–161.
27. Ільїн Л. В. Озера. Природа Західного Полісся, прилеглого до Хотиславського кар’єру Білорусі: Монографія. Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2014. С. 97–110.
28. Ільїн Л. В., Гринасюк А. Р. Атрактивність озерних комплексів Швацького національного природного парку. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2014. № 11 (2880). С.25–29.
29. Ільїн Л. В., Ситник Ю. М., Морозова А. О., Шевченко П. Г., Хомік Н. В. Гідрохімічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку: озеро Луки-Перемут. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2013. № 16 (265). С. 23–31.
30. Ільїн Л. В., Підцерковна К. В. Стан і перспективи розвитку туризму в Кременецькому районі Тернопільської області. Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання і спорт. 2012. № 3 (9). С. 36–44.
31.Бейдик О. О., Ільїн Л. В. Хмельницька область в Книзі рекордів України. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2012. № 18 (243). С. 156–159.
32.Choiński A., Ptak М., Ilyin L.V. Zmiany sieci hudrograficznej Łucka w świetle materiałow kartograficznych. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2012. № 18 (243). С. 11–17.
33. Ільїн Л. В., Громик О. М. Уміст радіонуклідів у лімносистемах Західного Полісся (на прикладі водойм зони радіоактивного забруднення Волинської області. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2012. № 18 (243). С. 4–10.
34. Ільїн Л. В., Мартинюк В.О. Ландшафтознавчо-лімнологічний аналіз басейнової системи озера Осовицьке (Волинське Полісся). Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2011. № 18. С. 3–9.
35.Ільїн Л. В., Моклиця Ю. В. Комплексний аналіз і планування розвитку туристичного продукту міста Луцька. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2011. № 9. С. 124–129.
36. Ільїн Л. В., Мартинюк В. О. Ландшафтознавчо-лімнологічний аналіз басейнової системи озера Осовицьке (Волинське Полісся). Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2011. № 18. С. 3–9.
37.Ільїн Л. В. Озера та штучні водойми України: просторова диференціація та ресурси. Український географічний журнал. 2011. № 3. С. 27–32.
38. Бейдик О. О., Ільїн Л. В. Волинська область у книзі рекордів України. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2010. № 15. С. 4–14.
39. Ільїн Л. В., Ситник Ю. М., Шевченко П. Г., Осадча Н. М., Хомік Н. В. Гідрохімічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку: озеро Чорне Велике (1977–2009 рр.). Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки.2010. № 15. С. 4–14.
40. Ситник Ю. М., Ільїн Л. В., Шевченко П. Г., Осадча Н. М., Хомік Н. В. Гідрохімічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку: озеро Люцимер (1977–2009 рр.). Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2010. № 17. С. 99–109.
41.Ільїн Л. В., Ситник Ю. М., Шевченко П. Г., Осадча Н. М., Хомік Н. В., Свічкова Н. В. Гідрохімічний режим Шацьких озер та його зміни наприкінці ХХ та на початку ХХІ ст. (огляд). Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2010. № 17. С. 91–97.
42.Ільїн Л. В., Каліновський Д. І., Ільїна О. В. Рекреаційне оцінювання природного потенціалу водойм Українського Полісся. Географія та туризм: наук. зб. 2010. Вип. 9.С. 65–70.
43.Ільїн Л.В., Ляшук М.М. Історичні аспекти становлення та розвитку готельно-ресторанного господарства Волинської області. Географія та туризм: наук. зб. 2010. Вип. 6. С. 142–148.
44.Ільїн Л. В. Охорона природи. Волинська область: Географічний атлас: Моя мала Батьківщина / Відп. ред. Т.В.Погурельська. – К.: ТОВ „Видавництво „Мапа”, 2009. – С. 11.
45.Зузук Ф. В., Кутовий С. С., Ільїн Л. В., Колошко Л. К., Нетробчук І. М., Міщенко О. В., Химин М. В. Природні ресурси Волинської області. Вісник Львівського університету. .2009. № 37. С. 29–42.
46.Ільїн Л. В. Лімнокомплекси Українського Полісся. У 2-х т. Т. 2: Регіональні особливості та оптимізація. Луцьк: Ред.-вид. відд. „Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. 400 с.
47.Ільїн Л. В. Лімнокомплекси Українського Полісся. У 2-х т. Т. 1: Природничо-географічні основи дослідження та регіональні закономірності. Луцьк: Ред.-вид. відд. „Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. 316 с.
48.Choiński Adam, Ilyin Leonid, Marszelewski Wlodimierz, Ptak Мariusz. Lakes Supplied by Springs: Selected Examples. Limnological Review. 2008. Vol. 8, № 4. P. 145–150. 49.Ільїн Л. В. Озерні відклади. Екологічна енциклопедія: У 3 т / Редкол.: А. В. Толстоухов (гол. ред.) та ін. К.: ТОВ „Центр екологічної освіти та інформації”, 2008. Т. 3: О–Я. С. 17.
50. Ільїн Л. В. Озерніть території. Екологічна енциклопедія: У 3 т / Редкол.: А. В. Толстоухов (гол. ред.) та ін. К.: ТОВ „Центр екологічної освіти та інформації”, 2008. Т. 3: О–Я. С. 17–18.
51. Ільїн Л. В. Озеро. Екологічна енциклопедія: У 3 т / Редкол.: А. В. Толстоухов (гол. ред.) та ін. К.: ТОВ „Центр екологічної освіти та інформації”, 2008. Т. 3: О–Я. С. 18–19.
52.Ільїн Л. В. Особливості озерних комплексів Західноукраїнського Полісcя. Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис. 2008. Ч. 4. 168–172.
53.Ільїн Л. В., Коваль В. Є. Біогенні елементи донних відкладів озер Українського Полісся як індикатори природних й антропогенних процесів. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2008. № 1. С. 5–19.
54.Кутовий С. С., Ільїн Л. В. Реконструкція середньорічних рівнів води озера Світязь за період відсутності гідрологічних спостережень. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. пр. 2007. Т. 4. С. 36–42.
55.Ilyin L. The hydrochemical characteristics of the lakes of the Shatsk National Nature Reserve, Ukrainian Polissia. Limnological Review. 2007. Vol. 7, No 3. P. 147–152. 56. Цеслінські Р., Ільїн Л.В. Екологічні та природні аспекти унікальності Словінського національного парку (Польща). Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2008. № 1. С. 9–15.
57. Зузук Ф., Ільїн Л., Кузьмішина І. Шацький національний природний парк. Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – 40 с.
58.Ільїн Л. В., Ільїна О. В. Наукові засади використання, реабілітації й охорони озерно-болотних комплексів Шацького Поозер’я. Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Географічні науки. 2007. № 11, Ч. 1. С. 116–121.
59.Ільїн Л. В. Ставки України: ресурси й особливості поширення. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. 2007. Вип. 13. С. 89–94.
60.Ільїн Л. В. Особливості озерних комплексів Західноукраїнського Полісся. Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту. 2007. Вип. 2007. Вип. 256. С. 359–366.
61. Ільїн Л. В., Коваль В. Є. Вертикальний розподіл і концентрація важких металів у донних відкладах різнотипних озер Західного Полісся. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: Зб. наук. пр. 2006. № 3. С. 90–94.
62. Цєслінські Р., Ільїн Л. Небезпеки для прибережних озер Південної Балтики Польщі. Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Географічні науки. 2007. № 2. С. 57–66.
63.Тестові завдання для вступників. Географія. Вид. 5-те. Луцьк: РВВ “Вежа”, Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. 284 с. (у співавторстві).
64. Зузук Ф.В., Ільїн Л.В. Природа Західного Полісся та прилеглих територій. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2006. Вип. 33. С. 475–477.
65. Ільїн Л. В. Ландшафтно-геохімічні аспекти дослідження лімносистем. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2006. Вип. 33. С. 130–136.
66. Cieslinski R., Ilyin L. Characteristics of the variability of chosen chemical indices in surface, near-bottom and interstitial waters of Lake Kopan. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Наук.збірник. К.: ВГЛ “Обрії”, 2006. Т. 9. С. 118–128.
67.Ільїн Л. В. Вплив техногенезу на седиментаційні процеси в озерах Українського Полісся. Прыроднае асяроддзе Палесся: асаблівасці і перспектіві развіцця: Зб. навук. прац. У ІІ т. Брэст: Академия, 2006. Т. ІІ. С. 446–455.
68. Ільїн Л. В. Лімнокомплекси міжнародного статусу України. Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Географічні науки. 2006. № 2. С. 29–34.
69. Ільїн Л. В. Озера та штучні водойми Західного регіону України. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Наук. збірник. 2005. Т. 7. С. 213–218.
70. Ільїн Л. В., Петрик М. П. Вплив техногенезу на седиментаційні процеси в озерах Українського Полісся. Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. 70. Географічні науки. 2005. № 3. С. 182–190.
71. Ільїн Л. В. Озера Західного Полісся: особливості поширення, класифікації. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: Зб. наук. праць. 2004. С. 73–78.
72. Ільїна О. В., Ільїн Л. В., Мазурець В. М. Болота Волині: проблеми дослідження, збереження та використання. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. 2004. № 1. С. 58–60.
73. Ільїн Л. В., Ільїна О. В. Оцінка озерно-болотних комплексів Волині та їх роль у збереженні біотичного різноманіття. Волинський музей: історія і сучасність: Науковий збірник. Луцьк, 2004. Вип. 3. С. 319–321.
74. Ільїн Л. В., Ільїна О. В. Озерно-болотні комплекси Волині. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2004. Т. 6. С. 314–319.
75. Ільїн Л. В. Озера Західного Полісся: особливості поширення, класифікації. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: Зб. наук. праць. 2004. С. 73–78.
76. Ilyin L.V., Ilyina O.V. The lake-swamp complexes of Volyn Region. Lakes and artificial water reservoirs-functioning, revitalization and protection. Sosnowiec: University of Silesia, 2004. C. 71–76.
77. Мігас Р. В., Якубишена С.Г., Петрук В.Й., Химин М.В., Качурець І.С., Гурняк П.В., Демчук М.І., Ільїн Л.В. та ін. Болотний фонд Волинської області. Луцьк: Ініціал, 2003. 24 с.
78. Ilyin L. Forms of lake basins in Ukrainian Polissya. Limnnological Review. 2003. Vol. 3. P. 91–94.
79. Тестові завдання для вступників. Вид. 4-те. Географія. Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. 390 с. (у співавторстві).
80. Ильин Л. В., Власов Б. П. Озероведение: Украинско-русско-английский словарь. Луцк-Минск: БГУ, 2002. – 32 с.
81.Ільїн Л. В., Ільїна О. В. Ресурси водойм уповільненого водообміну України та перспективи їх використання як об’єктів рекреації та туризму. Туристично-краєзнавчі дослідження. К.: Державне підприємство “Національна туристична організація”, 2002. Вип. 4. С. 37–46.
82. Ільїн Л. В., Самойленко В. М. Інтегральна характеристика радіоекологічного статусу місцевих водойм для визначення міри потенційного ризику внаслідок користування їх біоресурсами. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2002. № 3. С. 151–156.
83.Ilyin L. Geochemical peculiarities of bottom sediments in polytypic lakes of Ukrainian Polissya. Limnological review. 2002. № 2. P. 155–163.
84. Ільїн Л. В. Оцінка ресурсів водойм уповільненого водообміну Західного економічного макрорайону. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2002. № 1.С. 263–267.
85. Ильин Л. В. Водоемы замедленного водообмена Украины: ресурсы и проблемы рационального использования. Прикладная лимнология. Лимнологическое и геоморфологическое обеспечение рационального природопользования: Сб. науч. ст. Минск: БГУ, 2002. Вып. 3. С. 265–271.
86.Ільїн Л. В., Лавренюк Т. Л. Особливості озерних улоговин Українського Полісся та їхній зв’язок з лімнічними особливостями. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2002. Т. 3. С. 115–119.
87.Ільїн Л. В. Перспективи і напрямки використання озерних ресурсів Волинської області. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2001. № 2. С. 31–35.
88.Мартинюк В. О., Ільїн Л. В. Ландшафтознавче картографування озерно-річкової басейнової геосистеми. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2001. Т. 2. С. 794–803.
89. Ilyin L. V. The resource appraisal of the pools of slow water exchange of Ukraine. Limnological Revier. 2001. Vol.1. P. 137–141.
90.Гелюта В. П, Вакаренко В.І, Дубина Д.В., Безусько Л.Г., Вірченко В.М., Врона І.С, Гайова В.П., Демченко Е.М., Ільїн Л.В. та ін. Заказник “Любче”: природні умови, біорізноманітність, збереження та управління. Монографія. Київ: ІБ НАНУ, 2001. 224 с.
91. Ільїн Л.В. Проблеми та перспективи раціонального використання ресурсів водойм уповільненого водообміну України. Вісник Рівненського держ. техн. ун-ту. Водне господарство: економіка, екологія, менеджмент. 2000. Вип. 4(6). С. 25–30.
92. Ilyin L.V. Antropogenic changes of lakes of western part Ukrainian Polissya. Natural and anthropogenic transformations of lakes. Olsztyn: Edycja, 2000. P. 117–124.
93. Ільїн Л. В. Галузеві класифікації озер Полісся. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Науковий збірник. 2000. Т. 1. С. 215–220.
94. Ільїн Л. В., Мольчак Я. О. Озера Волині: Лімнолого-географічна характеристика. Луцьк: Надстир’я, 2000. 140 с.
95. Мольчак Я. О., Мартинюк В. О., Ільїн Л. В., Мисковець І. Я. Український словник-довідник з екології: Словник, довідкові матеріали. Луцьк: Надстир’я, 2001. 420 с.
96. Ільїн Л. В. Озерознавство. Українсько-російський тлумачний словник. Поняття і терміни. Луцьк: Ред.- видав. відділ ВДУ “Вежа”, 2000. 118 с.
97. Ільїн Л. В., Мартинюк В. О. Озера України: Довідник. Львів: Ред.-видав. відділ Львів. держ. ун-ту, 1998. 52 с.
98. Ільїн Л. В. Конструктивно-географічні основи господарського використання різнотипних озер Полісся. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Вип. Економічна і соціальна географія. Країнознавство. 1999. № 9. С. 52–55.
99. Мольчак Я. О., Ільїн Л. В. Загальне землезнавство: Навчальний посібник. Луцьк: Вид-во ВДУ ім.. Лесі Укаїнки “Вежа”, 1997. 232 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України)
100. Мольчак Я. О., Ільїн Л. В. Озера Волинської області. Каталог. Луцьк: Вид-во при ВДУ “Вежа”, 1995. 76 с.
101. Мартинюк В. О., Ільїн Л. В. Географія в рекордах. На допомогу вчителю географії. Рівне, 1993. 69 с.

КОНТАКТИ

43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, каб. 608 (корпус С) +38(0332)248947,

е-mail: Ilyinleo@vnu.edu.ua