Альошина Алла Іванівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Aloshina 0.jpg

Посада, науковий ступінь, вчене звання

Завідувач кафедри теорії спорту та фізичної культури, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, фахівець з фізичної культури і спорту

Біографія

Альошина Алла Іванівна закінчила Луцький політехнічний інститут у 1983 році за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво». Оскільки ще у дитинстві поєднала своє життя зі спортивним орієнтуванням, а у 10 класі виконала норматив Майстра спорту СРСР, то й під час навчання в інституті продовжує тренуватися й брати участь у змаганнях – була неодноразовою Чемпіонкою України, членом збірної команди України, призером Чемпіонатів СРСР. Отримавши кваліфікацію інженера-будівельника, Алла Іванівна вирішує здобути ще одну вищу освіту й вступає до Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки на факультет фізичного виховання. Специфіка навчання на факультеті відкриває нові можливості й вона починає займатись ще й легкою атлетикою.

У 1988 році закінчила навчання і почала працювати на кафедрі легкої атлетики Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки. Алла Іванівна продовжувала займатись спортом і водночас тренувала команду інституту по спортивному орієнтуванню, яка стала переможцем Всеукраїнських спартакіад серед студентів та призером Всесоюзної універсіади в естафеті.

Після завершення спортивної кар’єри увесь свій потенціал Алла Іванівна спрямувала на наукову діяльність – закінчила аспірантуру і у 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування вертикальної стійкості тіла дітей 9–12 років на уроках фізичної культури» й здобула науковий ступінь кандидат наук з фізичного виховання та спорту.

Професійний досвід

Із 2001 року Алла Іванівна очолювала кафедру фізичної реабілітації, брала активну участь у розробці навчальних планів, акредитації спеціальності.

У 2005 році отримана звання доцента кафедри фізичної реабілітації.

Із вересня 2010 року – на посаді професора кафедри.

У 2008 році нагороджена Почесною грамотою МОН України.

У 2013 році присвоєно звання професора кафедри фізичної реабілітації.

У 2013 році нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

Із 2015 року – завідувач кафедри спортивно-масової та туристичної роботи.

Із травня 2020 року - завідувач кафедри теорії спорту та фізичної культури.

У 2016 році захистила докторську дисертацію на тему “Профілактика й корекція функціональних порушень опорно-рухового апарату дітей та молоді у процесі фізичного виховання” за фахом 24.00.02. – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

Науковий керівник трьох кандидатських дисертацій. Співавтор навчальних посібників із грифом МОН.

Головний редактор фахового наукового журналу «Молодіжний вісник СНУ»

Співкерівник досліджень за темою Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури та спорту на 2006-2010р.р. за темою 3.2.1. "Вдосконалення біомеханічних технологій у фізичному вихованні і реабілітації з урахуванням просторової організації тіла людини", та на 2011–2015 рр. Міністерства України у справах сім’ї, молоді і спорту 3.7 «Удосконалення біомеханічних технологій у фізичному вихованні й реабілітації з урахуванням індивідуальних особливостей моторики людини» (номер державної реєстрації 0111U001734)

Керівник виконання НДР на 2018-2023 за темою «Сучасні технології формування та збереження здоров’я різних груп населення засобами оздоровчої рухової активності» (номер держреєстрації 0118U004196).

Має понад 170 публікацій, із них 2 монографії, 5 навчальних посібників та підручників (4 із Грифом МОН), понад 100 статей у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів

Біомеханіка, фізична реабілітація, технології формування та збереження здоров’я різних груп населення, спортивне орієнтування, туризм, анімація

Викладає навчальні дисципліни:

"Біомеханіка"; "Біомеханіка спорту"; "Професійна майстерність тренера"; "Сучасний олімпійський рух та олімпійська освіта"; "Технологія і організація анімаційної діяльності".

Основні наукові праці:

 • Альошина А. І. Профілактика й корекція функціональних порушень опорно-рухового апарату дошкільнят, школярів та студентської молоді у процесі фізичного виховання : [монографія] / Альошина Алла Іванівна. – Луцьк, 2015. – 356 с.
 • Здоров’язбережувальна технологія навчання майбутніх учителів фізичної культури в умовах інформатизації освіти [Текст] : монографія / В. О. Кашуба, О. І. Бичук, Н. Г. Бишевець, А.І. Альошина. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 212 с.
 • Альошина А.І. Фізичний розвиток дітей і підлітків з урахуванням стану їх здоров’я: навч. посібн. / А.І.Альошина, В.С.Добринський, Н.Б.Грейда. - Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2005. – 191 с. Гриф надано Міністерством освіти і науки України лист № 14/18.2 – 2782 від 08.12. 2005 р.
 • Дубогай О.Д. Основні поняття й терміни здоров'язбереження та фізичної реабілітації в системі освіти : навч. посібник для студентів ВНЗів / Олександра Дмитрівна Дубогай, Алла Іванівна Альошина, Володимир Євгенович Лавринюк; В.о. Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011.– 296 с. (Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки). Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист № 1/11 – 1514 від 22.02.2011 р.ISBN 966-600-544-4
 • Ковальчук Н.М. Туристичні ресурси Західного регіону : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Ковальчук, О.І.Бичук, А.І. Альошина. – Луцьк : Вежа-Друк, 2012. – 384 с. (22,32 др. арк.) Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист № 1/11 – 17976 від 20.11.2012 р. ISBN 978-966-600-493-50 (серія) ISBN 978-966-600-2750-11-9
 • Сергеєв В. М. Невідкладна допомога в екстремальних випадках: навчальний посібник / Сергеєв В., Пасічнюк В., Альошина А. – Луцьк : Вежа-Друк, 2012. –144 с.
 • Ковальчук Н.М. Туристичні ресурси Західного регіону : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Ковальчук, О.І.Бичук, А.І. Альошина. – Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Вид. 2-ге виправл. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 384 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист № 1/11 - 17976 від 20.11.2012 р.).
 • Невідкладна допомога: методичні рекомендації / В.М. Сергеєв, А. І. Альошина. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 100 с.
 • Ivanytskyi Roman, Aloshyna Alla, Bychuk Oleksandr. Somatometric characteristics of children’s bodies of secondary school age with hearing impairments. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(4):910-919. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1435009 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/6092
 • Ivanitsky, R., & Alоshуna A. (2018). Функціональний стан опорно-рухового апарату дітей середнього шкільного віку з вадами слуху. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, (3 (43), 86-90. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2018-03-86-90.
 • Іваніцький Р.Б. Особливості вертикальної стійкості тіла школярів 11-14 років з вадами слуху / Роман Іваніцький, Алла Альошина // Теорія і методика фізичного виховання і спорту: журнал. – 2018. – № 3. – С. 24–28. https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.3.24-28
 • К вопросу использования современных занятий профилактико-оздоровительной направленности с людьми зрелого возраста / [Виталий Кашуба, Алла Алешина, Татьяна Прилуцкая, Юлия Руденко, Ольга Лазько, Тамара Хабинец] // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт: журнал. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. − Вип. 29. – С. 50-58. https://sportvisnyk.eenu.edu.ua/index.php/sportvisnyk/article/view/61
 • Морфобіомеханічні особливості юних спортсменів на початковому етапі підготовки / [Віталій Кашуба, Леонід Ярмолинский, Алла Альошина, Олександр Бичук, Ігор Бичук] // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2018. − Вип. 30. – С. 175–183. вилучено із https://sportvisnyk.eenu.edu.ua/index.php/sportvisnyk/article/view/51
 • Kostiantyn Prontenko, Grygoriy Griban, Iryna Medvedeva, Alla Aloshyna, Ihor Bloshchynskyi, Sergiy Bezpaliy, Olexandr Bychuk, Zhanna Mudryk, Ihor Bychuk, Viktor Radziyevsky, Zoya Filatova, & Maryna Yevtushok. (2019). Interrelation of students’ motivation for physical education and their physical fitness level, International Journal of Applied Exercise Physiology, 8(2), 20–30. https://publons.com/publon/27569247/ Web of Science Core Collection
 • Roman Kovalchuk, Ihor Bloshchynskyi, Andrii Balendr, Alla Aloshyna, Oleh Bahas, Olexandr Mozolev, Kostiantyn Prontenko,Ihor Tomkiv, Olexandr Bychuk, &Vasyl Prontenko. (2019). Conceptual basis of organization of volleyball team training, International Journal of Applied Exercise Physiology, 8(2),1-13. https://publons.com/publon/21551019/ Web of Science Core Collection
 • Prontenko, K., Griban, G., Aloshyna, A., Bloshchynskyi, I., Kozina, Z., Bychuk, O., Novitska, I., & Korchagin, M. (2019). Analysis of cadets’ endurance development at higher military educational institutions during the kettlebell lifting training. Sport Mont, 17(2), 3-8. doi: 10.26773/smj.190601 Scopus
 • Prontenko, K., Griban, G., Aloshyna, A., Bychuk, O., Kuvaldina, O., Shkola, O., Boichenko, A., Surovov, O., Ramsey, I., Voitovych, I., Valkevich, O., Prontenko, V. (2020). Features of the methodology of the development of cadets’ physical qualities during kettlebell lifting activities. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Año: VII, Número: 2, Artículo no.:47, Período: 1ro de Enero al 30 de Abril del 2020. Web of Science Core Collection
 • Prontenko, K., Griban, G., Aloshyna, A., Bezpalyi, S., Yavorska, T., Hryshchuk, S., Tkachenko, P., Dzenzeliuk, D., Bloshchynskyi, I. (2019). The physical development and functional state as the important components of the students’ health. Wiadomości Lekarskie, 72, 12(1), 2348-2353. doi: 10.36740/WLek201912115. Scopus
 • Prontenko, K., Bondarenko, V., Bezpaliy, S., Kyslenko, D., Lisnichenko, Yu., Ollo, V., Aloshyna, A., Bychuk, O., Smirnov, V. (2020). Physical training as the basis of professional activities of patrol policemen. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 2020, 12 (1), 41-53. doi: 10.29359/BJHPA.12.1.05. Web of Science Core Collection

Контакт:

 • Тел. (0332) 240147
 • aloshina.alla@vnu.edu.ua

Наукометричні ідентифікатори:

Scopus Author ID: 57209397408

Web of Science Researcher ID: AAF-9332-2019

ORCID

Google Scholar