Антонюк Богдан Петрович

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Посада:

старший викладач кафедри загальної математики та методики навчання інформатики Волинського національного університету імені Лесі Українки

Біографічна довідка

Народився 22.09.1978 у м. Луцьку, Україна. У 1995 році закінчив середню школу. У 2000 році закінчив з відзнакою Волинський державний університет ім. Лесі Українки за спеціальністю „Математика”. З 2000 по 2003 р. навчався в аспірантурі на кафедрі диференціальних рівнянь та математичної фізики ВДУ ім. Лесі Українки. З 2003 по 2010 роки працював асистентом кафедри вищої математики та інформатики ВНУ ім. Лесі Українки. З 2010 р. по теперішній час – старшим викладачем тієї ж кафедри.

Scholar Google

[1]

Коло наукових інтересів

Автор більше 20 наукових статей та учасник конференцій. Публікації стосуються проблем дослідження розв’язків інтегро-диференціальних нескінченних ланцюжків рівнянь Боголюбова для симетричних та несиметричних систем (для виділеної частинки в термостаті у одновимірному та двовимірному просторах). Працює над питаннями регуляризації та узагальнення даних розв’язків, отриманих методом нерівноважних кластерних розкладів теорії кінетичних рівнянь.

Викладання навчальних дисциплін:

 • Інформаційно-комунікаційні технології та методика їх вивчення.
 • Інформаційні технології в галузі знань.
 • Спецкурс "Система комп"ютерної верстки LaTex"
 • Технології інформаційного менеджменту.
 • Інформаційні технології в освіті.
 • Системи програмування та методика їх вивчення
 • Організація та обробка електронної інформації.

Перелік навчально-методичних, наукових праць:

 • Антонюк Б. П. Аспекти автоматизації вивчення курсу "Архітектура ЕОМ" / А. А. Федонюк, М.Б. Головін, Б.П. Антонюк / Науковий .журнал "Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво" Луцьк, 2016. Випуск № 22 – С. 84-88.
 • Антонюк Б.П. Основи фундаментальної та прикладної математики: методичні рекомендації до вивчення другого змістового модуля з курсу. – 49 с.
 • Антонюк Б.П. Основи фундаментальної та прикладної математики: методичні рекомендації до вивчення третього змістового модуля з курсу. – 37 с.
 • Антонюк Б.П. Модель інформаційного протистояння на прикладі розвитку мережі церковно-релігійних інституцій / Б.П. Антонюк/ V міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта» 5-7 червня 2016 р. Тези доповідей. – Луцьк, 2016. – С. 55-57.
 • Собчук О.М. Особливості вдосконалення технологій опрацювання та аналізу числових даних в середовищі Microsoft Excel в системі підвищення кваліфікації вчителів [Текст] / О.М. Собчук, Б.П. Антонюк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав, 2020. ‒ Вип. 59. ‒ С. 98-100.
 • Антонюк Б.П. Основні методологічні підходи щодо поняття «інформаційний менеджмент» [Текст] / Б.П. Антонюк // ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта» 1-3 червня 2020р. Тези доповідей. – Луцьк, 2020. – С. 28-31.
 • Антонюк Б.П. Основні методологічні підходи щодо поняття «інформаційний менеджмент» [Текст] / Б.П. Антонюк // Збірник статей «Математика. Інформаційні технології. Освіта» №7/2020. – Луцьк, 2020. – С. 4-13.

Контакти:

43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, Корпус С, ауд. (С-16)
          bogdan.antonyuk78@gmail.com