Антонюк Богдан Петрович

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Богдан антонюк.jpg

Старший викладач кафедри загальної математики та методики навчання інформатики Волинського національного університету імені Лесі Українки

Контактна інформація:

 • м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С, 2 поверх (ауд. С-16).
 • e-mail: antonyuk.bogdan@vnu.edu.ua

Науковий профіль автора Google Scholar [1]

ОСВІТА

2000 р. закінчив з відзнакою Волинський державний університет ім. Лесі Українки за спеціальністю "Математика” (м. Луцьк)

З 2000 по 2003 р. навчався в аспірантурі на кафедрі диференціальних рівнянь та математичної фізики ВДУ ім. Лесі Українки.

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

2004 р. по теперішній час старший викладач кафедри загальної математики та методики навчання інформатики

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Автор більше 20 наукових статей та учасник конференцій. Публікації стосуються проблем дослідження розв’язків інтегро-диференціальних нескінченних ланцюжків рівнянь Боголюбова для симетричних та несиметричних систем (для виділеної частинки в термостаті у одновимірному та двовимірному просторах). Працює над питаннями регуляризації та узагальнення даних розв’язків, отриманих методом нерівноважних кластерних розкладів теорії кінетичних рівнянь.

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 • Антонюк Б. П. Аспекти автоматизації вивчення курсу "Архітектура ЕОМ" / А. А. Федонюк, М.Б. Головін, Б.П. Антонюк / Науковий .журнал "Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво" Луцьк, 2016. Випуск № 22 – С. 84-88.
 • Антонюк Б.П. Основи фундаментальної та прикладної математики: методичні рекомендації до вивчення другого змістового модуля з курсу. – 49 с.
 • Антонюк Б.П. Основи фундаментальної та прикладної математики: методичні рекомендації до вивчення третього змістового модуля з курсу. – 37 с.
 • Антонюк Б.П. Модель інформаційного протистояння на прикладі розвитку мережі церковно-релігійних інституцій / Б.П. Антонюк/ V міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта» 5-7 червня 2016 р. Тези доповідей. – Луцьк, 2016. – С. 55-57.
 • Собчук О.М. Особливості вдосконалення технологій опрацювання та аналізу числових даних в середовищі Microsoft Excel в системі підвищення кваліфікації вчителів [Текст] / О.М. Собчук, Б.П. Антонюк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав, 2020. ‒ Вип. 59. ‒ С. 98-100.
 • Антонюк Б.П. Основні методологічні підходи щодо поняття «інформаційний менеджмент» [Текст] / Б.П. Антонюк // ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта» 1-3 червня 2020р. Тези доповідей. – Луцьк, 2020. – С. 28-31.
 • Антонюк Б.П. Основні методологічні підходи щодо поняття «інформаційний менеджмент» [Текст] / Б.П. Антонюк // Збірник статей «Математика. Інформаційні технології. Освіта» №7/2020. – Луцьк, 2020. – С. 4-13.

ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 • Інформаційно-комунікаційні технології та методика їх вивчення.
 • Інформаційні технології в галузі знань.
 • Спецкурс "Система комп"ютерної верстки LaTex"
 • Технології інформаційного менеджменту.
 • Інформаційні технології в освіті.
 • Системи програмування та методика їх вивчення
 • Організація та обробка електронної інформації.