Антонюк Оксана Петрівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Оксана.jpg

Старший викладач кафедри математичного аналізу та статистики Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Контактна інформація

 • м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С, 5 поверх (ауд. С-506).
 • e-mail: antoniuk.oksana@vnu.edu.ua

Науковий профіль автора:

Google scholar [1]

ОСВІТА

1994 рік – диплом про вищу освіту з відзнакою, математичний факультет, Волинський державний університет ім. Лесі Українки.

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

 • з 2020 року –старший викладач кафедри математичного аналізу та статистики.
 • З 2015 по 2018 р. навчалась в аспірантурі СНУ ім. Лесі Українки за спеціальністю «Теорія навчання».
 • З вересня 2015 року після реорганізації кафедр працювала на посаді старшого викладача кафедри алгебри та математичного аналізу.
 • З 2002 року була переведена на посаду старшого викладача кафедри.
 • З листопада 1994 року до 2002 року – асистент кафедри геометрії і алгебри ВНУ ім. Лесі Українки.
 • З серпня по листопад 1994 року працювала вчителем математики у ЗОШ І-ІІІ ст. № 26 м. Луцька.

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

• Математична діяльність відомого вченого і громадського діяча ХІХ ст. М.І. Гулака. • Використання історії науки у формуванні пізнавальної активності студентів ВНЗ під час навчання предметів геометричного циклу.

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 • Антонюк О.П. Історичні відомості як засіб активізації діяльності студентів по засвоєнню ряду фундаментальних геометричних ідей [Текст] / Антонюк О.П. // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – Науковий журнал. – Суми: СумДПУ. – 2016. – № 2 (56). – С. 155-162. (Index Copernicus Master List, CiteFactor, Google Scholar та CEJSH).
 • Антонюк О.П. Історична складова вивчення теми «Задачі на побудову» у вищій школі [Текст] / Антонюк О.П. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. - Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі. – Випуск 17 : зб. наук. пр. – Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – С. 37-43.
 • Ілляшенко В.Я. Елементи топології і многовиди : навч. посіб. / В. Я. Ілляшенко, О. П. Антонюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 80 c., ISBN 978-617-7272-92-1.
 • Антонюк О.П. Луцький період діяльності Симона Ізраїлевича Зуховицького [Текст] / Антонюк О.П. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені лесі Українки: серія Педагогічні науки. – 2018. – №2 (375). – С. 5-11.
 • Кратко М. І. Микола Гулак як математик [Текст] / Кратко М.І., Антонюк О.П. – Луцьк: РВВ „Вежа” Волинського державного ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. – 200 с.
 • Антонюк О.П. Значення історичного матеріалу при викладанні елементів конструктивної геометрії / Антонюк О.П. // Збірник статей ІV науково-практичної конференції «Математика. Інформаційні технології. Освіта» – Луцьк, 2015. – С. 12-16.
 • Невідомий рукопис М. І. Гулака [Текст] / Антонюк О.П. // Методи викладання та історія математики: Праці Українського математичного конгресу – 2001. – Київ: Ін-т математики НАН України, 2006. – С. 39-42.
 • Ілляшенко В. Я. Диференціальна геометрія : навч.-метод. посіб. / В. Я. Ілляшенко, О. П. Антонюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 172 с. ISBN 978-966-940-332-2.

Викладання навчальних дисциплін

 • Алгебра і геометрія.
 • Наукові основи шкільного курсу математики.
 • Філософські основи геометрії.
 • Вибрані питання елементарної математики.