Бенедюк Валентина Володимирівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
БЕНЕДЮК ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА -
Бенедюк В. В.
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економічної та соціальної географії Волинського національного університету імені Лесі Українки. Дослідження зосереджені на проблемах методики навчання географії у закладах загальної середньої освіти. Автор більше 100 публікацій.

Освіта

 • У 1976 р. закінчила Червоноармійську середню школу Житомирської області та продовжила навчання в інституті.
 • У 1981 році закінчила природничо-географічний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки. Отримала спеціальність – географія і біологія, кваліфікацію – вчитель географії і біології середньої школи.
 • У 1999 р. - захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання географії в Інституті педагогіки АПН України та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук. Тема дисертації «Організація краєзнавчої роботи учнів у процесі вивчення фізичної географії основної школи (V – ІХ класи)».
 • У 2006 р.- рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри суспільної географії.

Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

Професійна діяльність

 • 1981 – 1986 рр. - педагогічну діяльність розпочала на Житомирщині, де працювала вчителем географії у загальноосвітніх школах (Яснополянська та Червоноармійська).
 • З 1986 р. - продовжила трудову діяльність у Волинській області, зокрема, на посаді методиста Луцького райвно (1986 – 1987 рр.)
 • 1987 – 1993 рр. - учитель географії у загальноосвітніх школах Луцького району (Маяківській середній та Воротнівській восьмирічній).
 • 1993 - 1999 рр. - розпочала науково-педагогічну діяльність у Волинському державному університеті імені Лесі Українки (нині НВУ імені Лесі Українки)на кафедрі педагогіки.
 • З 1999 року - до теперішнього часу – доцент кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету.

Професійні відзнаки

 • 2019 р. – Золотий нагрудний знак СНУ імені Лесі Українки.

Підвищення кваліфікації

Пройдені стажування

 • 01.03.2017р. – 31.03.2017р. - Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, відділ навчання географії та економіки (Довідка № 228 від 31.03.2017 р.)

Наукові інтереси

 • Компетентнісний підхід у навчанні географії.
 • Інноваційні технології навчання.
 • Методика організації краєзнавчої роботи у загальноосвітніх навчальних закладах.

Курси, що викладаю

 • Краєзнавство.
 • Методика навчання географії.

Обрані праці

Навчальні посібники та підручники:

 1. Бенедюк В. В. Загальна методика навчання географії: Навчальний посібник. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2020. 165 с.
 2. Структура геопростору в курсі геологія і геоморфологія (ієрархічні системи): Навчальний посібник [упоряд.: Зузук Ф. В., Бенедюк В. В.]. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2017. 100 с.
 3. Бенедюк В. В. Особливості використання інтерактивних технологій у процесі формування географічних знань. Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Серія «Географічні науки». Луцьк, 2019. № 1 (385). С. 3 – 8.
 4. Бенедюк В. В. Методика підготовки студентів до педпрактики та її організація. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. Запоріжжя, 2017. Вип. № 52 (105). С. 424 – 430.
 5. Бенедюк В. В. Краєзнавчий принцип у процесі формування географічних компетентностей учнів. Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Серія «Географічні науки». Луцьк, 2020. № 1 (405). С. 21 – 25.
 6. Бенедюк В. В. Методика навчання географії та економіки: Методичні матеріали для підготовки студентів до практичних робіт. Луцьк: Вежа-Друк, 2021. 88 с.

Контакти

43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, Корпус - "С", ауд.605
е-mail: benediuk.valentyna@vnu.edu.ua

Індекс бібліографічних посилань у Google Академія

Профіль в Google Scholar / Google Scholar