Бліндер Юрій Степанович

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
БЛІНДЕР ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ -
Blinder cr.jpg
кандидат технічних наук, доцент кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру

Освіта

У 1984 році закінчив №17 школу м. Луцька.
У 1991 році закінчив Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки за спеціальністю “Вчитель фізики і математики”.
З 1997 по 2000 р навчвався у аспірантурі Волинського державного університету імені Лесі Українки.
У 2006 році захистив дисертаційну роботу у Національному університети «Львівська політехніка»на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою “Моделювання і картографічне відтворення площинного змиву ґрунтів ”; спеціальність 05.24.02 – фотограмметрія і картографія ( Науковий керівник: д.т.н., проф. Мельник В.М.).
У 2016 році отримав атестат доцента кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

Професійна діяльність Волинський державний університет імені Лесі Українки, молодший науковий співробітник, асистент, старший викладач, доцент кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру Членство в організаціях

 • Українське товариство фотограмметрії та дистанційного зондування
 • Українське товариство геодезії і картографії
 • Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії

Наукові інтереси

 • Аналіз морфометричних характеристик рельєфу
 • Вдосконалення методів побудови ЦМР із застосуванням геоінформаційних систем
 • Моделювання трансформації радіоекологічного стану території та його картографічне відтворення методами ГІС-технологій

Грантова діяльність

 • Держтема №18/1-У «Інженерно-геодезичне забезпечення експлуатаційного режиму греблі водосховища ХАЕС» 2000-2005 рр.


Курси, що викладаю

 • Геоінформаційні системи
 • Методи експертної грошової оцінки землі
 • Метрологія і стандартизація

Сфера наукових досліджень та інтересів

Обрані праці

Наукові статті у фахових виданнях:

 1. Черняга П.Г. Моделювання вертикальних рухів греблі водосховища Хмельницької АЕС. /Черняга П.Г., Волошин В.У., Бліндер Ю.С. Сяський В.А. // Вісник геодезії і картографії, .// –К.: № 1, 2001.
 2. Мельник В.М. Математико-феноменологічна модель протиерозійної стійкості ґрунту /Мельник В.М. Бліндер Ю.С. Франков Д.Я. // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. –Зб. наук. праць. Львів, Ліга-Прес, 2004. - С. 322-327.
 3. Бліндер Ю.С. Використання ГІС-технологій при моделюванні забруднення атмосфери приміської зони м. Луцька стаціонарними джерелами / Ю.С. Бліндер //Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2008. – Вип. 124. –С. 211-215.
 4. Мельник В.М. Логіко-математичне моделювання площинної ерозії ґрунтів функціями відклику / В.М.Мельник, Ю.С. Бліндер О.В. Фесюк // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – Рівне. Вип. №3 (63), 2013. –С. 438-451.
 5. Мельник В.М. Математичний формалізм трансформації радіоекологічного стану території із застосуванням матриць Маркова і РЕМ- мікроскопії / В.М.Мельник, Ю.С. Бліндер В.П. Мендель // Science and Education a New Dimension: Natural and Technical Sciences, Budapest. – 2014. – II(4), Issue: 32. – р. 42-48.
 6. Мельник В.М. Математико – статистичний аналіз морфометричних властивостей рельєфу / В.М.Мельник, Ю.С. Бліндер О.В.Піскунова //Science and Education a New Dimension: Natural and Technical Sciences. Budapest. – 2015. – III(8), Issue: 32.

Навчальні і навчально-методичні посібники:

 1. Волошин В.У. Цифрові моделі рельєфу та їх реалізація у ПП ”SURFER”:метод матеріали / В.У.Волошин Ю.С. Бліндер – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім.. Лесі Українки, 2008. – 36 с
 2. Бліндер Ю.С. Спрощені методи врівноваження тріангуляційних мереж: метод. вказівки. / Бліндер Ю.С. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – 40 с.
 3. Бліндер Ю.С. Спрощені методи врівноваження нівелірних мереж: метод. вказівки. / Бліндер Ю.С. Король П.П – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2011. – 48 с.

Індекс бібліографічних посилань у Google Академія

Контакти

43026, м. Луцьк, вул. Кравчука, 36, Корпус - "К", ауд.206
е-mail: blinder.yuriy@vnu.edu.ua