Булатецький Віталій Вікторович

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Булатецький.jpg

Доцент кафедри комп'ютерних наук та кібербезпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки, кандидат фізико-математичних наук, доцент, фахівець із адміністрування операційних систем та мереж, з архітектури обчислювальних систем та схемотехніки. Наукові профілі автора ORCID

Scopus Author ID

Google Scholar

ОСВІТА

 • 2003 - кандидат фізико-математичних наук, Волинський державний університет імені Лесі Українки.
 • 1994 - диплом про вищу освіту з відзнакою, фізичний факультет, Волинський державний університет імені Лесі Українки.

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

 • 1994-1999 - вчитель інформатики Маяківської школи-інтернату.
 • 2000 - асистент кафедри прикладної математики математичного факультету Волинського державного університету імені Лесі Українки.
 • 2002 - старший викладач кафедри прикладної математики математичного факультету Волинського державного університету імені Лесі Українки
 • 2005 - доцент кафедри прикладної математики та інформатики.
 • 2020 - доцент кафедри комп'ютерних наук та кібербезпеки.

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

 • Член громадської організації "СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО".

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Системне програмування, адміністрування операційних систем та комп’ютерних мереж, теорія баз даних.

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 • Булатецький В.В. Методи та засоби вивільнення простору системного розділу ОС Microsoft Windows 10 // В. В. Булатецький, Л. В. Булатецька, Г. С. Пруц / Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. ––2018.–– № 32. –– С. 85–89.
 • Булатецький В. В. Технології проміжного коду в корпоративних інформаційних системах : Текст лекцій нормативної навчальної дисципліни “Платформи корпоративних інформаційних систем” / Булатецький Віталій Вікторович, Булатецька Леся Віталіївна. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 48 с.
 • Булатецька Л. В. Мова запитів SQL : текст лекцій нормативної навчальної дисципліни “Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи” / Булатецька Леся Віталіївна, Булатецький Віталій Вікторович. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 92 с.
 • Булатецький В. В. Особливості очиски системномного розділу ОС Microsoft Windows 10 / В. В. Булатецький, Л. В. Булатецька, Г. С. Пруц // Математика. Інформаційні технології. Освіта : матеріали VІІ міжн. наук.-практичної конф., 3–5 червн. 2018 р. : тези доп. – Луцьк : Луцьк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки., 2018. – С. 51–52.
 • Іванчук О. С. Проектування та розробка програмного засобу для симулювання дорожнього руху / О. С. Іванчук, В. В. Булатецький // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали ХІІ міжн. наук.-практичної конф. студентів і аспірантів., 15–16 квіт. 2018 р. : тези доп. – Луцьк : Луцьк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки., 2018. – С. 927–928
 • Панасюк Ю. В. Дослідження хмарних технологій та розробка хмарного сховища на основі реляційної бази даних / Ю. В. Панасюк, В. В. Булатецький // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали ХІІ міжн. наук.-практичної конф. студентів і аспірантів., 15–16 квіт. 2018 р. : тези доп. – Луцьк : Луцьк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки., 2018. – С. 946–947
 • Пруц Г. С. Дослідження методів та засобів оптимізації системного розділу Windows на прикладі програми Spruce Up / Г. С. Пруц, В. В. Булатецький // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали ХІІ міжн. наук.-практичної конф. студентів і аспірантів., 15–16 квіт. 2018 р. : тези доп. – Луцьк : Луцьк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки., 2018. – С. 952–954.
 • Булатецька Л.В. Особливості вивчення мови запитів SQL в профільному курсі інформатики закладів загальної середньої освіти // Л. В. Булатецька, В. В. Булатецький / Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. ––2020.–– № 39. –– С. 5–9.
 • Булатецький В.В. Організація робочого місця викладача засобами операційної системи та хмарних сервісів. // В. В. Булатецький, Л. В. Булатецька, Ю. С. Павленко / Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. ––2020.–– № 40. –– С. 5–9.
 • Кузьменко О. А. Розробка мультимедійного онлайн довідника з курсу адміністрування мереж / О. А. Кузьменко, В. В. Булатецький // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали ХІV міжн. наук.-практичної конф. студентів і аспірантів, 12–13 травня 2020 р. : тези доп. – Луцьк : Луцьк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2020. C. 652.
 • Кузьменко О.А., Булатецький В.В. Розробка мультимедійного онлайн довідника з дослідження ролей MS Windows Server / О.А. Кузьменко, В.В. Булатецький // Вітчизняна наука на зламі епох. Проблеми та перспективи розвитку: матеріли всеукр. Наук.-практичної інтернет конф. збірник 66, 15 грудня 2020 р. : статті. – Переяслав : Університет Григорія Сковороди в Переяславі., 2020. – с. 164-167.
 • Булатецька Л.В. Особливості вивчення мови запитів SQL в профільному курсі інформатики закладів загальної середньої освіти // Л. В. Булатецька, В. В. Булатецький / Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. ––2020.–– № 39. –– С. 5–9.
 • Булатецький В.В. Організація робочого місця викладача засобами операційної системи та хмарних сервісів. // В. В. Булатецький, Л. В. Булатецька, Ю. С. Павленко / Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. ––2020.–– № 40. –– С. 5–9.
 • Булатецька Л.В. Методичні особливості вивчення концептуального проектування баз даних при підготовці майбутніх фахівців. // Л. В. Булатецька, В. В. Булатецький, Ю. С. Павленко, О.М. Собчук, С. І. Гайдай / Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. ––2020.–– № 41. –– С. 5–9.
 • Реляційна алгебра. Реляційне числення [Електронний ресурс] : методичні вказівки для підготовки до контрольної роботи з нормативних навчальних дисциплін “Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи”, “Організація баз даних та знань”/ Л. В. Булатецька, В. В. Булатецький; ВНУ ім. Лесі Українки. – Електронні текстові данні (1 файл: 992 КБ). – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. – 36 с.
 • Кузьменко О.А., Булатецький В.В. Розробка мультимедійного онлайн довідника з дослідження ролей MS Windows Server / О.А. Кузьменко, В.В. Булатецький // Вітчизняна наука на зламі епох. Проблеми та перспективи розвитку: матеріли всеукр. Наук.-практичної інтернет конф. збірник 66, 15 грудня 2020 р. : статті. – Переяслав : Університет Григорія Сковороди в Переяславі., 2020. – с. 164-167.
 • Алгебра логіки та проектування основних операційних вузлів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Булатецький, Л. В. Булатецька, О. М. Собчук; ВНУ ім. Лесі Українки. – Електронні текстові данні (1 файл: 3,67 Мбайт). – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. – 150 с.
 • Булатецький В. В. Архітектура комп’ютерних систем та схемотехніка [Електронний ресурс] : електронний курс навчальної дисципліни, затверджений НМР ВНУ імені Лесі Українки, протокол № 6 від 17.01.2021 / В.В. Булатецький. – ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. // Режим доступу : http://cs.vnu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=133
 • Булатецький В. В. Cистемне програмування [Електронний ресурс] : електронний курс навчальної дисципліни, затверджений НМР ВНУ імені Лесі Українки, протокол № 6 від 17.01.2021 / В.В. Булатецький. – ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. // Режим доступу : http://cs.vnu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=137
 • Булатецький В. В. Проектування та адміністрування корпоративних мереж [Електронний ресурс] : електронний курс навчальної дисципліни, затверджений НМР ВНУ імені Лесі Українки, протокол № 6 від 17.01.2021 / В.В. Булатецький. – ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. // Режим доступу : http://cs.vnu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=164
 • Булатецький В. В. Архітектура обчислювальних систем [Електронний ресурс] : електронний курс навчальної дисципліни, затверджений НМР ВНУ імені Лесі Українки, протокол № 6 від 17.01.2021 / В.В. Булатецький, Л. В. Булатецька. – ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. // Режим доступу : http://cs.vnu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=4
 • Булатецький В. В. Cистемне програмування та операційні систем [Електронний ресурс] : електронний курс навчальної дисципліни, затверджений НМР ВНУ імені Лесі Українки, протокол № 6 від 17.01.2021 / В.В. Булатецький, Л. В. Булатецька. – ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. // Режим доступу : http://cs.vnu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=5
 • Булатецький В. В. Платформи корпоративних інформаційних систем [Електронний ресурс] : електронний курс навчальної дисципліни, затверджений НМР ВНУ імені Лесі Українки, протокол № 6 від 17.01.2021 / В.В. Булатецький, Л. В. Булатецька. – ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. // Режим доступу : http://cs.vnu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=6
 • Безкостна К.П. Розробка розширення до браузера Google Chrome для блокування графічного контенту. // К. П. Безкостна, Т. О. Гришанович, Л. Я. Глинчук, В. В. Булатецький / Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. ––2021.–– № 42. –– С. 18–23. https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2021-42-03
 • Булатецький В. В., Булатецька Л. В., Собчук О. М. Алгебра логіки та проектування основних операційних вузлів: навч. посіб. /; ВНУ ім. Лесі Українки. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. 150 с. URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19364 (Гриф ВНУ імені Лесі Українки, рішення вченої ради (протокол № 2 від 26.02.2021 р.))
 • Bulatetska L. V., Bulatetskyi V. V., Hryshanovych T. O., Pavlenko Yu. S., Cheprasova T. I., Pikilnyak A. V. Operation system features and cloud services for lecturer work. In: Semerikov S. O., Shyshkina, M. P. Proceedings of the 8th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2020), Kryvyi Rih, Ukraine, December 18, 2020. CEUR Workshop Proceedings 2879, 274-286. http://ceur-ws.org/Vol-2879/paper14.pdf (2020)Accessed 10-Jun-2021