Володимир Антонюк

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Антонюк Володимир Зіновійович

Вчене звання:

доцент

Посада:

доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, заступник декана з навчальної роботи

Біографічна довідка:

 • 1974 року народження, освіта вища педагогічна, працює у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки з 1 вересня 2009 року.
 • 1995 р. -2008р. – учитель інформатики ЗОШ №26 м.Луцька.
 • 14.02.2008 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання в Херсонський державний університет з теми «Формування художньо-естетичної культури старших підлітків у процесі вивчення інформатики у загальноосвітній школі».
 • 2008-2009р. – доцент кафедри теоретичної економіки Волинського інституту економіки та менеджменту.
 • 2009-2019 р. – доцент кафедри педагогіки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
 • З 2019 р. – доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
 • З 2011 р. - заступника декана із навчальної роботи.
 • Освіта: вища
 • 1996 рік – Волинський державний університет імені Лесі Українки, математичний факультет

Дисципліни, які викладає викладач:

 1. Управління інформаційно-комунікативними технологіями в дошкільній освіті
 2. Технології інтерактивного навчання
 3. Моніторинг у системі дошкільної освіти
 4. Дидактико-методичні основи навчання в НУШ

Коло наукових інтересів:

Інформаційні технології в системі інтерактивного навчання, управління інформаційними системами та технологіями в дошкільній освіті.

Перелік навчально-методичних/наукових праць:

Монографії:

 1. Антонюк В.З. Первинна профілактика комп’ютерної адикції підлітків: монографія / Pedagogiczno-psychologiczne uwarunkowania wybranych zachowan ryzykownych / Monografie Wydzialu Pedagogiki I Psychologii WSEI,.– Redakcja naukowa: Malgorzata Dubis, Lublin 2017. – C.229-242

Статті, опубліковані у наукових фахових виданнях України та закордоном:

 1. Теоретичні аспекти формування фізичної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі // International scientifi-practical congress of teachers and psychologists "Be Smart", the 17-18th of February, 2015, Geneva (Switzerland). – Vol 1. -222с., – С.61-65
 2. Теоретические аспекты эмоционально-волевой готовности старших дошкольников к обучению в школе // Современное образование Витебщины. № 2(8). 2015.–84с., С.66-71
 3. Практичні аспекти формування фізичної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі // International scientific professional periodical journal “The Unity Of Science” / publishing office Friedrichstrabe 10 – Vienna – Austria, 2015. – 190р.
 4. Теоретичні аспекти формування емоційно-вольової готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі // «Economics, Management, Law: socio-economic aspects of development»: Collection of scientific articles. - Edizioni Magi, Roma, Italia. 2016. P. 199-203.
 5. Зміцнення психофізичного здоров'я дошкільників нетрадиційними здоров'язберігаючими технологіями // International scientific professional periodical journal “The Unity Of Science” / publishing office Friedrichstrabe 10 – Vienna – Austria, 2016. P. 31-34.
 6. Використання інтерактивних методів в управлінні та методичній роботі початкової школи /Антонюк В.З., Антонюк Н.А.// Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, №2(375).– Луцьк, 2018р. – С.90-96
 7. Культура мовлення майбутнього педагога як складова педагогічного спілкування /Антонюк В.З. Антонюк Н.А.// Педагогічний часопис Волині, №2(9). – Луцьк, 2018р. –С.9-15
 8. Вплив науково-дослідницької діяльності на формування творчої особистості майбутнього вчителя початкової школи /Антонюк В.З. Алендарь Н.І.// Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2018. – №4 (11). – С.95-100
 9. Використання технологій ситуативного моделювання на уроках інформатики в початковій школі. /Антонюк В.З. Алендарь Н.І.// Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2019. – №1 (12). – С.39-46
 10. Особливості становлення особистості молодого педагога у процесі професійної адаптації / Н. І. Алендарь, В. З. Антонюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: «Педагогічні науки». – Луцьк, 2019. – №2 (386). – С.58-63
 11. Управління інформаційно-комунікативними технологіями в закладах дошкільної освіти: теоретичний аспект / В. З. Антонюк, Н. І. Алендарь// Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: «Педагогічні науки». – Луцьк, 2019. – №11 (395). – С.135-140

Контакти:

 • адреса: 43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30 (навчальний корпус В (№ 1))
 • електронна адреса: antoniuk.wolodymyr@gmail.com