Гембарська Світлана Борисівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Гембарська.jpeg

Завідувач кафедри теорії функцій та методики навчання математики Волинського національного університету імені Лесі Українки, кандидат фізико-математичних наук, доцент, фахівець із теорії функцій.

Наукові профілі автора

Google Scholar

Scopus Author ID

ORCID

ОСВІТА

 • 2003 - кандидат фізико-математичних наук, Інститут математики НАН України
 • 1994 - диплом про вищу освіту з відзнакою, математичний факультет, Волинський державний університет імені Лесі Українки.

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

 • 2020 - завідувач кафедри теорії функцій та методики викладання математики
 • 2007 – доцент кафедри диференціальних рівнянь і математичної фізики Волинського державного університету імені Лесі Українки
 • 1998 - старший викладач кафедри диференціальних рівнянь і математичної фізики Волинського державного університету імені Лесі Українки
 • 1994 - учитель математики Луцької ЗОСШ № 26.

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

 • 2019 - грамота обласної ради
 • 2018 - грамота управління освіти

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Апроксимаційні характеристики класів періодичних функцій однієї і багатьох змінних

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Виконавець держбюджетної теми «Екстремальні задачі теорії наближень у функціональних просторах» (2017-2019);виконавець держбюджетної теми «Екстремальні задачі і методи теорії наближення функціональних класів» (2020 рр.)

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 • Hembars’ka S. B. Approximative properties of biharmonic Poisson integrals on Hölder classes / S. B. Hembars’ka, K. M. Zhyhallo // Ukr. Math. J. (USA) – 2017. – Vol. 69, № 7. – P. 1075-1084. (Scopus, Web of Science, фахове)
 • Гембарська С.Б. Поперечники класів періодичних функцій багатьох змінних у просторі / М.В. Гембарський, С.Б. Гембарська // Український математичний вісник.– 2018. – Т. 15, №1. – С. 43-56. (Scopus)
 • Гембарська С.Б. Про граничні значення тригармонійного інтеграла Пуассона на межі одиничного круга/ С.Б. Гембарська // Український математичний журнал. – 2018. – Т. 70, № 7. – С. 876-884. (Scopus, Web of Science)
 • Hembars’ka S. B. On boundary values of three-harmonic Poisson integral on the Boundary of a unit disk /S.B. Hembars’ka // Ukr. Math. J. (USA) – 2018. – Vol. 70, № 7. – P. 1012–1021. (Scopus, Web of Science, фахове)
 • Гембарська С. Б. Різні підходи до вивчення тригонометричних функцій. Навчально-методичний посібник для самостійної для студентів, які навчаються за спеціальностями 014 Середня освіта «Математика» / Гембарська С.Б., Абдулаєв Ф.Г., Жигалло К.М.. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. –66 с.
 • Гембарська С. Б. Різні підходи до вивчення тригонометричних функцій. Навчально-методичний посібник для самостійної для студентів, які навчаються за спеціальностями 014 Середня освіта «Математика» / Гембарська С.Б., Абдулаєв Ф.Г., Жигалло К.М.. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. –66 с.
 • Гембарська С. Б. «Тематика та вимоги до оформлення курсових робіт бакалаврів кафедри диференціальних рівнянь та математичної фізики» для виконання курсових робіт для студентів, які навчаються за напрямом 111 Математика та 014 Середня освіта (математика) денної форми навчання / С. Б. Гембарська, У.З. Грабова, В.В. Собчук, Ю.І. Харкевич. – Луцьк, СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 36 с.
 • Гембарська С. Б. «Алгебраїчні рівняння» для самостійної роботи з дисципліни «Вибрані питання елементарної математики» для студентів, які навчаються за напрямом 014 Середня освіта (математика) денної форми навчання: Методичні рекомендації / С. Б. Гембарська, В.В. Собчук, О.В. Чичурін. – Луцьк, СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 40 с.
 • Гембарська С. Б. «Рівняння математичної фізики» для самостійної роботи з дисципліни «Рівняння математичної фізики» для студентів, які навчаються за напрямом 111 Математика та 014 Середня освіта (математика): Методичні рекомендації / С.Б. Гембарська, У.З. Грабова, В.В. Собчук. – Луцьк, СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 47 с.
 • Hembars’ka S. B. Approximate characteristics of the classes of periodic functions of one variable and many ones J. Math. Sci. (N. Y.) / M.V. Hembars’kyi, S.B. Hembars’ka // – 2019. – Vol. 242, №6. – P. 820-832. (Scopus, фахове)
 • Oksana Fedunyk-Yaremchuk, Svitlana Hembars’ka. Estimates of approximative characteristics of the classes of periodic functions of several variables with given majorant of mixed moduli of continuity in the space // Carpathian Mathematical Publications. – 2019. – Vol. 11, № 2-16 p. (фахове)
 • Гембарська С.Б. Найкращi наближення i поперечники класiв перiодичних функцiй однiєї та багатьох змiнних у просторi B∞,1. / С.Б. Гембарська, М.В. Гембарський, К.В. Соліч // Математичні студіі. – 2019. – Т. 51, №1. – С.74 – 86. (Scopus, Web of Science)
 • Гембарська С.Б. Апроксимативнi характеристики класiв BΩ p,θ перiодичних функцiй однiєї та багатьох змiнних / С.Б. Гембарська, М.В. Гембарський // Український математичний вісник. – 2019. – Т. 16, № 1. – С. 88-104. (Scopus, Web of Science)
 • Гембарська С.Б.Математичний аналіз в прикладах і задачах; навчальний посібник/Федуник - Яремчук О.В. - Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2019. – 213 с.
 • Гембарська С.Б. Оцінки апроксимативних характеристик класів BΩ p,θ перiодичних функцій багатьох змiнних із заданою мажорантою мішаних модулів неперервності у просторі / С.Б. Гембарська, О.В. Федуник-Яремчук // Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника – 2019. – Т. 11. – С. 2-16.
 • Гембарська С.Б.Математичний аналіз в прикладах і задачах; навчальний посібник/Федуник - Яремчук О.В. - Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2019. – 213 с.
 • Гембарська С.Б. Граничні властивості бігармонійних функцій та екстремальні задачі на класах Харді / Гембарська Світлана Борисівна – Луцьк: Схiдноєвроп. нац. ун-т iменi Лесi Українки, 2019. – 127 с. (держ. реєстрація № 0117U002304) (монографія)
 • Гембарська С.Б. Лінійні і колмогоровські поперечники класів $B^{\Omega}_{p, \theta}$ періодичних функцій однієї та багатьох змінних/ С.Б. Гембарська, М.В. Гембарський // Український математичний вісник. – 2020. – Т.17, №2. – С.171-187 -(Scopus, Web of Science)
 • Hembars’ka S.B. Linear and Kolmogorov Widths of the classes of Periodic Functions of One and Several Variables / M.V. Hembars’kyi, S.B. Hembars’ka // J. Math. Sci. (N. Y.). – 2020. – Vol. 249, №6. – P. 720-732. (Scopus, фахове)
 • HEMBARS’KA S.B. APPROXIMATIVE HARACTERISTICS OF THE NIKOL’SKII–BESOV-TYPE CLASSESOF PERIODIC FUNCTIONS IN THE SPACE B∞,1/ FEDUNYK-YAREMCHUK O.V, HEMBARS’KA S.B. // Carpathian Math. Publ. 2020, 12 (2), 376–391
 • Гембарський М.В., Гембарська С.Б. Лінійні і Колмогоровські поперечники класів типу Нікольського-Бєсова // Всеукраїнська наукова конференція з нагоди 100-річчя з дня народження Миколи Павловича Корнєйчука, 3-5 жовтня 2020 р. – Дніпро, Україна: Тези доповідей. – С. 18.