Гербарій як засіб підготовки магістрів спеціальності «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)»

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Навчально-наукова гербарна лабораторія.jpg
Навчально-наукова гербарна лабораторія1.jpg
Навчально-наукова гербарна лабораторія2.jpg


Кузьмішина Ірина Іванівна – к.б.н., доцент кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук провела онлайн-семінар на тему: ГЕРБАРІЙ ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ) », БАКАЛАВРІВ «СПЕЦІАЛЬНОСТІ СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ПРИРОДНИЧІ НАУКИ)»

Гербарній справі приділялося велике значення на всіх етапах розвитку ботанічної науки. Створення колекцій засушених рослин, відповідним способом оброблених і задокументованих, бере початок ще під час періоду Відродження. В Україні однією з 59 гербарних колекцій Index Herbariorum, перелік яких веде Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України, є гербарій кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Шиян, 2011). Він був створений у 1977 році співробітниками кафедри природничих наук на матеріалах експедиційних зборів та студентських польових практик.

Фондами навчального гербарію бакалаври факультету біології та лісового господарства спеціальностей 091 «Біологія» та 014 «Середня освіта. Природничі науки» користуються під час закріплення умінь і навичок на лабораторних і практичних заняттях з курсів «Ботаніка», «Флора і рослинність України та їх збереження», «Охорона рослинного світу та її вивчення у шкільному курсі біології», «Краєзнавство», «Культурні рослин та озеленення школи», «Фітоценологія», «Географія рослин». Гербарні колекції студенти поповнюють під час навчальних ботанічних практик спеціальності 091 «Біологія» – по закінченні 2 і 4 семестрів, 014 «Середня освіта. Природничі науки» – по закінченні 4-го семестра, в кінці 2-го семестру у них географічна практика.

Магістри освітньо-професійної програми «Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров’я людини» факультету біології та лісового господарства найбільш повно користуються фондами навчального гербарію під час вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Флористика і гербарна справа». На практичних заняттях змістового модуля «Флористика» застосовуються гербарні колекції флори Волині, регіональних флор України. Проведення практичних робіт змістового модуля «Гербарна справа» повністю побудовано на вивченні правил збору рослин в природі, використанні методик сушки та підготовки гербарних зразків для зберігання, на методах фіксації рослинного матеріалу та оформлення гербарного матеріалу. Також гербарій використовується під час вивчення вибіркових навчальних дисциплін «Біологія рослин та методика її навчання в школі», «Методичні основи шкільного квітництва та садівництва».

На майбутнє створення бази фотографічних і електронних копій гербарних колекцій для збереження природного фіторізноманіття та використанні при дистанційному навчанні й наукових дослідженнях (Гонтова..., 2018) буде перспективним напрямом роботи.
Гербарій кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук Волинського національного університету імені Лесі Українки входить в перелік гербаріїв Index Herbariorum, який веде Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України, з акронімом LUU. (http://www.botany.kiev.ua/doc/Herbarium_Ukr_2011.pdf).
Колектор: Антонюк Ю .М .
Куратори: Волгін С. О ., Коцун Л. О ., Кузьмішина І .І .<br Гербарій був створений у 1977 році співробітниками кафедри природничих наук на матеріалах експедиційних зборів та студентських польових практик. Матеріали опрацьовані співробітниками кафедри та спеціалістами інших ботанічних установ (М. Загульським, Львівський національний університет імені Івана Франка; І. Даниликом, Інститут екології Карпат).

Гербарій зберігається у спеціальній кімнаті площею 36 м2 у дерев’яних шафах. Його фонди розміщені за системою А. Енглера, у відповідності до нумерації родів в «Індексі…» К. Далла-Торре і Г. Гармса (Dalla Torre, Harms, 1908). Гербарний фонд поповнюють викладачі кафедри (держтеми та госптеми) та студенти (дипломні роботи, навчально-польові практики з ботаніки).
Гербарій зберігається за такою структурою:

  • науковий гербарій (7 тис. гербарних листів);
  • навчальний гербарій (1 тис. гербарних листів);
  • обмінний фонд (300 гербарних листів).

Науковий гербарій включає такі відділи:

  • флора Волині
  • рідкісні рослини
  • інтродуковані рослини
  • лікарські рослини
  • регіональні флори (Карпати, Крим)
  • авторські колекціі (П. Д. Марченка).

Гербарієм користуються викладачі та аспіранти вузу та інших університетів та інститутів України (Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут екології Карпат), науковці Національного природного парку «Прип’ять-Стохід», вчителі біології середніх загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, керівники гуртків позашкільник закладів та спеціалісти з екології та охорони навколишнього середовища.

Науковий гербарій також використовується при виконанні студентами наукових робіт. Щорічно на кафедрі виконуються курсові, дипломні роботи з ботаніки, що передбачають, крім виготовлення гербарію, опрацювання наукової гербарної колекції. Поступово гербарій набуває все більшого значення при підготовці майбутніх спеціалістів-біологів.

Навчальний гербарій включає морфологічну та систематичну колекції, які постійно використовуються на лекціях та при проведенні лабораторних і практичних занять з ботаніки, великого практикуму з ботаніки, декоративної дендрології та спецкурсів з біологічних дисциплін.
Обмінний фонд гербарію функціонує для обміну з гербаріями інших навчальних закладів та науково-дослідних установ України.
Навчально-наукова Гербарна лабораторія