Глинчук Людмила Ярославівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Глинчук.jpg

Доцент кафедри комп'ютерних наук та кібербезпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки, кандидат фізико-математичних наук, фахівець із програмування, захисту інформації, комп'ютерної графіки.

Наукові профілі автора

ORCID

Scopus Author ID

Google Scholar

ОСВІТА

 • 2010 - кандидат фізико-математичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 • 2005 - диплом про вищу освіту з відзнакою, математичний факультет, Волинський державний університет імені Лесі Українки.

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

 • 2005-2011 - асистент кафедри прикладної математики Волинського державного університету імені Лесі Українки.
 • 2006-2012 - вчитель інформатики у ЗОШ І-ІІІ ст. с. Березолуки Рожищенського району (за сумісництвом).
 • 2011-2019 - старший викладач кафедри прикладної математики Волинського національного університету імені Лесі Українки.
 • 2018-2020 - старший викладач кафедри національної безпеки факультету історії, політології та національної безпеки СНУ імені Лесі Українки (сумісництво).
 • 2020 - доцент кафедри комп'ютерних наук та кібербезпеки.

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

Член громадської організації "СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО"

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Роботи стосуються алгоритмів архівації, захисту інформації, програмування, криптології.

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Проект "Україна - Норвегія","Перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх сімей в Україні", 2020-2021 рр.(курси "Комп'ютерна графіка", "Комп'ютерна графіка та обробка зображень").

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 • Глинчук Л.Я., Литвішко А.В. Забезпечення додаткової секретності в чатах Telegram / ХІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів і аспірантів: “Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень” (15–16 травня 2018 р.). - Луцьк: СНУ імені Лесі Українки. - 2018. – С. 936 – 938.
 • Глинчук Л.Я., Плясун А.М.,Аналіз основних алгоритмів шифрування даних /XIV Всеукраїнська студентська наукова конференція “Перспективи розвитку точних наук, економіки та методики їх викладання”: матеріали конференції. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2018. – С.87-90.
 • Глинчук Л.Я. Автоматичне з’єднання сигналу та слота у візуальному середовищі Qt Designer на прикладі віджетів spinBox, progressBar, horizontalSlider / Л.Я. Глинчук // Збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної наукової інтернет-конференції “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 28)” / Збірник тез доповідей: випуск 28 (м. Тернопіль, 15 травня 2018 р.). – Тернопіль. – 2018. – С. 13-16, (включений до ноукометричної бази даних “РІНЦ/RSCI”)
 • Глинчук Л.Я. Особливості захисту інформації у файлах з розширенням pdf / VIII міжнародна науково-практична конференція “Математика. Інформаційні технології. Освіта”, Луцьк-Світязь 2-4 червня 2019 р. Тези доповідей. – Луцьк: авторська редакція., 2019. – С. 47-49.
 • Глинчук Л.Я. Основи криптографічного захисту: програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра, спеціальності 125 Кібербезпека, освітньо-професійної програми Інформаційна безпека / Укладач Людмила Ярославівна Глинчук. – Луцьк, 2019. – 10 с.
 • Глинчук Л. Я. Модульне програмування (С++): програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра, спеціальності 125 Кібербезпека, освітньо-професійної програми Інформаційна безпека / Укладач Людмила Ярославівна Глинчук. – Луцьк, 2019. – 9 с.
 • Глинчук Л. Я. Захист персональних даних: програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра, спеціальності 125 Кібербезпека, освітньо-професійної програми Інформаційна безпека / Укладач Людмила Ярославівна Глинчук. – Луцьк, 2019. – 14 с.
 • Глинчук Л. Я. Діагностика шкідливого програмного забезпечення: програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра, спеціальності 125 Кібербезпека, освітньо-професійної програми Інформаційна безпека / Укладач Людмила Ярославівна Глинчук. – Луцьк, 2019. – 10 с.
 • Глинчук Л. Я. Технічний захист інформації: програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра, спеціальності 125 Кібербезпека, освітньо-професійної програми Інформаційна безпека / Укладач Людмила Ярославівна Глинчук. – Луцьк, 2019. – 12 с.
 • Глинчук Л.Я., Чурак О. Л., Аналіз інформаційних потреб учителя молодших класів нової української школи / http://www.konferenciaonline.org.ua/ Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 41)" / Збірник тез доповідей: випуск 41 (м. Тернопіль, 13 вересня 2019 р.). – Тернопіль. – 2019. – С. 4-5, (включений до ноукометричної бази даних “РІНЦ/RSCI”)
 • Глинчук Л.Я., Шумік Н. В., Перспективи інтенсифікації процесу вивчення можливостей бібліотеки jQuery в рамках курсу веб-програмування / http://www.konferenciaonline.org.ua/ Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 41)" / Збірник тез доповідей: випуск 41 (м. Тернопіль, 13 вересня 2019 р.). – Тернопіль. – 2019. – С. 47-48, (включений до ноукометричної бази даних “РІНЦ/RSCI”)
 • Глинчук Л.Я., Чурак О. Л., Інформаційні технології в новій українській школі та їх особливості / http://www.konferenciaonline.org.ua/ Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 44)" / Збірник тез доповідей: випуск 44 (м. Тернопіль, 12 грудня 2019 р.). – Тернопіль. – 2019. - С. 17-19, (включений до ноукометричної бази даних “РІНЦ/RSCI”)
 • Глинчук Л.Я., Шумік Н.В., Особливості програмної реалізації електронного навчального курсу з jQuery / http://www.konferenciaonline.org.ua/ Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 44)" / Збірник тез доповідей: випуск 44 (м. Тернопіль, 12 грудня 2019 р.). – Тернопіль. – 2019. - С. 94-95, (включений до ноукометричної бази даних “РІНЦ/RSCI”)
 • Глинчук Л.Я., Палій А. Ю., Особливості розробки веб-системи адміністрування працівників офісних центрів / 11th International Scientific Conference “Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”: Papers of the 11th International Scientific Conference. December 20, 2019, Stuttgart, Germany. 441 p – Р. 259 – 268, ISBN 978-3-944375-22-9
 • Глинчук Л.Я., Пристрої виявлення радіозакладок. Пошуковий комплекс моніторингу «DIGISCOUN»/ Л.Я. Глинчук, М.В. Антіпова // http://www.konferenciaonline.org.ua/arhiv-konferenciy/arhiv-konferenciy08-04-2020/ Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 47)" / Збірник тез доповідей: випуск 47 (м. Тернопіль, 8 квітня 2020 р.). – Тернопіль. – 2020. - С.5-7, (включений до науково метричної бази даних “РІНЦ/RSCI”)
 • Глинчук Л. Я. Аналіз вимог та методологія підбору тем для вивчення основ криптографічного захисту інформації. // Глинчук Л.Я., Яцюк С.М., Кузьмич О.І., Багнюк Н.В., Чернящук Н.Л. - Науковий журнал "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво" - № 41, 2020. - Луцьк: ЛНТУ - с. 16-22. (Фахове видання, DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2020-41-03)
 • Яцюк С. М. Дослідження роботи програмного забезпечення для захисту мереж. // Яцюк С. М., Сачук Ю. В., Глинчук Л. Я., Прус Р. Б., Гришанович Т. О. - Науковий журнал "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво" - № 41, 2020. - Луцьк: ЛНТУ - с. 205-211. (Фахове видання, DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2020-41-32)
 • Глинчук Л. Я. Ефективне використання новітніх методів програмування графіки на С++ в навчальних цілях. // Глинчук Л.Я., Гришанович Т.О., Кузьмич О.І., Багнюк Н.В. - Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта,наука,виробництво. - № 40, 2020. - Луцьк : ЛНТУ - с. 104-109. (DOI: 10.36910/6775-2524-0560-2020-40-16)
 • IEEE Catalog Numbers (Scopus), ISBN: 978-1-7281-6759-6, Part Number: CFP20S92-PRT V.Satsyk R.Grudetsky, O.Kuzmych, N.Bahniuk, L.Hlynchuk, Y.Melnychuk Reduction of Server Load by Means of CMS Drupal // Published in: 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, Deggendorf, GERMANY, 16-18 September 2020. – P. 523-529
 • Безкостна К.П. Розробка розширення до браузера Google Chrome для блокування графічного контенту. // К. П. Безкостна, Т. О. Гришанович, Л. Я. Глинчук, В. В. Булатецький / Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. ––2021.–– № 42. –– С. 18–23. https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2021-42-03