Гулай Любомир Дмитрович

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Гулай Любомир Дмитрович.jpg

Завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища, доктор хімічних наук, професор

ОСВІТА

Після закінчення Гологірської середньої школи (1987 рік) отримав фахову підготовку з хімії на хімічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка і здобув кваліфікацію «Хімік. Викладач»(1993 рік).

З 1993 по 1996 рік був аспірантом денної форми навчання по спеціальності 02.00.01 – неорганічна хімія у Львівському державному університеті імені Івана Франка. В 1997 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук зі спеціальності 02.00.01 – неорганічна хімія.

З 2003 по 2006 рік навчався в докторантурі по спеціальності 02.00.01 – неорганічна хімія у Волинському державному університеті імені Лесі Українки. У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук зі спеціальності 02.00.01 – неорганічна хімія.

Вчене звання доцента отримав у 2011, професора ¬ 2016 році.

Проходив наукові стажування в провідних вузах Європи: Університет м. Марбург (Німеччина) (стипендія DAAD, грант Deutsche Forschungsgemeinschaft), Віденський університет (Австрія) (стипендія ÖAD), Інститут низьких температур і структурних досліджень імені В. Тшебіатовського ПАН (м. Вроцлав, Польща) (стипендія Фонду Братів Сніадецьких та грант CELTAM).

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

З 1996 по 2001 рік працював молодшим науковим співробітником держбюджетної теми (Львівський державний університет імені Івана Франка). У 2001 році працював молодшим науковим співробітником, а у 2002 – 2005 роках працював старшим науковим співробітником держбюджетної теми (Волинський державний університет імені Лесі Українки).

З вересня 2006 року працював на посаді старшого викладача кафедри загальної та неорганічної хімії, а з червня 2007 року переведений на посаду доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища хімічного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки.

З жовтня 2007 року по травень 2009 року та з вересня 2009 року працює на посаді завідувача кафедри екології та охорони навколишнього середовища хімічного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки.

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

Срібний нагрудний знак Волинського національного університету імені Лесі Українки (2012 р.)

Почесна грамота Волинської обласної ради (2020 р.)

ПодякаСхідноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2020 р.)

Подяка Міністерства освіти і науки України (2020 р.)

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Наукові дослідження проводяться у напрямку кристалохімії халькогенідів РЗМ, пошуку нових матеріалів для напівпровідникової техніки та альтернативних джерел енергії.

З 2014 р. є членом спеціалізованої вченої ради Д 35.051.10 з хімічних наук при Львівському національному університеті імені Івана Франка. Є співавтором більше 350 публікацій, 6 монографій (дві з них англійською мовою у видавництві Elsevier); 165 статей опубліковані у міжнародних наукових журналах з високим значенням Impact Factor, які входять до бази Scopus. Індекс Хірша бази Scopus становить 20.

Підготував 2 кандидатів хімічних наук: Шемет В.Я., спеціальність 02.00.01 – неорганічна хімія (2006 р.). Личманюк О.С. спеціальність 02.00.01 – неорганічна хімія, (2007 р.).

ВИБРАНІ ПРАЦІ

Статті:
1. Daszkiewicz M. Accidental formation of Gd4(SiO4)2OTe: crystal structure and spectroscopic properties / M. Daszkiewicz, L.D. Gulay // Acta Cryst. – 2015. – Vol. C610. – P. 598 – 601. Scopus. DOI: 10.1107/S2053229615011651.
2. Crystal structure and magnetic properties of R3Co0.5GeS7 (R = Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er and Tm) and R3Ni0.5GeS7 (R = Y, Ce, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er and Tm) / M. Daszkiewicz, Yu.O. Pashynska, O.V. Marchuk, L.D. Gulay, D. Kaczorowski // J. Alloys Compd. – 2015. – Vol. 647. – P. 445 – 455. Scopus. DOI: 10.1016/j.jallcom.2015.06.059.
3. Ivashchenko I.A. Isothermal sections of the quasi-ternary systems Ag2S(Se)–Ga2S(Se)3–In2S(Se)3 at 820 K and the physical properties of the ternary phases Ga5.5In4.5S15, Ga6In4Se15 and Ga5.5In4.5S15:Er3+, Ga6In4Se15:Er3+ / I.A. Ivashchenko, I.V. Danyliuk, L.D. Gulay, V.V. Halyan, I.D. Olekseyuk // J. Solid State Chem. – 2016. – Vol. 237. – P. 113 – 120. Scopus. DOI: 10.1016/j.jssc.2015.11.022.
4. The Y2S3 – La2S3 – GeS2 system at 770 K / Smitiukh O. V., Marchuk O. V., Olekseyuk I. D., Gulay L. D. // J. Alloys Compd. – 2017. – V.698. – Р. 739-742. Scopus. DOI: 10.1016/j.jallcom.2016.12.283.
5. The crystal structure of Er2.34La0.66Ge1.28S7 and the LaxRyGe3S12 phases (R – Tb, Dy, Ho and Er) / [Daszkiewicz M., Smitiukh O. V., Marchuk O. V., Gulay L. D.] // J. Alloys Сompd. – 2018. – Vol.738. – Р.263-269. Scopus. DOI: 10.1016/j.jallcom.2017.12.207.
6. The phase equilibria in the Er2S3–In2S3–Ga2S3 quasi-ternary system at 770 K and the properties of the intermediate compounds / I.A. Ivashchenko, V.S.Kozak, I.D. Olekseyuk, M. Daszkiewicz, V.V. Halyan, P.V. Tishchenko, V.Ya. Shemet, L.D. Gulay, // J. Solid State Chem. 2020. Vol. 288. P. 121339. Scopus. DOI: 10.1016/j.jssc.2020.121339.
7. Crystal structure and magnetic properties of novel La(Ce, Pr)R'PbSi2S8 (R’ = Ce, Pr, Sm, Tb, Dy, Y, Ho and Er) compounds / D. Kaczorowski, K.O. Melnychuk, O.V. Marchuk, L.D. Gulay, M. Daszkiewicz // J. Solid State Chem. 2020. Vol. 290. P. 121565. Scopus. DOI: 10.1016/j.jssc.2020.121565.
8. Crystal structure of novel R3Fe(Co, Ni)0.5SnS7 (R = Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy and Ho) compounds / [Melnychuk K., Marchuk O., Daszkiewicz M., Gulay L.] // Struct. Chem. – 2020. – Vol.31. – Р. 1945-1957. Scopus. DOI: 10.1007/s11224-020-01558-0.
9. Фазові рівноваги у системі NiS–La2S3–GeS2 за температури 770 K / О.В. Марчук, Х.О. Мельничук, Л.Д. Гулай, В.Я. Шемет / Міжвузівський збірник “Наукові нотатки”. – Випуск № 50. – 2015. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2015. – С. 176 – 179.
10. Strok O. Crystal structure of R3Mg0.5Dse3 (R = Ce, Pr; D = Si, Ge) / O. Strok, M. Daszkiewicz, L. Gulay // Chem. Met. Alloys. – 2015. – Vol. 8. – P. 16–21.
11. Агроекологічний стан грунтів Володимир-Волинського району Волинської області / Л.Д. Гулай, П.Й. Зіньчук, Н.О. Ясенчук, Т.М. Бідзюра // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. – 2015. – №. 12. – С. 74 – 79.
12. Шагута М.О. Баланс гумусу грунтів Волинської області та шляхи його стабілізації / М.О. Шагута, Л.Д. Гулай // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, серія «Екологія». – 2015. – Вип. 13. – С. 86 – 90.
13. Гулай Л.Д. Екологічна оцінка стану атмосферного повітря у м. Нововолинськ / Л.Д. Гулай, О.А. Караїм, А.Ю. Синюк // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, серія «Екологія». – 2016. – Вип. 14. – С. 58 – 65.
14. Адамчук О.С. Екологічний аналіз стану атмосферного повітря в межах Костопільського району Рівненської області / О.С. Адамчук, Л. Д. Гулай / Вісник ЛБУ БЖД. – № 12. – 2016. – C.112-118.
15. Панасюк М.В. Екологічний аналіз стану атмосферного повітря в межах Ковельського району Волинської області / М.В. Панасюк, Л. Д. Гулай // Вісник ЛБУ БЖД. – № 12. – 2016. – C.152-156.
16. Мельничук Х. О. Кристалічна структура сполуки Ho3Ni0.5SiS7 / Х. О. Мельничук, О. В. Марчук, Л. Д. Гулай // Науковий вісник Ужгородського університету, серія “Хімія”. – 2016. – Вип. № 2(36). – C.10-13.
17. Кристалічна структура сполук Sm3Co0.5SiS7 та Tb3Co0.5SiS7 / Мельничук Х. О., Марчук О. В., Гулай Л.Д., Олексеюк І. Д. // Науковий вісник Ужгородського університету, серія “Хімія”. – 2017. – Вип. № 1(37). – C.34-37.
18. Смітюх О. В. Кристалічна структура сполук Er2,34Ce(Pr)0,66Ge1,28S7 / О. В. Смітюх, Л. Д. Гулай, О. В. Марчук // Вісник Одеського університету, серія “Хімія”. – 2018. – Вип. № 2(66). – C.86-93.
19. Фазові рівноваги у квазіпотрійній системі Cu2Se – Ga2Se3 – In2Se3 / Тищенко П.В., Олексеюк І. Д., Іващенко І.А., Гулай Л. Д., Козак В.С., Панкевич В.З. Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Хімія». Вип. № 2(42). Ужгород, 2019. C.35–46.
20. Кристалічна структура сполук CuGa2S(Se)3I / Козак В.С., Тищенко П.В., Олексеюк І. Д., Іващенко І.А., Гулай Л. Д. Вісник Одеського університету, серія “Хімія”. – 2019. – Том 24. –Вип. № 4(72). – C.63-69.
Основні навчально-методичні видання:
1. Караїм О.А. Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи студентами спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» / О.А. Караїм, З.В. Лавринюк, Л.Д. Гулай // Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 52 с.
2. Караїм О.А. Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи студентами спеціальності 8.04010606 «Заповідна справа» / О.А. Караїм, З.В. Лавринюк, Л.Д. Гулай // Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 52 с.
3. Гулай Л.Д. Експертиза в митній справі. Методичні рекомендації до практичних робіт для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Екологія та охорона навколишнього середовища»” / Л.Д. Гулай, І.В. Данилюк. – Луцьк: «Вежа-Друк», 2016. – 52 с.
4. Гулай Л.Д. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища. Методичні вказівки до лабораторних робіт / Л.Д. Гулай, О.А. Джам.–Луцьк: «Вежа-Друк», 2016. – 64с.
5. Жданюк Б.С. Вступ до фаху. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Вступ до фаху» / Б.С. Жданюк, Л.Д. Гулай. – Луцьк: П.П.: Іванюк В.П., 2016. – 54с.
6. Лавринюк З.В. Управління та поводження з відходами Курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.040106 екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування денної та заочної форм навчання/ З.В. Лавринюк, Л.Д. Гулай. – Луцьк: «Вежа Друк», 2018. – 75 с.
7. Лавринюк З.В. Управління та поводження з відходами. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт/З.В. Лавринюк, Л.Д. Гулай.–Луцьк: «Вежа Друк», 2018. – 36с.
8. Лавринюк З.В. Утилізація та рекуперація відходів. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів напряму підготовки 6.040106 екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування денної та заочної форм навчання/З.В. Лавринюк, Л.Д. Гулай, І.В. Данилюк, О.А. Джам.–Луцьк:«Вежа Друк»,2018.–32 с.
Монографії:
1. Gulay L.D. Quaternary R2X3 - PbX - ZX2 (X = S, Se; Z = Si, Ge, Sn) Chalcogenides / L.D. Gulay, M. Daszkiewicz, O.V. Marchuk // Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths / Ed. by J.-C.G. Bünzli and V.K. Pecharsky – Netherlands: North-Holland, 2015. – Vol. 48, Ch. 275. – P. 109-162. Scopus. DOI: 10.1016/B978-0-444-63483-2.00002-8.
2. Фазові рівноваги та властивості проміжних фаз у системах на основі сполук Ag2X, BIII2X3, R2X3 (BIII – Ga, In; R – Y, La, Pr, Tb, Ho, Er; X – S, Se) : кол. Монографія / І. Д. Олексеюк, І. В. Данилюк, І. А. Іващенко, Л. Д. Гулай, В. В. Галян. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 140 с.
3.Марчук О. В. Квазіпотрійні халькогенідні системи R2X3 – PbX – DIVX2 (R – РЗМ; DIV – Si, Ge, Sn; X – S, Se) : монографія / О. В. Марчук, Л. Д. Гулай. – Вежа-Друк, 2018. – 132 с.

КОНТАКТИ

43005, м. Луцьк, вулиця Потапова, 9, каб. С-215а Електронна адреса: gulay.lyubomyr@vnu.edu.ua