Жванія Людмила Вікторівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Жванія Л. В.

Контакти:

Імейл:

zhvania.luda@vnu.edu.ua

Персональні профілі:

Scholar Google

ORCID ID

Науковці України

Сторінка на офіційному вебсайті ВНУ імені Лесі Українки

Посада в ЗВО:

Доцент кафедри соціальних комунікацій Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Науковий ступінь:

Кандидат філологічних наук із спеціальності українська література. Тема дисертації: «Категоріальні парадигми людського буття: візія Тараса Шевченка і Лесі Українки», диплом кандидата наук ДК № 022220 від 26.06.2014 р.

Учене звання:

Доцент кафедри соціальних комунікацій (АД № 009067 від 30 листопада 2021 р.)

Базова освіта:

 • Волинський державний університет ім. Лесі Українки, спеціальність: українська мова і література; кваліфікація: вчитель української мови та літератури, диплом ЛП ВС №000027 від 27.06.1997 р.;
 • Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, магістр, спеціальність: «Філологія», освітньо-професійна програма «Мова та література (польська). Переклад», професійна кваліфікація «Магістр філології, науковий співробітник, фахівець зі слов’янських мов та літератур, викладач польської та англійської мови, перекладач», диплом М19 №029359 від 31.01.2019 р.

Наукові інтереси:

 • Українська література ХІХ-ХХ ст.
 • Публіцистика: історичний аспект та сучасний стан.
 • Літературна комунікація.
 • Соціальні комунікації.

Біографічна довідка:

1991 року вступила на філологічний факультет Волинського державного університету імені Лесі Українки і закінчила його в 1997 році, отримавши кваліфікацію вчителя української мови і літератури.

З 1999 до 2001 року працювала у Волинському державному університеті ім. Лесі Українки молодшим науковим співробітником держбюджетної теми № 28-98, а з 2001 по 2003 рік - на посаді завідувача лабораторії.

Протягом 2003-2004 навчального року працювала вчителем української мови і літератури Першої української школи ім. М. Грушевського в місті Тбілісі, Грузія.

З 2006 до 2007 року працювала асистентом відділення «Абітурієнт» факультету довузівської підготовки молоді Волинського державного університету імені Лесі Українки.

У 2008 - 2014 рр. працювала в Луцькій міській раді на посаді головного спеціаліста, державного адміністратора дозвільного центру.

Протягом 2006 – 2013 років навчання в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка на кафедрі історії української літератури і шевченкознавства (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Задорожна Л. М.)

У 2014 році захистила дисертацію на тему «Категоріальні парадигми людського буття׃ візія Т. Шевченка та Лесі Українки».

З вересня 2014 року працювала в ВНУ ім. Лесі Українки на посаді старшого викладача кафедри соціальних комунікацій.

З грудня 2021 року – доцент кафедри соціальних комунікацій.

Навчальні дисципліни:

 • «Літературне редагування».
 • «Медіакритика».

Основні публікації за останні 5 років:

 • Жванія Л. В. Діалог із Біблією в ранній ліриці Лесі Українки. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. 2021. Том 32 (71). № 1. Ч. 3. С. 27–35.
 • Жвания Л. В. Библейский код драматической поэмы Леси Украинки «Одержимая». Studia Humanitatis. 2021. № 1.
 • Terebus Oksana, Rozhylо Mariia, Zhvania Liudmyla. Regulation of professional activity of journalists: ukrainian and european experience. New challenges in the development of future specialists: collective monograph. Romania: Universitatea Dunarea de Jos Galati, 2021. S. 95–109.
 • Жванія Л. В. Критичне осмислення релігійних питань в публіцистиці Лесі Українки. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. 2021. Том 32 (71). № 4. Частина 2. С. 232–237.
 • Жванія Л. В. особливості переосмислення образу Христа в драматургії Лесі Українки. Актуальні питання гуманітарних наук. 2021. Т.2, Вип.38. С. 92–98.
 • Жванія Л. В. Біблійний код драматичної поеми Лесі Українки «У пущі». Актуальні питання гуманітарних наук. 2021. Т. 1, Вип.39. С. 196–203.
 • Жванія Л. В. Діалог з Книгою Книг у драматичній поемі Лесі Українки "Одержима". Закарпатські філологічні студії. 2021. Вип.16. С. 287-293.
 • Kuzmenko T., Tsoi T., Goncharenko I., Zhvania L., Kvitko, N. Social communications of students in the modern intercultural space. Laplage em Revista, 2021. 7(Extra-C), p.303-314. (Web of Science Core Collection).
 • Zhvania L. The Bible Code in Lesya Ukrainka`s Dramatic Poem ib the Wilderness. Slavia, casopis pro slovanskou filologii. Rochnik 91, sesit 1, p.12-22 (Scopus, Web of Science).
 • Жванія Л. Біблійний Саул в інтерпретації Лесі Українки. Roczniki Humanistyczne. Tom LXX, zeszyt 7 – 2022. s. 59-72 DOI: https://doi.org/10.18290/rh22707.4 (Web of Science Core Collection)
 • Жванія Л.В. Своєрідність діалогу з Біблією в ліриці Лесі Українки (на матеріалі збірки «Відгуки»). Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. 2022. Том 33 (72). № 3. С. 213-219
 • Жванія Л.В. Діалог із Біблією в поезії Лесі Українки (на матеріалі збірки «Думи і мрії»). Волинь філологічна: текст і контекст. 2022. № 33. С. 33-46
 • Жванія Л.В. Особливості діалогу з Біблією в драматичній поемі лесі Українки «В катакомбах». Актуальні питання гуманітарних наук. 2022. Т.1, Вип. № 53. С. 201–207
 • Жванія Л. В. Біблійний код драматичної поеми Лесі Українки "Вавілонський полон". Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. 2022.Т. 33 (72), № 4, ч.2. С. 65-70. DOI : https://doi.org/10.32838/2710-4656/2022.4.2/11
 • Жванія Л. В. Біблійний код драматичної поеми Лесі Українки «На руїнах». Актуальнi питання гуманiтарних наук, 2022. Т.1, вип. 55. С.153-159. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/55-1-25.

Підвищення кваліфікації за останні 5 років:

 • Стажування «Освіта і наука без кордонів» Університет імені Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Республіка Польща), гуманітарний факультет з 1 жовтня 2017 р. по 28 лютого 2018 р.