Жигалло Костянтин Миколайович

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Жигалло к.jpg

Доцент кафедри теорії функцій та методики навчання математики Волинського національного університету імені Лесі Українки, кандидат фізико-математичних наук, доцент, фахівець із теорії функцій.

Наукові профілі автора

Google Scholar

Scopus Author ID

ОСВІТА

 • 2003 - кандидат фізико-математичних наук, Інститут математики НАН України
 • 1997 - диплом про вищу освіту з відзнакою, математичний факультет, Волинський державний університет імені Лесі Українки

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

 • 2020 - дотепер доцент кафедри теорії функцій та методики навчання математики
 • 2004 - доцент кафедри диференціальних рівнянь та математичної фізики
 • 2001 - старший викладач кафедри диференціальних рівнянь і математичної фізики
 • 2000 - асистент кафедри диференціальних рівнянь та математичної фізики

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

 • 2009-2011 - стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених
 • 2009 - кращий молодий науковець Волинського національного університету імені Лесі Українки

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Алгоритмізація обчислень констант Колмогорова-Нікольського для величин наближення диференційовних функцій узагальненими інтегралами Пуассона Методи теорії наближень на класах диференційованих функцій

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Виконавець держбюджетної теми «Екстремальні задачі теорії наближень у функціональних просторах» (2017-2019);виконавець держбюджетної теми «Екстремальні задачі і методи теорії наближення функціональних класів» (2020 рр.)

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 • Zhyhallo K.M. Approximative properties of biharmonic Poisson integrals on Hцlder classes / S.B. Hembars’ka, K.M. Zhyhallo // Ukr. Math. J. – 2017. – Vol. 69, № 7. –P. 1075-1084. (Scopus, Web of Science)
 • Жигалло К.М. Інтеграл Пуассона та його апроксимативні характеристики: Монографія /Т.В. Жигалло, К.М. Жигалло, Ю.І. Харкевич. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018.– 151 с.
 • Жигалло К.М. Рівняння в частинних похідних: Методичні рекомендації Ф.Г. Абдуллаєв, Т.В. Жигалло, К.М. Жигалло, О.В. Чичурін. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 151 с.
 • Жигалло К.М. Конспект лекцій з функціонального аналізу / Ф.Г. Абдуллаєв, Т.В. Жигалло, К.М. Жигалло, О.В. Чичурін. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 124 с.
 • Жигалло К.М. Класифікація диференційовних функцій / Т.В. Жигалло, К.М. Жигалло, Ю.І. Харкевич. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 54 с.
 • Zhyhallo K.M. On the approximation of functions from the Hцlder class given on a segment by their biharmonic Poisson operators / K.M. Zhyhallo, Т.V. Zhyhallo // Ukr. Math. J. (USA) – 2019. –.Vol. 71, № 7. – * 1043-1051. (Scopus, Web of Science)
 • Жигалло К.Н. Алгоритмизация вычислений констант Колмогорова-Никольского величин приближения сопряженных дифференцируемых функций обобщенными интегралами Пуассона // К.Н. Жигалло // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». – 2019. – №5. – С. 33-42.
 • Жигалло К. М. Про наближення функцій класу Гельдера, заданих на відрізку, їхніми бігар-монічними операторами Пуассона / К. М. Жигалло К. М., Т.В. Жигалло // Український ма-тематичний журнал. Київ: Інститут математики НАН України . – 2019. – 71, №7. – С.915–921.
 • Zhyhallo K.M. Algorithmization of calculations of the Kolmogorov-Nikol'skii constants for values of approximations of conjugated differentiable functions by generalized Poisson integrals / K.M. Zhyhallo // Journal of Automation and Information Sciences. – 2019. – Vol. 51, №10. – Р. 58-69. (Scopus)
 • Konstantyn Zhyhallo. Approximation of classes of differentiable functions by Poisson integrals: Monograph/ Yurii Kharkevych, Tetiana Zhyhallo, Konstantyn Zhyhallo, Józef Zając. – Radom: Instytutu Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2020. – 151 p, ISBN 978-83-66550-49-0. (монографія)
 • Жигалло К. Н. Полные асимптотики приближений некоторыми сингулярными интегралами в математическом моделировании / К.Н. Жигалло // Международный научно-техн. журн. «Проблемы управления и информатика». – 2020. – № 6. – С. 111–119.