Жигалло Тетяна Василівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Жигалло т.jpg

Доцент кафедри теорії функцій та методики навчання математики Волинського національного університету імені Лесі Українки, кандидат фізико-математичних наук, доцент, фахівець із теорії функцій.

Наукові профілі автора

Google Scholar

Scopus Author ID

ОСВІТА

 • 2008 - кандидат фізико-математичних наук, Інститут математики НАН України
 • 1997 - диплом про вищу освіту з відзнакою, математичний факультет, Волинський державний університет імені Лесі Українки

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

 • 2020 - дотепер доцент кафедри теорії функцій та методики навчання математики
 • 2009 - доцент кафедри диференціальних рівнянь та математичної фізики
 • 2002 - старший викладач кафедри диференціальних рівнянь і математичної фізики Волинського державного університету імені Лесі Українки

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Лінійні методи наближень на класах періодичних функцій Апроксимативні властивості бігармонійних інтегралів Пуассона на класах диференційованих функцій

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Виконавець держбюджетної теми «Екстремальні задачі теорії наближень у функціональних просторах» (2017-2019);виконавець держбюджетної теми «Екстремальні задачі і методи теорії наближення функціональних класів» (2020 рр.)

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 • Zhyhallo T. V. Approximating properties of biharmonic Poisson operators in the classes / Т.V. Zhyhallo, Yu.I. Kharkevych // Ukr. Math. J. (USA) – 2017. – Vol. 69, № 5. – P. 757–765. (Scopus, Web of Science)
 • Жигалло Т.В. Приближение функций, удовлетворяющих условию Липшица на конечном отрезке вещественной оси, интегралами Пуассона-Чебышева / Т.В. Жигалло // Международ-ный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». – 2018. – №3. – С. 46-58. (Scopus)
 • Жигалло Т. В. Інтеграл Пуассона та його апроксимативні характеристики: Монографія / Т.В. Жигалло, К.М. Жигалло, Ю.І. Харкевич. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018.– 151с.
 • Жигалло К.М. Рівняння в частинних похідних: Методичні рекомендації Ф.Г. Абдуллаєв, Т.В. Жигалло, К.М. Жигалло, О.В. Чичурін. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 151 с.
 • Жигалло К.М. Конспект лекцій з функціонального аналізу / Ф.Г. Абдуллаєв, Т.В. Жигалло, К.М. Жигалло, О.В. Чичурін. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 124 с.
 • Жигалло К.М. Класифікація диференційовних функцій / Т.В. Жигалло, К.М. Жигалло, Ю.І. Харкевич. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 54 с.
 • Zhyhallo T. V. On the approximation of functions from the Hölder class Given on a segment by their biharmonic Poisson operators / K.M. Zhyhallo, Т.V. Zhyhallo // Ukr. Math. J. (USA) – 2019. – Vol. 71, № 7. – P. 1043–1051. (Scopus, Web of Science)
 • Zhyhallo T. V. Approximation in the mean of classes of the functions with fractional derivatives by their Abel-Poisson Integrals / T. V. Zhyhallo // Journal of Automation and Information Sciences – 2019. – Vol. 51, №8. – Р. 58-69. (Scopus)
 • Жигалло Т.В. О приближении в среднем классов функций с дробными производными их интегралами Абеля-Пуассона / Т.В. Жигалло // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». – 2019. – №4. – С. 73-83.
 • Жигалло Т.В. Про наближення функцій класу Гельдера, заданих на відрізку, їхніми бігармонічними операторами Пуассона / Жигалло К. М., Жигалло Т.В // Український математичний журнал. Київ: Інститут математики НАН України. – 2019. – 71, №7. – С.915–921.
 • Tetiana Zhyhallo Approximation of classes of differentiable functions by Poisson integrals: Monograph/ Yurii Kharkevych, Tetiana Zhyhallo, Konstantyn Zhyhallo, Józef Zając. – Radom: Instytutu Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2020. – 151 p, ISBN 978-83-66550-49-0.(монографія)
 • Zhyhallo T.V. On Some Boundary Properties of the Abel-Poisson Integrals / Tatyana V. Zhyhallo, Nina I. Padalko // Journal of Automation and Information Sciences. – 2020. – 52, No. 9. – P. 73–80. DOI:10.1615/JAutomatInfScien.v52.i9.70 (Scopus)
 • Жигалло Т.В. О некоторых граничных свойствах интегралов Абеля-Пуассона. Чебышева / Т.В. Жигалло, Н. И. Падалко // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». – 2020. – №5. – С. 129-135.
 • Жигалло Т.В. Розв’язування задач аналізу та диференціальних рівнянь засобами комп’ютерної алгебри Mathematica: підручник. / Жигалло Тетяна Василівна, Кальчук Інна Володимирівна, Собчук Валентин Володимирович, Чичурін Олександр Вячеславович – Луцьк: Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки, 2021. – 322 c. (Гриф СНУ імені Лесі Українки)