Загальна інформація про університет

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

У структурі Східноєвропейського національного університету функціонує 6 інститутів та 12 факультетів, 76 кафедр. Тут навчається понад 13 тисяч студентів і слухачів.

На базі СНУ функціонує Волинське відділення Малої Академії наук. За кількістю лауреатів Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт це відділення утримує найкращі показники серед обласних відділень МАН України.

Гордістю Східноєвропейського Національного університету імені Лесі Українки є його [бібліотека], робота якої спрямована на покращення організаційного забезпечення користувачів: студентів, працівників СНУ. Нині тут функціонує локальна мережа, яка об'єднує чимало комп'ютерів, автоматизовано робочі місця і створено базу даних на фонд дипломних робіт. Бібліотека надає користувачам доступ до всесвітньої мережі Інтернет.

За роки існування СНУ створено власну видавничу базу. Редакційно-видавничий комплекс «Вежа» об'єднує редакційну групу, комп'ютерно-набірну дільницю, друкарню, редакції періодичних видань.

Лікувально-реабіталіційний центр Східноєвропейського Національного університету імені Лесі Українки почав свою роботу 2003 року. У його складі функціонують бальнеологічне відділення, фізіотерапевтичні кабінети, зал лікувальної фізкультури та кабінет гідроколонотерапії. На базі центру працює лабораторія інформаційної фізіології кафедри фізіології людини і тварин біологічного факультету. Метою роботи лабораторії і центру є оздоровлення та профілактика захворювань у працівників і студентів ВДУ. Центр оснащений найсучаснішою технікою, тут працюють кваліфіковані лікарі, що дозволяє підтримувати високий рівень обслуговування.

На філологічному факультеті успішно діє студентський клуб «Прометей», який пропагандує загальнолітературні, культурні цінності та проводить профорієнтаційну роботу серед молоді щодо вступу на філологічні спеціальності.

Політологічний клуб вже понад два роки функціонує на історичному факультеті як одна з форм студентського самоврядування. Робота клубу проводиться у формі диспутів, круглих столів, конференцій.

Діяльність волонтерського клубу «За покликом серця», створеного 1999 року викладачами й студентами факультету, спрямована на розвиток соціальних інститутів, допомогу знедоленим та соціально вразливим категоріям населення, особливо неповнолітнім і молоді.

Юридична клініка «Ad Astra» СНУ імені Лесі Українки — студентська правова організація, яка одночасно вирішує кілька завдань: запроваджує елементи практичної роботи у навчанні, створює адресну технічну та інформаційну базу (правову бібліотеку) надає правові послуги населенню Волині.

Театру-студії СНУ імені Лесі Українки виповнилося 10 років. Тут молоді учасники опановують акторську майстерність. «Синій птах», зокрема, неодноразово брав участь у всеукраїнських і міжнародних фестивалях, у його доробку композиції за творами Лесі Українки, вистави за мотивами п'єс місцевих авторів.

Журналістська студія «Майстерня публіциста» згуртувала студентів нашого університету, які планують пов'язати свою долю з роботою в засобах масової інформації. Учасники студії публікують свої доробки в обласних та загальнодержавних періодичних виданнях, мають змогу стажуватися в редакціях провідних газет та журналів.

Важливим у вихованні молодого покоління є ознайомлення студентів із традиціями СНУ і наочне використання експозицій спеціалізованих музеїв у навчальному процесі.

Створений у 2001–2002 роках Музей історії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки дає можливість показати еволюцію закладу від часу його створення 1946 року учительського інституту — першого вищого навчального закладу на Волині — до нині діючого класичного університету.

Гордістю СНУ є музей Лесі Українки. У чималій залі розміщено понад тисячу рідкісних експонатів, зібраних не одним поколінням викладачів і студентів.

Музей спортивної слави було створено 1994 року на честь 25-річчя факультету фізичного виховання. Кубки та медалі, грамоти і дипломи — все це відображає здобутки спортсменів, серед яких чимало учасників Олімпіад, чемпіонів світу та Європи, призерів і переможців Спартакіад із різних видів спорту.

На базі історичного факультету функціонують музей археології та кабінет-музей етнографії Волині й Полісся. В музеї археології, відкрито 1977 року, знайшла відображення стародавня історія нашого краю, Тут представлені експонати багатьох епох від кам'яного віку до пізнього середньовіччя. В експозиції музею етнографії — понад 400 експонатів: знаряддя праці та інші предмети побуту.

Діє в університеті і первинна профспілкова організація студентів Східноєвропейського Національного університету імені Лесі Українки — добровільна неприбуткова громадська організація, яка об'єднує на добровільних засадах, що навчаються у СНУ. Метою діяльності студентської профспілки є представництво, здійснення та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів. Профспілка захищає право членів профспілки на навчання; представляє права та інтереси студентів у відносинах з керівництвом вузу, в разі потреби організовує та проводить мітинги, походи і демонстрації, організовує культурно-просвітницьку роботу серед членів профспілки; організовує оздоровлення та відпочинок членів профспілки.

Зараз у структурі університету функціонують 7 інститутів (інститут соціальних наук, інститут мистецтв, інститут фізичної культури та здоров'я, педагогічний інститут, інститут філології та журналістики), Інститут іноземної філології,Інститут економіки та менеджменту, 12 факультетів, 76 кафедр, працює понад 700 викладачів, з них 437 — доктори та кандидати наук, доценти і професори.

Щороку студенти публікують понад 100 своїх наукових праць у фахових виданнях. Наукові здобутки викладачі публікують в університетських часописах «Науковий вісник СНУ», «Психологічні перспективи», «Літопис Волині». Функціонує редакційно-видавничий відділ «Вежа». Регулярно виходить газета «Наш університет».