Кадикало Елла Максимівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
кандидат хімічних наук Кадикало Елла Максимівна

Освіта

Львівський державний університет імені Івана Франка (Хімік. Викладач, 1990 р.).

Кандидат хімічних наук: 02.00.01 – неорганічна хімія. «Фазові рівноваги та властивості фаз у системах Ag2Se–CdSe–Ga2Se3, Cu2Te–CdTe–In2Te3» (2015 р., Львівський національний університет імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України).

Доцент кафедри органічної та фармацевтичної хімії (2024 р., Волинський національний університет імені Лесі Українки).

Професійні призначення

У 1990–1992 рр. - інженер-технолог у відділі технологів Луцького електроапаратного заводу.
У 1992–1994 рр. – старший лаборант кафедри хімії Волинського державного університету імені Лесі Українки (до 1993 р. Луцького педінституту).
У 1994–1997 рр. – навчання в аспірантурі Волинського державного університету ім. Лесі Українки за спеціальністю 02.00.01 – “Неорганічна хімія”.
З 1997 р. і до сьогодні – викладач (асистент, старший викладач, доцент) кафедри органічної хімії та фармації (1997-2001 р.р. – кафедри органічної та аналітичної хімії, 2001-2010 р.р. – кафедри органічної та біологічної хімії, 2010-2017 р.р. - кафедри органічної та біоорганічної хімії, з 2017 р. – кафедри органічної хімії та фармації, з 28.09.2023 р. - кафедри органічної та фармацевтичної хімії).
2014–2024 р.р. - член науково-методичної комісії факультету хімії та екології (2021-2024 - заступник голови).
2014–2024 р.р. - член Вченої ради факультету хімії та екології (з 25.10.2019 р. - секретар вченої ради факультету хімії та екології).
З 1.09.2021 р. - заступник декана факультету з навчальної роботи.

Підвищення кваліфікації за останні 5 років

 • 15.01.2023 – 28.04.2023: Akademia Nauk Stosowanych Wyzsza Szkola Zarzadzania I Administracji W Opolu (Opole, Poland): Certyfikat ukonczenia kursu jezyka polskiego na poziomie B2 (90 год.)
 • 06.02.2023 – 17.03.2023: Економічний Університет (м. Краків, Республіка Польща): Міжнародне наукове стажування «Нові та інноваційні методи викладання» (180 год.(6 кредитів ECTS))
 • 21.11.2022 – 09.12.2022: Буковинський державний медичний університет (м. Чернівці): Цикл стажування з навчальних дисциплін «Фармацевтична хімія. Методика викладання» (60 год.)
 • Із 1 до 25 вересня 2020 р. проходила підвищення кваліфікації з навчальних дисциплін «Фармацевтична хімія», «Токсикологічна хімія», «Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків» (Цикл тематичного удосконалення «Аналітично-контрольна фармація») на кафедрі фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
 • З 10 вересня 2018 р. до 10 березня 2019 р. проходила стажування на кафедрі біології та хімії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

 • Подяка Міністерства освіти і науки України (2024 р.);
 • Подяка Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (2023 р.);
 • Почесна грамота Волинської обласної державної адміністрації (2018 р.);
 • Подяка ректора за вагомий особистий внесок у розвиток вишу (2016 р.);
 • Грамота ректора за багаторічну сумлінну працю та вагомий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність (2015 р.);
 • Грамота ректора – кращий куратор факультету (2007 р.);
 • Грамота ректорату і профспілкового комітету ВДУ за багаторічну працю та вагомий внесок у розвиток Волинського державного університету імені Лесі Українки (2005 р.).
 • Член наукового товариства імені Шевченка (з 11.06.2021 р.).

Навчальні дисципліни, що викладає

 • Органічна хімія;
 • Фармацевтична хімія;
 • Стереохімія;
 • Хімія природних сполук;
 • Хімія ліпідів;

Наукові інтереси

Дослідження антиоксидантної дії екстрактів рослин, що містять природні біологічно активні речовини.
Дослідження впливу органічних сполук на різних стадіях органогенезу рослинних організмів.

Науковометричні бази

Вибрані праці

Автор (співавтор) понад 110 наукових та навчально-методичних праць.

Основні наукові публікації:

 1. Сливка Н., Салієва Л., Кадикало Е., Бортнік Т., Толмачова В., Ковтун О., Вовк М. Оцінка ефективності (піридин-4-іл)оксизаміщених імідазо[2,1-b][1,3]тіазинів як інгібіторів росту Cucumis sativus. Проблеми хімії та сталого розвитку. 2023. № 3. С. 32–40. DOI: https://doi.org/10.32782/pcsd-2023-3
 2. Slyvka N.Yu., Holota S.M., Saliyeva L.M., Kadykalo E.M., Kolishetska M.A., Vovk M.V. Evaluation of antioxidant activity of derivatives with 6,7-dihydro-5Himidazo[2,1-b][1,3]thiazine scaffold. Biopolymers and Cell. 2022. Vol. 38. № 3. P. 205–211. (Scopus)DOI: http://dx.doi.org/10.7124/bc.000A74
 3. Сливка Н., Салієва Л., Голота С., Кадикало Е., Марушко Л., Вовк М. Синтез та антиексудативна активність N-оксидів 4-піридинілоксизаміщених (бенз)імідазо[2,1-b][1,3]тіазинів. Праці НТШ. Хім. наук. 2022. Т. LXХ. C. 102–109. DOI: https://doi.org/10.37827/ntsh.chem.2022.70.102
 4. Slyvka N.Yu., Saliyeva L.M., Kadykalo E.M., Bortnik T.P., Litvinchuk M.B., Vovk M.V. Synthesis and growth regulatory activity of phenoxy substituted (benzo)imidazo[2,1-b][1,3]-thiazines. Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. 2022. Vol. 4. Р. 61–68 (Scopus)DOI: 10.32434/0321-4095-2022-143-4-61-68.
 5. Сливка Н., Салієва Л., Кадикало Е., Бортнік Т., Вовк М. Рістінгібуюча активність (2-піридинілокси) заміщених (бензо)імідазо[2,1-b][1,3]тіазинів. Проблеми хімії та сталого розвитку. 2021. № 4. С. 45-54. DOI: https://doi.org/10.32782/pcsd-2021-4
 6. Лукащук М. М., Марушко Л. П., Янчук О. М., Кадикало Е. М. Розв’язування ситуаційно-методичних задач як один із підходів до вдосконалення методичної підготовки майбутніх учителів хімії. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Запоріжжя : КПУ. 2021. Вип. 79, Т. 2. С. 18–22.DOI https://doi.org/10.32840/1992-5786.2021.79.2.3
 7. Лукащук М.М., Марушко Л.П., Янчук О.М., Кадикало Е.М. Домашня хімічна лабораторія як засіб підвищення пізнавальної активності обдарованих студентів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя: КПУ, 2021. Вип. 74. Т. 1. С. 113–117.DOI https://doi.org/10.32840/1992-5786.2021.74-1.21
 8. Марушко Л., Кадикало Е., Лукащук М. Антиоксидантна дія екстрактів із лікарських рослин родини Ericaceae на стабільність харчових олій та олійних емульсій у процесі їх зберігання. Проблеми хімії та сталого розвитку. 2021. № 3. С. 39-44.DOI https://doi.org/10.32782/pcsd-2021-3
 9. O.V. Tsisar, L.V. Piskach, L.P. Marushko, E.M. Kadykalo, G.L. Myronchuk, A. Makhnovetz, M. Denysyuk, A.H. Reshak, A.M. El-Naggar, A.A. Albassam, I.V. Kityk. Optical features of novel semiconducting crystals Tl1–xGa1–xSnxSe2 (x=0.05; 0.1) // Optik – 2020. – Vol. 206. – 163572 (Scopus)DOI: 10.1016/j.ijleo.2019.163572.

Основні навчально-методичні видання за останні 5 років:

 1. Кадикало Е. М. Хімія ліпідів. Конспект лекцій: вибрані теми. Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2023. 81 с. https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21677
 2. Кадикало Е. М. Хімія ліпідів. Завдання для підготовки до рекомендації до самостійної роботи. Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2023. 38 с. https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21678
 3. Фармацевтична хімія. Конспект лекцій. Частина ІІ / Укладачі: Кадикало Е. М., Салієва Л. М., Голота С. М. Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2022. 85 с. https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21502
 4. Кадикало Е. М. Хімія природних сполук. Завдання для підготовки до підсумкового модульного контролю: методичні рекомендації до самостійної роботи. Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2021. 49 с. https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21173
 5. Кадикало Е. М., Марушко Л. П., Іващенко І. А. Хімія: Методичні рекомендації до лабораторного практикуму для студ. спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2021. 90 с. https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21190
 6. Кадикало Е. М., Голота С. М., Салієва Л. М. Фармацевтична хімія: визначення тотожності та чистоти лікарських речовин. Методичні вказівки до лабораторного практикуму. Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2021. 45 с.https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21192
 7. Фармацевтична хімія. Конспект лекцій. Частина І / Укладачі: Кадикало Е. М., Голота С. М., Салієва Л. М. Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2021. 70 с.https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21191
 8. Кадикало Е. М. Хімія природних сполук. Завдання для підготовки до підсумкового модульного контролю: методичні рекомендації до самостійної роботи. Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2021. 49 с.
 9. Стереохімія. Конспект лекцій. Частина І: Основні стереохімічні явища та поняття. Енантіомерія / Укладач: Е.М. Кадикало. – Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2021. – 86 с.
 10. Стереохімія. Конспект лекцій. Частина ІІ: Діастереомерія. Методи одержання чистих ізомерів / Укладач: Е.М. Кадикало. – Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2021. – 101 с.
 11. Хімія природних сполук. Конспект лекцій: вибрані теми / Укладач: Е.М. Кадикало. – Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2021. – 152 с.
 12. Кадикало Е. М. Хімія природних сполук: методичні вказівки до лабораторного практикуму / Е.М. Кадикало. – Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2021. – 47 с.
 13. Кадикало Е. М. Хімія органічна: Метод. вказівки до вивчення навчальної дисципліни для студ. спеціальності 014 Середня освіта (Природничі науки) / Е. М. Кадикало. – Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2020. – 45 с.
 14. Сливка Н. Ю. Аналіз та ідентифікація органічних сполук: метод. вказівки до лабораторного практикуму. Частина ІІ. / Н.Ю. Сливка, Е.М. Кадикало. – 2-ге вид., випр. та доп. – Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2020. – 62 с.
 15. Кадикало Е. М. Аналіз та ідентифікація органічних сполук: метод. вказівки до лабораторного практикуму. Частина І. / Е.М. Кадикало, Н.Ю. Сливка. – 2-ге вид., випр. та доп. – Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2020. – 69 с.
 16. Методика викладання хімії: Формування знань про основні хімічні теорії та хімічні поняття. Конспект лекцій / Укладач: Е.М. Кадикало. – Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2019. – 136 с.
 17. Кадикало Е. М. Стереохімія. Завдання для підготовки до контрольних опитувань: метод. вказівки до самостійної роботи / Е.М. Кадикало. – Луцьк: П “Зоря–плюс” ВОО ВОІ СОІУ, 2019. – 48 с.

Контакти

43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9 (навчальний корпус С, каб. С-815а)
kadykalo.ella@vnu.edu.ua