Кальчук Інна Володимирівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Кальчук.jpg

Доцент кафедри теорії функцій та методики навчання математики Волинського національного університету імені Лесі Українки, кандидат фізико-математичних наук, доцент, фахівець із теорії функцій.


Наукові профілі автора:

Google Scholar

Scopus Author ID

ORCID

ОСВІТА

 • 2008 р. - диплом кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 – математичний аналіз. Тема дисертації: "Наближення диференційовних функцій лінійними методами підсумовування рядів та інтегралів Фур’є” , Інституту математики НАН України (м.Київ).
 • 2003 р. - диплом про вищу освіту, математичний факультет, Волинський національний університет імені Лесі Українки (м.Луцьк)

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

 • 2021 р. - дотепер доцент кафедри теорії функцій та методики навчання математики Волинського національного університету імені Лесі Українки.
 • 2020 р. - доцент кафедри математичного аналізу та статистики Волинського національного університету імені Лесі Українки.
 • З 2015 р. по 2020 р. - завідувач кафедри алгебри і математичного аналізу.
 • З 2014 р. по 2015 р. завідувач кафедри математичного аналізу.
 • З вересня 2009 р. по 2015 р. - доцент кафедри математичного аналізу.
 • 2008 р. - старший викладач кафедри вищої математики та інформатики
 • Аспірантура 2004-2007 рр.
 • 2003 р. - асистент кафедри вищої математики та інформатики

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

 • Теорія наближення.
 • Апроксимативні властивості лінійних методів підсумовування рядів Фур’є.

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • 2007-2011 рр. – Виконавець науково-дослідного проекту Державного фонду фундаментальних досліджень України (грант для вищих навчальних закладів Ф25.1/043, 2007-2011 рр., тема «Екстремальні задачі теорії наближення»).

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 • Кальчук І.В., Харкевич Ю.І. Елементи теорiї наближень: навч. посiб. / Кальчук Iнна Володимирiвна, Харкевич Юрiй Iлiодорович. – Луцьк: Схiдноєвроп. нац. ун-т iменi Лесi Українки, 2017. – 166 с. (Посiбники та підручники СНУ iменi Лесi Українки). (Гриф СНУ імені Лесі Українки)
 • I. V. Kal’chuk, Yu. I. Kharkevych. Approximating Properties of biharmonic Poisson integrals in the classes // Ukr. Math. J. (USA) – 2017.– 68, № 11. – P. 1727–1740. (Scopus, Web of Science, Index Copernicus)
 • U. Z. Hrabova, I. V. Kal’chuk, T. A. Stepanyuk. Approximation of Functions from the Classes by Weierstrass Integrals // Ukr. Math. J. (USA) – 2017.– 69, № 4. – P. 598 –608. (Scopus, Web of Science, Index Copernicus).
 • Кальчук І. В. Теорія ймовірностей та математична статистика: методичні вказівки та завдання для індивідуальної роботи / І. В. Кальчук, Р. В. Товкач. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 80 с.
 • Коренков М. Є., Кальчук І.В., Харкевич Ю. І. Комплексний аналіз: підручник. / М.Є.Коренков, І.В., Ю.І. Харкевич Юрій Іліодорович. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі Українки, 2018. – 469 с. (Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки). (Гриф СНУ імені Лесі Українки)
 • Kalchuk I. V. Complete asymptotics of the approximation of function from the Sobolev classes by the Poisson integrals / I. V. Kal’chuk, Yu. I. Kharkevych// Acta Comment. Univ. Tartu. Math. – 2018. – Vol. 22, № 1. – P. 23-36. (Scopus, Web of Science).
 • Кальчук І. В. Про наближення бігармонічними інтегралами Пуассона класів / У. З. Грабова, І. В. Кальчук, Т. А. Степанюк // Український математичний журнал. – 2018. – Т. 70, № 5. – C. 625-634. (Scopus, Web of Science).
 • Кальчук І. В. Комплексний аналіз: підручник. / I. В. Кальчук, М. Є. Коренков, Ю. I. Харкевич. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 469 с. (Гриф СНУ імені Лесі Українки).
 • Кальчук І.В. Екстремальнi задачi теорiї наближень на класах диференцiйовних функцiй: Монографiя / Кальчук Iнна Володимирiвна, Харкевич Юрiй Iлiодорович. – Луцьк: Схiдноєвроп. нац. ун-т iменi Лесi Українки, 2019. – 166 с.
 • Kal’chuk I. V.Analyticity and other properties of functionals and as functions of variable / D.M. Bushev, I.V. Kal’chuk // Methods of Functional Analysis and Topology. – 2019. – Vol. 25, № 4. – P. 339-359. (Scopus, Web of Science)
 • Кальчук І. В. Випадкові процеси / І. Кальчук, Л. Сорока/. – Методичні рекомендації. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2020. – 56 с.
 • Kal’chuk I.V. Asymptotics of approximation of functions by conjugate Poisson integrals / I.V. Kal’chuk, Yu.I. Kharkevych, K.V. Pozharska // Carpathian Math. Publ. – 2020. – Vol. 12, № 1. – P. 138–147. (Scopus, Web of Science)
 • Kal’chuk I.V. Approximation of the classes by three-harmonic Poisson integrals / I.V. Kal’chuk, V.I. Kravets, U.Z. Hrabova // J. Math. Sci. (N. Y.). – 2020. – Vol. 246, № 2. – P. 39–50. (Scopus).
 • Kal’chuk I. V. Usage of Fourier transformation in theoretical studying of signals in data transmission / A. Makarchuk, I. Kal’chuk, Y. Kharkevych, T. Voloshyna // 2020 IEEE 2nd International Conference on Advanced Trends in Information Theory (IEEE ATIT 2020), Kyiv, Ukraine. – P. 192-195. (Scopus).
 • I. Kal’chuk. The Usage of Interpolation Polynomials in the Studying of Data Transmission in Networks / A. Makarchuk, I. Kal’chuk, Y. Kharkevych and A. Yakovleva // 2020 IEEE 2nd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC), Kyiv, Ukraine, 2020. – P 1-4, (Scopus, https://doi.org/10.1109/SAIC51296.2020.9239180
 • Кальчук І.В. Теорія ймовірностей (конспект лекцій) / Кальчук Інна Володимирівна, Жигалло Тетяна Володимирівна. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. − 93 c.
 • Кальчук І.В. Математична статистика (конспект лекцій) / Кальчук Інна Володимирівна, Жигалло Тетяна Володимирівна. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. − 52 c.
 • Кальчук І. В. Випадкові процеси: методичні рекомендації / Інна Володимирівна Кальчук, Лілія Іванівна Сорока. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. − 55 c.
 • Кальчук І.В Розв’язування задач аналізу та диференціальних рівнянь засобами комп’ютерної алгебри Mathematica / Т.В. Жигалло, В.В. Собчук В.В., О.В. Чичурін. – Луцьк: Волинський національний університет iменi Лесi Українки, 2021. – 323 с. (Гриф ВНУ імені Лесі Українки).