Карабанова Надія Семенівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Карабанова.jpg

ОСВІТА

 • 2001р - атестат доцента кафедри олімпійського та професійного спорту, Волинський державний університет імені Лесі Українки
 • 1993р. - диплом кандидата педагогічних наук (спеціальність: 13.00.03 - Спеціальна педагогіка), Одеський державний педагогічний інститут імені К.Д. Ушинського
 • 1973р. - диплом про вищу освіту (спеціальність: Фізичне виховання), Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки

ПРОФЕСІЙНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ

 • 2020 р. - донині - доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти;
 • 2015-2020 рр. - доцент кафедри спортивно-масової та туристичної роботи;
 • 1994-2015 рр. - доцент кафедри спорту та спортивних ігор;
 • 1994-1996 рр. – заступник декана з виховної роботи на факультеті фізичного виховання;
 • 1974 р. – вчитель фізичного виховання у Зеленській восьмирічній школі Горохівського району.

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

професійні відзнаки, нагороди:

 • 1994 р. - грамота Міністерства Освіти України.
 • 1999 р. - нагрудний знак «Відмінник освіти України».
 • 2000 р. - грамота управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

членство в організаціях:

 • член Волинського осередку УАКП (Української асоціації корекційних педагогів (2020р. - дотепер)

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

 • історія адаптивного фізичного виховання;
 • корекційна робота з дітьми з вадами слуху.

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 • Історія фізичної культури та спорту в Україні: метод. реком. / авт.- упор. Н.С. Карабанова, С.І. Савчук. – Луцьк : Волинь - Поліграф, 2018. – 107 с.
 • Історія фізичної культури: метод. розробка / авт.- упор. Н.С. Карабанова А.Г. Карабанов, А.В. Яловик. – Луцьк: Волинь - Поліграф, 2017. – 130 с.
 • Карабанова Н.С. Проблема підготовки спеціалістів нового профілю / Н.С. Карабанова, А.Г. Карабанов // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: зб. наук. пр. Міжнарод. економіко-гуманітарного ун-ту ім. академіка Степана Дем’янчука. – Випуск ІV. – Рівне, 2003. – С. 107–112.
 • Карабанова Н.С. Фізична реабілітація підлітків з вадами опорно-рухового апарату / Н.С. Карабанова, А.Г. Карабанов, О.А. Сапожниик // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: зб. наук. пр. Міжнарод. економіко-гуманітарного ун-ту ім. академіка Степана Дем’янчука. – Випуск ІV.– Рівне, 2005.– С. 137–142.
 • Карабанова Н.С. Активізація олімпійської освіти серед дітей та молоді у загальноосвітніх навчальних закладах / Н.С. Карабанова, А.Г. Карабанов // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Серія: Фізична культура і спорт. – Луцьк: Вежа-Друк, 2007. – № 10. – С. 9–12.
 • Карабанова Н.С. Формування та виховання здорового способу життя учнів молодшого шкільного віку / Н.С. Карабанова, А.Г. Карабанов // Актуальні проблеми розвитку фізичного виховання і туризму в сучасному суспільстві: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Івано-Франківьк, 2008. – С. 126 – 131.
 • Карабанов А.Г. Шляхи підвищення мотивації студентів до фізичного виховання і спорту у вузі / А.Г. Карабанов, Н.С. Карабанова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. праць ВНУ ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – №3 (11). – С. 56–60.
 • Карабанова Н.С. Мотивація та цілеспрямованість студентів до самостійних занять фізичними вправами /Н.С. Карабанова, А.Г. Карабанов, С.І. Савчук // Молодіжний науковий вісник Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – Вип. 17. – С. 48–52.
 • Карабанова Н.С. Адаптивна фізична культура в професійній підготовці студентів / Н.С. Карабанова, А.Г. Карабанов, Захожа Н.Я. // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів: ЛДУФК, 2016. – С. 304–308.
 • Сучасний олімпійський рух і символіка – головний фактор олімпійської освіти / [Н.С. Карабанова, А.Г. Карабанов, М.О. Білера, С.І. Савчук] // Молодіжний науковий вісник Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – Вип. 23. – С. 19–24.
 • Удосконалення швидкісно–силових якостей спринтерів на етапі початкової підготовки / [Саволайнен О., Кузнєцов В., Валькевич О., Черкашин Р., Карабанова Н.] // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. праць Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – № 4 (48). С. –117-123. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2019-04-117-123

НАУКОМЕТРИЧНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ

Google scholar:[[1]]

КОНТАКТИ

 • Тел. 0676834281
 • naadiy.k@gmail.com