Карлін Микола Іванович

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Зображення viber 2020-09-30 06-53-56.jpg

професор кафедри фінансів Волинського національного університету імені Лесі Українки. Сфера дослідження - публічні фінанси України та зарубіжних країн, системи стимулювання в Україні та зарубіжних країнах, проблеми функціонування офшорів. Автор понад 370 публікацій.

Освіта

 • 1999 р. Доктор економічних наук, Київський національний економічний університет (м.Київ)
 • 1991 р. Кандидат економічних наук, Київському інституті народного господарства ім. Д.С. Коротченка (м. Київ)
 • 1982 р. Диплом про вищу освіту з відзнакою, Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка

Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

 • 2020 Почесна грамота від Прем’єр-міністра України
 • 2019 Подяка Голови Волнської обласної ради
 • 2018 Почесна грамота Голови Волнської обласної ради
 • 2015 Подяка Прем’єр-міністра України
 • 2010 Золотий нагрудний знак Волинського національного університету імені Лесі Українки
 • 2009 Знак МОН України “За наукові досягнення”
 • 2007 Грамота Волинського державного університету імені Лесі Українки
 • 2006 Диплом Волинського державного університету імені Лесі Українки «Кращий посібник ВДУ»
 • 2006 Грамота Верховної Ради України
 • 2006-2014 Член експертної ради ВАК України з економічних наук
 • 2006-2008 Член Наукової ради МОН України з фінансів
 • 2005 Знак “Відмінник освіти України”

Наукові інтереси

 • Стимулювання праці в транзитивних економіках
 • Публічні фінанси України та зарубіжних країн
 • Кліматичні фінанси
 • Фінансово-економічна безпека держави

Курси, що викладаю

 • Фінанси зарубіжних країн
 • Державні фінанси
 • Публічні фінанси
 • Фіскальна соціологія
 • Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки держави
 • Бюджетна безпека держави

Обрані праці

Статті у фахових виданнях України

 • Публічні закупівлі в системі публічних фінансів країни /М.І.Карлін, К.Кошкіна/ Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2021. Том 1. № 25. С. 105-110. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2021-01-105-110
 • Карлін М. І. Децентралізація управління місцевими фінансами в розвинутих федеративних та унітарних країнах: досвіт для України. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк: Вежа-Друк, 2016. № 2 (6). С. 103-110. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2016-02-103-110
 • Карлін М. І. Фіскальна оптимізація як умова зменшення державного боргу України. Наукові за¬писки Національного університету «Острозька ака¬де¬мія». Серія «Економіка». Острог : Вид-во НУ«ОА», вересень, 2016. № 2 (30). С. 55-62.
 • Каrlin M., Ostromuhova N. Ways to Improve the Financial Viability of the Regions in the Context of the Reform of Fiscal Decentralization Policy in Ukraine (Шляхи підвищення фінансової стійкості регіонів в контексті реформування фіскальної децентралізації в Україні). Економічний часопис СНУ імені Лесі Українки. Луцьк: Вежа-Друк, 2016. № 3 (7). С. 85-89.
 • Карлін М. І. Необхідність, межі і проблеми фіскальної децентралізації в Україні. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія «Регіональна економіка». Випуск 13 (51). Луцьк. ІВВ Луцького НТУ, 2016. С. 202-213.
 • Карлін М. І. Особливості функціонування СЕЗ у нових країнах Європейського Союзу: досвід для України. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк: Вежа-Друк, 2016. №4 (8). С. 120-124. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2016-04-23-30
 • Карлін М. І. Суть, структура та механізм функціонування кліматичних фінансів. Економічний часопис СНУ імені Лесі Українки. Луцьк: Вежа-Друк, 2017. № 1 (9). С. 124-132. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2017-01-124-132
 • Карлін М. І. Кліматичні фінанси як умова подолання потепління у світі та в Україні. Економічний часопис СНУ імені Лесі Українки. Луцьк: Вежа-Друк, 2017. №2 (10). С. 86-95. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2017-02-86-95
 • Карлін М. І. «Зелені» фінанси: територіальний аспект використання. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк: Вежа-Друк, 2017. № 3 (11). С. 80-86. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2017-03-80-86
 • Карлін М. І. Причини, проблеми та шляхи регулювання діяльності офшорів у світовій фінансовій системі. Історія народного господарства та економічної думки України: зб. наук. праць. Вип. 50. Київ: ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2017. С. 236-250.
 • Карлін М. І. Вплив кліматичних обмежень на фінанси підприємств: проблеми та шляхи їх вирішення. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк: Вежа-Друк, 2017. №4 (12). С. 89-96. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2017-04-89-96
 • Карлін М. І. Токсичні інвестиції: проблеми ідентифікації та обмеження. Банківська справа. 2019. № 1. С. 13-22.

Статті в міжнародних наукометричних базах

 • Karlin M. Features tax reform and mechanism of hiding taxes in Ukraine. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Т. 1., 24 (2018). 2018. С. 123–130.

Web of Science; Ulrich’s Periodicals Directory (США); Index Copernicus (Польща); Citefactor (США); ResearchBib (Японія); Universal Impact Factor (Австралія); Міжнародна пошукова система Google Scholar; Російський індекс наукового цитування (РІНЦ); Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського; Загальнодержавна реферативна база даних «Україніка наукова»; Український реферативний журнал «Джерело».

 • Карлін М.І. Управління дефіцитом бюджету України: проблеми і перспективи. Економічний форум. Луцьк. 2017. № 1. С. 188-196. (Науковий журнал входить у наукометричні бази даних РІНЦ, Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus International (Польща).
 • Карлін М. І. Форми фінансового стимулювання екологічної відповідальності бізнесу, територіальних громад і громадян. Демографія та соціальна економіка. К. Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. 2017. № 3 (31). С. 89–99 (журнал входить до міжнародних наукометричних та реферативних баз даних: Ulrich’s Periodicals Directori (США); РИНЦ (RISC, РФ); Index Copernicus International (Польща), World Cat, EZB).
 • Карлін М. І. Шляхи використання фінансових інструментів для забезпечення кліматичної безпеки на регіональному та місцевому рівня. International Journal of Innovative Tecnologies in Economy. Warszawa, 2018. Vol. 5 (17). P. 31–33. Режим доступу: http://archive.ws-conference.com/wp-content/uploads/ijite0156.pdf (Index Copernicus, Google Scholar, BASE, OpenAIRE, RePEc).
 • Karlin M., Suchek S. Problems and prospects of using ecological financial and credit instruments in the contries of the world and in Ukraine. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк: Вежа-Друк, 2020. № 2 (22). С. 177-185. (Index Copernicus).

Навчальні посібники

 • Карлін М. І., Цимбалюк І. О., Ткачук Н. В. [та ін.]. Суспільні фінанси України: навч. посіб.; за ред. М. І. Карліна, Н. В. Проць. Луцьк: Вежа-Друк, 2016. 304 с. Рекомендовано Вченою радою СНУ імені Лесі Українки. Протокол № 7 від 18.05.2016 р.(Особистий внесок: передмова, розділ 1., іменний та предметний покажчик).
 • Карлін М.І., Ліповська-Маковецька Н.І. Податкові системи країн Азії: навч. посіб. Луцьк: Вежа-Друк, 2016. 280 с. Рекомендовано Вченою радою СНУ імені Лесі Українки. Протокол № 8 від 26.05.2016 р. (Особистий внесок: частини 2 і 3).
 • Карлін М.І., Борисюк О. В. Фінансові офшори: навч. посіб. Луцьк: Вежа-Друк, 2016. 280 с. Рекомендовано Вченою радою СНУ імені Лесі Українки. Протокол № 8 від 26.05.2016 р. . (Особистий внесок: частини 3,4,5).
 • Карлін М. І., Івашко О. А. Інвестиційні офшори: навч. посіб. Луцьк: Вежа-Друк, 2017. 292 с. Рекомендовано Вченою радою СНУ імені Лесі Українки. Протокол № 7 від 24.11.2016 р. (Особистий внесок: частини 1,2,4).
 • Карлін М. І. Фінанси України: навч. посіб. / М. І. Карлін, О. А. Івашко, Н. В. Проць [та ін.];за ред. Карліна М. І., Івашко О. А. К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. 332 с. Рекомендовано Вченою радою СНУ імені Лесі Українки. Протокол № 7 від 25.05.2017 р. (Особистий внесок: розділи 2, 4).
 • Карлін М. І. Податкові системи зарубіжних країн: навч. посіб. К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. 368 с. (21,4 умов. друк. аркушів) Рекомендовано Вченою радою СНУ імені Лесі Українки. Протокол № 7 від 29.05.2018 р.
 • Карлін М. І. Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки держави: навч. посіб. Видавничий дім «Кондор», 2020. 416 с. (14,88(умов. друк. аркушів). Рекомендовано Вченою радою СНУ імені Лесі Українки. Протокол № 7 від 28.02.2020 р.
 • Карлін М. І. Фінанси зарубіжних країн: навч.посіб. Видавничий дім «Кондор», 2021. 416 с.
 • Карлін М. І. Суспільні фінанси в умовах демократії: навч. посіб. 2 видання. Луцьк: Вежа-Друк, 2021.-228 с. (13,25(умов. друк. аркушів).

Монографії

 • Система місцевих платежів в Україні: теорія, історія, перспективи: кол. моногр.; за заг. ред. М. І. Карліна, І. О. Цимбалюк. Луцьк: Вежа-Друк, 2017. 188 с. Розд.1, 6, 7, 8.
 • Карлін М. І., Проць Н. В., Цимбалюк І. О. та [ін]. Кліматичні фінанси: кол. моногр.; за заг. ред. М.І. Карліна. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. 184 с.
 • Карлін М. І. Фінансово-кліматичні ризики у діяльності підприємств та шляхи їх мінімізації. Теоретичні засади формування системи соціоекономоекологічної безпеки підприємств: колективна монографія; за заг. ред. Л. М. Черчик. Луцьк: Терен, 2018. С.77–96.
 • Карлін М. І. Основи фінансового забезпечення кліматичної безпеки на міждержавному та державному рівнях. Концептуальні основи соціоекологоекономічної безпеки: колективна монографія; за заг. ред. Л. М. Черчик. Луцьк: Терен, 2018. С. 392– 408.
 • Карлін М. І. Токсичні інвестиції як загроза соціоекологоекономічної безпеки регіону: шляхи подолання. Механізми забезпечення соціоекологоекономічної безпеки регіону: колективна монографія; за ред. Л. М .Черчик. Луцьк: Терен, 2019. С. 186–195.
 • Карлін М. І. Механізм забезпечення кліматичної безпеки держави. Механізми забезпечення соціоекологоекономічної безпеки держави : колективна монографія; за ред. Л. М .Черчик. Луцьк: Терен, 2019. С. 96–114.
 • Карлін М. І. Необхідність та напрями орієнтації діяльності підприємств на цілі кліматичної безпеки. Механізми забезпечення соціоекологоекономічної безпеки підприємств: колективна монографія; за ред. Л. М .Черчик. Луцьк: Терен, 2019. С. 131–147.
 • Karlin M., Ivashko О. Reforma decentralizacji na Ukrainie: obecny stan, wyniki, perspektywy. Studia dualne szansą na wdrażanie innowacji i rozwój gospodarki; red. naukowa S. Skrzypek-Ahmed. Lublin: WSEiI w Lublinie, 2019. S. 153–160.

Контакти

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 28, корпус G, IІІ поверх,каб 307

тел: +38 0673069740

е-mail: Karlin.Nicholas@vnu.edu.ua