Косюк Оксана Михайлівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Косюк О. М.

Контакти:

Імейл:

o_kosuk@ukr.net

Сторінка в соціальній мережі «Фейсбук»

Персональні профілі:

Scholar Google

Academia.edu

ORCID ID

Web of Science

Науковці України

Сторінка на офіційному вебсайті ВНУ імені Лесі Українки

Посада в ЗВО:

Доцент кафедри соціальних комунікацій Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Науковий ступінь:

Кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.01.08 – журналістика (ДК №035746). Тема дисертації «Розважальна функція електронних засобів масової комунікації: світовий контекст та національні особливості».

Учене звання:

Доцент кафедри видавничої справи та редагування / соціальних комунікацій СНУ імені Лесі Українки (12ДЦ № 030309).

Базова освіта:

Вищу освіту здобула у Волинському державному університеті імені Лесі Українки (спеціальність «Українська мова та література» (ЛА В С №000015)). Диплом із відзнакою.

Наукові інтереси:

 • Масова комунікація.
 • Семіотика.
 • Герменевтика.
 • Синергетика.
 • Комунікаційні аспекти культурології, філософії, історії, політології, літературо- та регієзнавства.

Біографічна довідка:

Народилася на Волині в с. Лобачівка Горохівського району.

Закінчила з відзнакою місцеву школу. Одночасно отримала посвідчення юнкора газети «Віче» (№78 05.05.1988).

Вищу освіту здобула у Волинському державному університеті імені Лесі Українки (спеціальність «Українська мова та література» (ЛА В С №000015)).

Отримавши диплом із відзнакою, два роки викладала в ЗОШ № 15 м. Луцька. Тоді ж як нештатний кореспондент активно співпрацювала з газетою «Сім’я і дім» та навчально-методичним виданням «Українська література за новою програмою».

Протягом 2001–2004 рр. навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність – журналістика, кафедра радіомовлення і телебачення). Співпрацювала з Інститутом екології інформації, виданнями «Нові шляхи комунікації», «Медіакритика», культурологічними часописами «Ї», «Зелена лампа», «Львівською газетою» та газетою «Україна і час».

24 лютого 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.16 Львівського національного університету імені Івана Франка захистила кандидатську дисертацію «Розважальна функція електронних засобів масової комунікації: світовий контекст та національні особливості» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.08 – журналістика (ДК №035746). Науковий керівник – професор Борис Володимирович Потятиник.

Після захисту дисертації повернулася до Луцька. Спершу працювала методистом відділу ліцензування та акредитації Волинського державного (пізніше – національного) університету імені Лесі Українки, згодом на посадах старшого викладача, доцента кафедри теорії літератури, зарубіжної літератури та журналістики.

Із 2010 р. – доцент кафедри видавничої справи та редагування / соціальних комунікацій СНУ імені Лесі Українки (12ДЦ № 030309).

Керівник проблемної групи «Масова комунікація: історія, теорія, практика», найактивніші члени якої ставали переможцями всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт: Сасюк Т. із видавничої справи та редагування у 2010 р., Романюк А. із політичних наук у 2011 р., В. Грисюк з української мови та літератури (у т. ч. методики їх викладання) у 2012 р., з видавничої справи, а також юридичних наук у 2013 р. та із соціальних комунікацій у 2014 р., Роспопа Л. із соціальних комунікацій у 2015 р., Тумік А. та Сафарова Е. із соціальних комунікацій у 2017-2018 рр., Махновська В. із соціальних комунікацій у 2018-2019, Юноша М. із культурології у 2022 р.

Голова громадської організації «Альтернативна журналістика».

Навчальні дисципліни:

 • «Основи журналістики».
 • «Теорія журналістики».
 • «Теорія та практика соціальних комунікацій».
 • «Медіакритика».
 • «Репортерська журналістика».

Основні публікації за останні 5 років:

Окремі праці розміщено в інституційному репозитарії ВНУ ім. Лесі Українки

 • Косюк О. М. Масовокомунікаційні cкладники теорій класичного раціоналізму: хронологічний критерій / О. М. Косюк // Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами IVміжнародної науково-практичної конференції 2 частина: «Наука і сучасність: виклики глобалізації», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2018. – 132с.
 • Косюк Оксана Євангеліє від Хоми як першоджерело раціоналізації масової комунікації / Оксана Косюк // Virtus Scientific journal. – Montreal : CPM “ASF”, januaru, Issue 20, 2018. – C. 22-27
 • Косюк О.М. Нове поняття масової комунікації: теоретико-термінологічний аспект – О. М. Косюк // Virtus Scientific journal. – Montreal : CPM “ASF”. – № 32, March, 2019. С. 231-234.
 • Косюк О.М. Допит та інтерв'ю. компаративний аспект Сучасний рух науки: тези доп. VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 червня 2019 р. – Дніпро, 2019. – 1977 с. С. 847-852
 • Косюк Оксана Детектив та журналізм: спроба ідентифікації / Оксана Косюк // Медіакритика [Електронний ресурс.]
 • Косюк Оксана Михайлівна Науково-популярні бестселери як явище раціоналізації інформаційного простору / Оксана Михайлівна Косюк. – Сборник публикаций мультидисциплинарного научного журнала «Архивариус» по материалам XXXХІІ международной научно-практической конференции: «Наука в современном мире» г. Киева: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – К. : мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус», 2019. – 192с. С. 22-30
 • Косюк О. М. Об'єктивність як ключова проблема сучасної журналістики / О. М. Косюк. – Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М.А. – Монреаль: СPM «ASF», 2019. С.137-141
 • Косюк О. М. Масова комунікація в контексті ужиткових мистецтв / О. М. Косюк // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М.А. – Монреаль: СPM «ASF», 2020. С. 110-114.
 • Косюк Оксана Раціоналізм як основний аспект прозорості архітектурної комунікації / Оксана Косюк // Virtus Scientific journal. – Montreal : CPM “ASF”, januaru, № 44, 2020. C. 30-34.
 • Kosiuk Oksana Relevant interrelationships between science and mass communication // Social capital: vectors of development of behavioral economics: collective monograph / Editor: Mariana Petrova. Veliko Tarnovo, Bulgaria: ACCESS Press Publishing house, 2021. 184 p. P. 149-161.
 • Oksana Kosiuk Relevant innovations for implementing methods of collecting external information for mass media // New challenges in the development of futur specialists: coliective monograph Universitatea Dunarea de Jos Galati. Romania, 2021. 254 p. P. 54-65.
 • Kosiuk Oksana. Scientific topics in modern universal mass media // Texts book. Volume-2. Editors: Prof. Dr. Ahmet Kazankaya. Assist. Prof. Dr. Mevlude Alev Ates. Dr. Kahraman Ipekdal. Int ernat ional conf erence on sci ent ificre search. Ankara: Kırşehir Ahi Evran University, 2021. 903 p. P.264-271.
 • Kosiuk Oksana. Science in the coverage of Ukrainian and world media //Abstract book. Editor: Prof. Dr. Ahmet Kazankaya. Int ernat ional conf erence on sci ent ificre search. November 30 – December 1-2. Ankara: Kırşehir Ahi Evran University, 2021. 674 p. P. 436-438.
 • Косюк О. М. Особливості дослідження нон-фікшн у сучасному інформаційному просторі // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Серія: Філологія. Журналістика. Том 32 (71). № 4. Частина 3. К. : Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 199-205.
 • Косюк О. М. Інформаційно-комунікаційна діяльність українських масмедіа в умовах війни на Донбасі // State and regions. Series: social communications Серія: Соціальні комунікації. № 3 (47), 2021. С. 31-38.
 • Інтеркурс криміналістики у структурі базових журналістських методів збору зовнішньої інформації // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Серія: Філологія. Журналістика. Том 32 (71). № 5. Частина 2. К. : Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 200-205.
 • Косюк Оксана Чуттєво-раціоналістичні методи збору інформації. Спостереження. // Euroasia journal of social sciences & humanities. International european conference on social sciences. Editor Prof. Dr. Olena Panchenko, Kyiv: Iksad Global Publications, 2021. 557 p. P. 247-249.
 • Косюк О. М. Загальнонаукові логічні методи збору інформації у новітніх сферах журналістики та юриспруденції. Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве [Электронный ресурс] : сборник научных статей / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. Могилев : Могилев. институт МВД, 2021. 1 электрон. опт. диск (СD-R). 238. с. С. 119-126
 • Косюк Оксана. Висвітлення політичної інформації в регіональних ЗМІ України // Obraz : scientific journal. Sumy State University ; Institute of Journalism of Taras Shevchenko National University of Kyiv. – Sumy ; Kyiv, 2021. – Issue 3 (37). – 106 p. P. 81–87.
 • Kosiuk O. M. Philosophy of Personality and the Masses in the Context of Communication in the 20th-21st Centuries. Anthropological dimensions of philosophical research: Science. journal / base Dnipro national Railway University transp. named after Acad. V. Lazaryan. Dnipro, 2022. Issue 22. Р. 99-111
 • Kosiuk Oksana. Propaganda and Journalism (in the Context of the Second Karabakh War) European journal of transformation studies vol. 10, no. 1: Europe Our House, Tbilisi. 2022. Р. 78-97. (https://www.journal-transformation.org/docs/issues/EJTS_2022_Vol_10_No_1/EJTS_2022_Vol_10_No_1.pdf)
 • Косюк. О. М. Медіація афганських подій після встановлення режиму талібану (2021–2022) як продовження традицій літописання. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Том 33 (72). No 5. Частина 2. К: Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 225-232
 • Косюк. О. М. «Спільна» історія Афганістану й України крізь призму ЗМК. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Том 33 (72). No 5. Частина 2. К: Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 218-224
 • Косюк О. М. Специфіка дії норм міжнародного права в умовах війни на території ісламістських постколоніальних держав. Стратегічні орієнтири розвитку науки, освіти, технологій і суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Біла Церква, 5 листопада 2022 р.): у 2 ч. Біла Церква: ЦФЕНД, 2022. Ч. 1. с. С.46-47
 • Косюк О. М. Фактчекінг в Україні: провідні технології та стратегії розвитку. The 6th International scientific and practical conference “Multidisciplinary scientific notes. Theory, history and practice” (November 01 – 04, 2022) Edmonton, Canada. International Science Group. 2022. Р. 225-230
 • Косюк О. М. Державне та корпоративне регулювання засобів масової інформації під час війни. The th International scientific and practical conference “ Integration of scientific and modern ideas into practice” (November 15-18, 2022) Stockholm, Sweden. Іnternational Science Group. 2022. 233-236
 • Косюк О. М. Успішні засоби фактчекінгу: історія розвитку та вдосконалення. The 2nd International scientific and practical conference “Progressive research in the modern world” (November 2-4, 2022) BoScience Publisher, Boston, USA. 2022. Р. 399-404
 • Косюк О. М., Юноша М. Г. Фотопортрет як обличчя війни. The th International scientific and practical conference “Innovative areas of solving problems of science and practice” (November 08 – 11, 2022) Oslo, Norway. International Science Group. 2022. Р. 102-105
 • Косюк О. М. Розвиток антифейкових ЗМІ в епоху цифрових технологій. Theory and practice of modern science: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference, October 28, 2022. Kraków, Republic of Poland: European Scientific Platform. 2022. P. 102-105
 • Косюк О. М. Історія фейку у системі засобів масової комунікації. The 5th International scientific and practical conference “Modern and global methods of the development of scientific thought” (October 25 – 28, 2022) Florence, Italy. International Science Group. 2022. 160-164
 • Косюк Оксана. «Stopfake» як засіб ефективного фактчекінгу. Наука, освіта, технології і суспільство: тенденції, виклики, перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Житомир, 12 листопада 2022 р.): у 2 ч. ЦФЕНД, 2022. Ч. 1. С. 35-38.

Основні навчально-методичні публікації за останні 5 років:

 • Kosiuk Oksana Transformation of modern military journalism (Трансформації військової журналістики у контексті сучасності) // The role of technology in the socio-economic development of the post-quarantine world / Edited by Magdalena Gawron-Łapuszek, Andrii Karpenko. – Katowice : Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. – 465 с.
 • Косюк. О. М. Теорія журналістики: методичні вказівки з дисципліни для студентів спеціальності «Журналістика»: навчально-методичне видання. Луцьк, 2021. 32 c .
 • Косюк О. М. Масова комунікація та інформація: методичні вказівки з дисципліни для студентів спеціальності «Журналістика»: навчально-методичне видання. Луцьк, 2021. 30 с.
 • Косюк. О. М. Основи журналістики: методичні вказівки з дисципліни для студентів спеціальності «Журналістика»: навчально-методичне видання. Луцьк, 2021. 35 с.

Монографії:

 • Косюк О. М. Гендерні та вікові виміри сучасного інформаційного простору України загалом та Волині зокрема (погляд крізь призму патогенних текстів) / О. М. Косюк // Гендений аналіз Волинської області : колективна монографія / ред. О.Б. Ярош. – Луцьк : Твердиня, 2006.
 • Косюк О. М. Гра – інформація – комунікація: генетичний розтин розважальної про¬дукції електронних мас-медіа : монографія / О. М. Косюк. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 232 с.
 • Косюк О. М. Імітації: культуротворча комунікаційна гра. Гра в бісер: Комунікаційні ігри сучасності : монографія / За ред. О. Косюк, О. Кошелюк. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. С. 72–89.
 • Kosiuk Oksana. Transformation of modern military journalism (Трансформації військової журналістики у контексті сучасності). The role of technology in the socio-economic development of the post-quarantine world / Edited by Magdalena Gawron-Łapuszek, Andrii Karpenko. Katowice : Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. C. 363–372.
 • Kosiuk Oksana Relevant interrelationships between science and mass communication Social capital: vectors of development of behavioral economics: collective monograph / Editor: Mariana Petrova. Veliko Tarnovo, Bulgaria: ACCESS Press Publishing house, 2021. 184 p. P. 149–161
 • Kosiuk Oksana. Relevant innovations for implementing methods of collecting external information for mass media. New challenges in the development of future specialists: collective monograph. Romania: Universitatea Dunarea de Jos Galati, 2021. S. 54–65.

Підвищення кваліфікації за останні 5 років:

 • У липні-серпні 2020 року взяла участь у сертифікованих вебінарах-тренінгах від IREX та Академії української преси "Інтеграція інфомедійної грамотності у навчальні матеріали" для викладачів ЗВО та ІППО (4 год), "Інтеграція інфомедійної грамотності у викладанні в предмет мистецтво та культура" (2 год.).
 • Як голова ГО "Альтернативна журналістика" виграла та зреалізувала два гранти: Грант № WNGO_V_1832 «Альтернативне вирішення гендерних проблем», поданий на конкурс «Візуалізація прав жінок, жіночого активізму та жіночого/феміністичного руху». Проект підтримано Українським жіночим фондом (2018-2019); грант «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», який виконується IREX (Рада наукових досліджень та обмінів) за підтримки Посольств Великої Британії та США, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією української преси (2020-2021).
 • Отримала сертифікат Міжнародної європейської конференції із соціальних наук (Київ. 06.07.2021).
 • Взяла сертифіковану участь у семінарі «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути» (Дніпро. 05.02.2021).
 • Отримала сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної конференції "Іnternational scientific and practical conference «Priority directions of science and technology development»" (Київ. 26.01.2021).
 • Відвідала сертифікований семінар ГО «Соборність» №37928410 «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» (Монреаль-Сєвєродонецьк. 31.05. 2019).
 • Визнано участь (на підставі поданих сертифікатів) у міжнародних вебінарах та семінарах як підвищення кваліфікації обсягом 180 годин (витяг з протоколу №16 засідання вченої ради ВНУ ім. Лесі Українки 27.12.2022).

Грантова діяльність за останні 5 років:

 • Грант № WNGO_V_1832 «Альтернативне вирішення гендерних проблем», поданий на конкурс «Візуалізація прав жінок, жіночого активізму та жіночого/феміністичного руху». Проект підтримано Українським жіночим фондом (2018-2019).
 • Грант «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», який виконується IREX (Рада наукових досліджень та обмінів) за підтримки Посольств Великої Британії та США, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією української преси (2020-2021).

Відзнаки:

 • 1999 – Грамота за активну участь у ІV обласній виставці передових педагогічних ідей і технологій "Творчі сходинки педагогів Волині".
 • 2006 – третє місце в університетському конкурсі "Кращий молодий науковець ВДУ".
 • 2008 – Грамота Волинського національного університету імені Лесі Українки "За сумлінну, професійну роботу".
 • 2010 – Подяка Луцького міського голови.
 • 2015 – Подяка Школи медіаграмотності за проведення тренінгу "Методи збору, ідентифікації та інтерпретації друкованої інформації".
 • 2015 – Подяка Ініціативної групи "Медіапартнерство" за активну участь в Луцькому овальному столі "Запити сучасних медій і проблеми журналістської освіти".
 • 2018 – Подяка Міністерства освіти і науки України за підготовку переможця конкурсу наукових робіт із галузі знань "Журналістика".
 • 2018 – Подяка Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки за плідну роботу з обдарованою студентською молоддю й підготовку кваліфікованих фахівців.
 • 2019 – Подяка Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за активну співпрацю під час проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей "Журналістика", "Реклама і зв'язки з громадськістю".
 • 2019 – Подяка Міністерства освіти і науки України за підготовку переможця конкурсу наукових робіт із галузі знань "Журналістика".
 • 2019 – Грамота Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління.
 • 2020 – Подяка міського голови за сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток вищої школи, підготовку висококваліфікованих кадрів, а також з нагоди 80-річчя від дня створення факультету філології та журналістики Волинського національного університету ім. Лесі Українки.