Кравченко Світлана Іванівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Кравченко С. І.

Контакти:

Імейл:

Kravchenko.Svitlana@vnu.edu.ua

Персональні профілі:

Scholar Google

ORCID ID

Науковці України

Сторінка на офіційному вебсайті ВНУ імені Лесі Українки

Посада в ЗВО:

Професор кафедри соціальних комунікацій Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Науковий ступінь:

Доктор наук із соціальних комунікацій, тема докторської дисертації «Періодичні видання Польщі 20–30-х років ХХ століття у світлі суспільно-культурних процесів міжвоєнної доби: літературна комунікація, польсько-український діалог», 2011 р., диплом ДД 009469 від 31 травня 2011 року.

Учене звання:

Професор кафедри видавничої справи та редагування і журналістики, атестат серія 12ПР № 008102 від 26 жовтня 2012 року.

Базова освіта:

Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, спеціальність «російська мова і література», кваліфікація і звання «вчитель російської мови і літератури середньої школи», диплом з відзнакою серія ЗВ № 811995 від 2 липня 1986 р.

Наукові інтереси:

 • Соціальні комунікації.
 • Міжкультурна комунікація.
 • Історія журналістики.
 • Польсько-український культурний діалог.
 • Гендерні студії.

Біографічна довідка:

Народилася в селі Затурці Локачинського району на Волині.

Закінчила Затурцівську середню школу із золотою медаллю, після цього працювала старшою піонервожатою Затурцівської спецшколи-інтернату.

Із 1982 по 1986 рік навчалася в Луцькому державному педагогічному інституті імені Лесі Українки на філологічному факультеті, який закінчила з відзнакою.

Із 1986 року працювала в Луцькому державному педагогічному інституті імені Лесі Українки за сумісництвом, а з 1987 року - за конкурсом на постійній основі.

У середині 1990-х років поєднувала викладацьку роботу із журналістською діяльністю, працювала за сумісництвом на ТРК «Аверс» та у молодіжній редакції ВОДТРК.

1998 року захистила кандидатську дисертацію, у 2000 році отримала звання доцента. У цей час співпрацювала також із Волинським інститутом економіки та менеджменту, викладаючи за сумісництвом історію зарубіжної літератури та практику художнього перекладу.

З 2004-2007 роках перебувала у докторантурі Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2011 року захистила докторську дисертацію, у 2012 році отримала вчене звання професора.

Упродовж двох термінів виконувала обов’язки завідувача кафедри соціальних комунікацій.

Із 2007 р. є членом Національної спілки журналістів України.

Співпрацює із кафедрою журналістики Національного університету «Острозька академія» та Інститутом журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка.

Є автором 130 наукових праць, із яких монографії, навчальні посібники та наукові статті. Очолювала редакцію науково-практичного журналу кафедри соціальних комунікацій «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи», керувала студентськими медіапроєктами «Об’єктив студентський» і «Студентський канал».

Дві каденції була членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Д. 26.001.33 (спеціальність 27.00.05 — Теорія та історія видавничої справи та редагування) і членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій ЛНУ імені Івана Франка К 35.051.24 (спеціальність 27.00.04 — Теорія та історія журналістики).

Професор Кравченко С. І. є членом Програмової Ради Бібліотеки Літератури Наших Сусідів Інституту Слов'янської Філології Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні і Люблінського відділу Спілки Польських Письменників та членом наукової ради і редколегії наукових часописів «Religious and Sakred Poetry, Religion, Culture and Education. The International Scientific Periodical» (Краків, Польща) і «Студії з історії суспільно-господарської ХІХ і ХХ ст.» (Лодзь, Польща), наукового журналу “Інтегровані комунікації” (Київ, КУБГ), збірника наукових праць “Аналітика. Прогнози. Інформаційний менеджмент” (Чернівці ЧНУ імені Ю.Федьковича).

У 2013-2018 роках була членом науково-дослідної групи Міжнародного проекту “Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918”, фінансованого Міністерством науки й освіти Польщі.

2018 року була членом журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із журналістики.

Як «visiting professor» прочитала цикл лекцій «Жінки в історії та культурі України» (60 год.) у березні 2018 р. у Лодзькому університеті (Польща) та цикл лекцій «Преса польського прометейського руху: польсько-український вимір» у травні 2018 р. в Університеті Яна Кохановського в Кельце (Польща).

2019 року стала лауреаткою Нагороди імені Івана Виговського, яку призначає українським науковцям Варшавський університет (Studium Europy Wschodniej UW).

Навчальні дисципліни:

 • «Студії з журналістської майстерності».
 • «Міжкультурна комунікація».
 • «Історія журналістики».

Основні публікації за останні 5 років:

 • Biuletyn Polsko-Ukraiński // Велика українська енциклопедія. URL: http://vue.gov.ua/BiuletynPolsko-Ukraiński (дата звернення: 18.12.2018)
 • Українська еміграція в Польщі у міжвоєнний період ХХ століття: ключові постаті інформаційно-видавничої та культурно-освітньої діяльності // Oriens Aliter, Charles University Praha 2018, № 1, с. 63-76.
 • Rozwój ruchu kobiecego w Ukrainie // Kobiety wobec dominacji i opresji / pod red. Izabeli Desperak, Ewy Hyży i Edyty Pietrzak, wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, S. 43-55.
 • Ukraińskie malarstwo XIX i XX wieków : zarys głównych nurtów // Techne, Łódź, 2019, nr. 3, s.29-50.
 • Предательство человечности. Красный террор большевиков в Крыму во время гражданской войны 1918-1920 гг. в повести Ивана Шмелева «Солнце мертвых» // Studia Historica Gedanensia, 2021 т. 12 część 1, pod redakcją Piotra Derengowskiego ,Wydawnictwo UG Gdańsk 2021, s.383-396.
 • Світ української преси для дітей та юнацтва: становлення та розвиток, сучасні проблеми // Ukraińskie światy dzieciństwa i młodości. Narracje i tożsamość pod red. Katarzyny Jakubowskiej Krawczyk, Warszawa, Uniwersytet Warszawski 2020, s. 15-41 (http://ukraina.uw.edu.pl/node/169)
 • Гендер, міжнародні відносини та польська освіта // Журналістика Вип. 19 (44) 2020, С. 68-72.
 • Сучасне українське книговидання для дітей: історія, традиції та нові тренди // Дискурс непростого дитинства, pod red. Katarzyny Jakubowskiej Krawczyk, Warszawa, Uniwersytet Warszawski 2021, s. 169-196.

Монографії:

 • Періодичні видання Польщі 20-30-х років ХХ століття у світлі суспільно-культурних процесів міжвоєнної доби: літературна комунікація, польсько-український діалог, Луцьк: Волин. нац. ун-тім. ЛесіУкраїнки, 2009, 508 с.
 • Majdan : Drugie narodziny narodu : Monografia / Kowalczyk R., Grela-Krawczenko S., Wajngertner P., Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015, 303 s.
 • Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства: монографія / за заг. ред. проф. Супрун Л.В., Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2016, 167 с.
 • Юзеф Лободовський – митець, мислитель, бунтар та українофіл. Життя і творчість: монографія / Світлана Греля-Кравченко, Луцьк: Видавництво «Синя папка», 2019, 248 с.

Підвищення кваліфікації за останні 5 років:

 • Семінар “Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади” - січень-лютий 2017 р. - Волинський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.
 • Науково-педагогічне стажування квітень 2017 р. - науково-педагогічне стажування в Інституті Журналістики та Інформації Університету Яна Кохановського в Кельце (Польща).
 • Науково-педагогічне стажування – жовтень 2019 – березень 2020 рр. – Лодзький, Варшавський і Ягеллонський університети (по 2 місяці в кожному) в рамках Нагороди імені Івана Виговського Студій Східної Європи Варшавського університету.
 • В рамках Нагороди імені Івана Виговського пройшла наукове стажування у 2021 році у Ґданському університеті (Польща) – 2 місяці з 1.05.2021 до 30.06.2021 та наукове стажування в Університеті Адама Міцкевича у Познані (Польща) – 2 місяці з 1.10.2021 до 30.11.2021.
 • Наукове стажування у Вроцлавському університеті - 2 місяці з 1.03.2022 до 30.04.2022 в рамках Нагороди імені Івана Виговського.

Грантова діяльність за останні 5 років:

 • У 2013-2018 роках була членом науково-дослідної групи Міжнародного проєкту “Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918”, фінансованого Міністерством науки й освіти Польщі.
 • В рамках Нагороди імені Івана Виговського отримала фінансування на наукове дослідження «Жінки у політичному та культурному житті сучасної України та Польщі» на 12 місяців 2019-2020 рр.
 • Від 1.05.22 є керівником міжнародного науково-дослідницького проєкту "Polish media and journalists in shaping the face of modern Europe", фінансованого в рамках конкурсу "Advahced Researcher in Residence", який реалізується у Польщі.

Журналістський доробок:

Найважливіші телепередачі:

«Дитячий будинок у Луцьку», «Діти у неблагополучних сім'ях Луцька», «Джаніна та її діти» (ТК «Аверс» 1994), «Таємниці Луцького підземелля», «Петропавлівський костьол у Луцьку», «У дитячому колі», «Телемагазин», «Перша професорка Волині» (ВОДТРК 1995-1996), «Мандрівка Парижем» у 2-х частинах (ВОДТРК 2007), «Український Париж» у 3-х частинах (ВОДТРК 2011) та ін.

Найважливіші публікації у пресі та інтернет-медіа:

 • «Український Париж» // Український тиждень, № 21 (238) 25-31.05.2012;
 • «Гравітація взаємності»: Рец. на кн.: Гравітація взаємності. Антологія сучасної української поезії / переклад, упорядкування, примітки, відомості про авторів Олени Криштальської, редагування, післямова Збігнєва Влодзімєжа Фрончека, передмова Станіслава Шевченка. - Луцьк : Волинська мистецька агенція «Терен», 2013. - 628 с. // Волинський монітор. – 2013. - № 18;
 • «Зигмунт Фелінський : служив людям, вітчизні та Богові» // Волинський монітор, 2014, № 19 (123);
 • 29/04/2015 «Нарешті декомунізація: Чи святкуватимуть українці цьогоріч «День Перемоги?»,
 • «Прагнення Європи: нове дослідження творчості київських неокласиків»: Рец. на кн.: Людмила Сірик Прагнення Європи. Творчість київських неокласиків. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2013. - 380 s. // Волинський монітор. - № 14, 23.07. 2015;
 • «Постріл у десятку» : Розмова з Адамом Томанком // Волинський монітор. - 2015, 23 липня 2015, № 14;
 • «Мій Майдан, яким запам'ятався...» // Київ. - 2016, № 1-2. - С. 31-37.
 • Mój Majdan // Lublin. Kultura i społeczeństwo. Nr. 5 (82) Rok XIV. Wrzesień-październik 2017. S. 103-112.
 • 90 років Українській бібліотеці у Парижі. Інтерв'ю з Ярославою Йосипишин, Київ, 2017, № 3-4, с. 89-94.

Від 2019 р. є співзасновником і редактором польсько-українського порталу подорожей, історії та культури "Відкрий Світ - Odkryj Świat"

Відзнаки:

 • Почесна грамота Волинської обласної державної адміністрації.
 • Срібний нагрудний знак Волинського національного університету імені Лесі Українки.
 • Почесна грамота Волинської обласної ради.
 • Почесний знак Національної спілки журналістів України.
 • Нагорода імені Івана Виговського (Польща).