Кравчук Ольга Мусіївна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Мусіївна.jpg

Доцент кафедри математичного аналізу та статистики Волинського національного університету імені Лесі Українки, кандидат педагогічних наук, доцент

Контактна інформація:

 • м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С, 5 поверх (ауд. С-506).
 • e-mail: kravchuk.olga@vnu.edu.ua

Науковий профіль автора

Scholar Google [1]

ОСВІТА

 • 1994 рік - кандидат педагогічних наук зі спеціальнсті 13.00.01 – теорія та історія педагогіки. Тема дисертації: "Підготовка студентів математичного факультету до економічного виховання учнів", Прикарпатський університет імені В.С. Стефаника, (м. Івано-Франківськ)
 • 1977 рік - диплом про вищу освіту з відзнакою, фізико-математичний факультет, Луцький державний педінститут імені Лесі Українки, (м.Луцьк)

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

 • З вересня 2020 р. - дотепер доцент кафедри математичного аналізу та статистики
 • 2015 р.-2020 р. - доцент кафедри алгебри і математичного аналізу
 • 1996 р. - 2015 р. - доцент кафедри геометрії і алгебри
 • 1994 р. - 1996 р. - старший викладач кафедри геометрії і алгебри
 • 1979 р.-1994 р.- асистент кафедри математики.
 • 1977 р.- 1979 р. - вчитель математики Луцької середньої школи №17.

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

 • 2020 рік – нагороджена Золотим нагрудним знаком за значний особистий внесок у розвиток Університету, підготовку висококваліфікованих кадрів.
 • 2017 рік - Грамота ректорату, профспілкового комітету працівників Волинського національного університету імені Лесі Українки за довголітню сумлінну працю та з нагоди 60-річчя від дня народження.
 • 2015 рік - Почесна Грамота Луцької міської ради
 • 2015 рік - Почесними Грамота Волинської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 75-річчя Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
 • 2013 рік - Лауреат Всеросійського конкурсу на кращу наукову книгу 2012 року (Сочі, вересень 2013 р.)
 • 2012 рік - Подяка Всеукраїнської громадської організації «Українська Асоціація «Жінки в науці та освіті»» за підготовку студентів до конкурсу студентських наукових робіт у рамках 12-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми науки та освіти
 • 2012 рік - Почесна Грамота ректорату, профспілкового комітету працівників Волинського національного університету імені Лесі Українки за довголітню сумлінну працю та з нагоди 55-річчя від дня народження.
 • 2012 рік - Подяка Волинського національного університету імені Лесі Українки за активність, творчий підхід у виховній роботі, з нагоди Дня науки та Дня університету.
 • 2010 - 2012 роки - Подяки Всеукраїнської громадської організації «Українська Асоціація «Жінки в науці та освіті»» за активну участь в організації та проведенні Міжнародних міждисциплінарних науково-практичних конференцій «Сучасні проблеми науки та освіти»
 • 2009 рік - Грамота Волинського національного університету імені Лесі Українки в номінації «Кращий куратор»
 • 2009 рік - Грамота Всеукраїнської громадської організації «Українська Асоціація «Жінки в науці та освіті»» за активну участь у 9-ій Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми науки та освіти»
 • 2007 рік - Грамота ректорату, профспілкового комітету працівників Волинського національного університету імені Лесі Українки за довголітню сумлінну працю та з нагоди 50-річчя від дня народження.
 • 2005 рік - нагороджена медаллю «65 років ВДУ» за багаторічну працю, вагомий внесок у розвиток Волинського державного університету імені Лесі Українки та з нагоди 65-річчя навчального закладу.
 • 2007 рік - Голова Волинського відділення «Українська Асоціація «Жінки в науці та освіті»»

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

 • фахова та методична підготовка майбутніх вчителів математики та інформатики;
 • формування активної пізнавальної позиції майбутнього вчителя;
 • аналітична геометрія, вибрані питання геометрії

ВИБРАНІ ПРАЦІ

Підручники з грифом МОН України

 • Кравчук О.М. Практикум з аналітичної геометрії: Навч. посіб. для вищ. навч. закл.: У 2-х ч.: Ч. І. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 227 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1///–9525 від 13.10.2011 р)
 • Кравчук О.М. Практикум з аналітичної геометрії: Навч. посіб. для вищ. навч. закл.: У 2-х ч.: Ч. ІІ. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 220 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1///–9525 від 13.10.2011 р)

Навчальні посібники

 • Основи соціально-економічної педагогіки. / Навчальний посібник для вузів України/ Нісімчук К. О., Смолюк І. О., Кравчук О. М., Падалка О. С. - К.: Ун-т, 1992.- 116 с.
 • Кравчук О.М. Вибрані питання геометрії (Неевклідові геометрії) / Навч. посібник для студ. спец. математика. - 2017. - 199 с.
 • Методичні рекомендації
 • Кравчук О.М. Методичні рекомендації „Геометричні перетворення. Частина 1. Ортогональні перетворення” для студентів, які навчаються за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика). – 2018. – 70 с.
 • Кравчук О.М. Методичні рекомендації „Геометричні перетворення. Частина 2. Перетворення подібності” для студентів, які навчаються за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика). – 2018. – 38 с.
 • Кравчук О.М. Методичні рекомендації „Геометричні перетворення. Частина 3. Афінні перетворення” для студентів, які навчаються за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика). – 2018. – 39 с.

Основні наукові публікації

 • Кравчук О.М. Педагогічні функції прикладних задач у шкільному курсі математики.
 • Проблеми педагогічних технологій. – Випуск 2. – Луцьк, 2000.- С.259-263.
 • Кравчук О.М. Гуманізація навчального процесу у вузі.
 • Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі. – Рівне: Ліста, 2001. – С.233-237
 • Кравчук О.М. Вивчення та дослідження можливостей та умов економічної підготовки студентів. Проблеми пед. технологій. – Випуск №1, Луцьк, 2001. – С.72-78.
 • Кравчук О.М. Предмет і метод геометрії в ході історичного розвитку. Проблеми педагогічних технологій. – Вип.1.- Луцьк, 2005.- С.23-30.
 • Кравчук О.М. Особливості неперевної освіти на сучасному етапі// Збірник наукових праць „Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців. – Вип. 11. – Київ-Вінниця: ДОВ „Вінниця, 2006. - С.11-16.
 • Кравчук О.М. Витоки вітчизняної андрагогіки//Проблеми педагогічних технологій. – Випуск 1(31). – Луцьк, 2006. – С.11-16.
 • Кравчук О.М. Внесок Гаусса у розвиток геометрії/ Педагогічний пошук. - № 1 (53). – Луцьк, 2007. – С.56-58.
 • Кравчук О.М. Педагогічні інновації у післядипломній освіті//Збірник наукових праць „Освітянські обрії: реалії та перспективи". - К.: ІПТО, 2007.-№1. - С. 208-212.
 • Кравчук О.М. Методичні рекомендації до вивчення аналітичної геометрії (посібник) Луцьк: РВВ „Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 112 с.
 • Кравчук О.М. Організаційно-педагогічна діяльність М. П. Кравчука у 1919-1924 роках
 • (стаття) Сучасні інформаційні технології та іноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. / Зб. наук. пр. – Випуск 25. – Київ-Вінниця; ТОВ фірма „Планер”, 2010. – С. 45-50.
 • Кравчук О.М. Формування у студентів готовності до розвитку свого творчого потенціалу в процесі самоосвітньої дільності (стаття) Зб. наук. пр. – Випуск 31 / Редкол.: І.А Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2012. – С.332-336.
 • Кравчук О.М. Організація та проведення педагогічної практики студентів математичного факультету ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. –117 с
 • Кравчук О. До організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів при викладанні аналітичної геометрії / О. М. Кравчук // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун.-ту ім. Лесі Українки. Педагогічні науки. – 2013. – №7. – С. 49-54.
 • Кравчук О.М. О совершенствовании профессиональной подготовки учителей. // Alma mater (Вестник высшей школы). - 2015. - № 9. – с. 75-82. (РИНЦ).
 • Кравчук О.М. Самоосвітня діяльність майбутніх вчителів математики та інформатики в контексті функціонального підходу. – «The Unity of Science» - Volume II, 2015, Geneva, с. 80-88.
 • Liubov Tiutiun, Olga Kravchuk. The study of analytical and constructive geometry using GeoGebra (international East West Conference on Mathematics Education (EWCOME 2016) at the University of Social Sciences and Humanities, Warsaw, Poland, June 27 – 29, 2016). // Ksiazka abstraktow – c.11-12Scnjhvxys dbnv
 • Кравчук О.М. Ступенева вища освіта в Україні: історичний досвід та сучасні реалії // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. пр. - Випуск 44 / редкол. - Київ-Вінниця: ТОВ фірма "Планер", 2016. - С. 346-350
 • Кравчук О.М. Диференційований підхід до організації самостійної роботи майбутніх вчителів математики при навчанні аналітичної геометрії // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. пр. - Випуск 51 / редкол. - Київ-Вінниця: ТОВ фірма "Планер", 2018. (Index Copernicus)
 • Кравчук О.М. Формування активної пізнавальної позиції майбутнього вчителя математики при вивченні курсу аналітичної геометрії // Вісник черкаського університету: Педагогічні науки, 2018. - № 7. - С. 104-112. (Index Copernicus)
 • Кравчук О.М. Професійна підготовка майбутніх вчителів математики в процесі вивчення аналітичної геометрії: наступність і перспективність //Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми.// Зб. наук. пр. - Випуск 57 / редкол. - Київ-Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2020. DOI: https://doi.org/10.31652/2412-1142-2020-58-1-218

Збірник наукових праць включено до наукометричних баз:

 • Index Copernicus, Google Scholar, Національна бібліотека ім. Вернадського, Academic Resource Index, Scientific Social Community

Збірник включено до переліку наукових фахових видань України категорії «Б»

Викладання навчальних дисциплін

 • Неевклідові геометрії.
 • Аналітична геометрія.
 • Геометричні перетворення.
 • Аналітична геометрія та лінійна алгебра.
 • Вибрані питання геометрії.