Лабораторія рентгеноструктурного аналізу

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
ДРОН-4-13

Лабораторія рентгеноструктурного аналізу кафедри хімії та технологій факультету хімії, екології та фармації .

Історія

Рік створення лабораторії: 1998.

 • Керівник лабораторії: завідувач лабораторії Татарин Богдан Анатолійович.
 • Відповідальний за облік, збереження джерел іонізуючого випромінювання: Татарин Богдан Анатолійович.
 • Відповідальний за радіаційну безпеку: Татарин Богдан Анатолійович.
 • Відповідальний за радіаційний контроль: Марчук Олег Васильович
 • Орган санітарного нагляду, що здійснює нагляд за лабораторією: головне управління Держпродспоживслужби України у Волинській області.
 • Спеціалізація лабораторії: рентгенівський фазовий та структурний аналіз сплавів згідно спеціалізації факультету для підготовки бакалаврів та магістрів хімії, наукові дослідження в галузі напівпровідникового матеріалознавства.

Перелік устаткування:

 • Дифрактометр рентгенівський загального призначення ДРОН 3М
 • Дифрактометр рентгенівський загального призначення ДРОН 4-13
 • Дифрактометр рентгенівський настільний Фарад
 • Установка для рентгеноструктурного аналізу УРС-55
 • Термограф Paulik-Paulik-Erdey з самописцем

Перелік підрозділів університету – користувачів лабораторії:

 • всі кафедри факультету хімії, екології та фармації.
== Освітня діяльність лабораторії ==
 • Навчальні дисципліни і курси, які проводяться на базі лабораторії.
 1. Основи рентгеноструктурного аналізу
 2. Неорганічний синтез
 3. Комп’ютерні програми в РСА
 4. Методи структурного аналізу в кристалохімії
 5. Кристалохімія напівпровідників
 6. Рентгенофазовий аналіз сплавів
 7. Фізико-хімічний аналіз
 8. Діаграми стану трикомпонентних систем

Наукова діяльність лабораторії

 • Студентські наукові дослідження в лабораторії.

Безпосередньо з джерелами іонізуючого випромінювання студенти не працюють. Вони виконують підготовчі роботи, готують зразки, матеріали для досліджень згідно затверджених тем наукових робіт, ознайомлюються з методиками виконання досліджень та теоретичними основами методів досліджень

 • Аспірантські наукові дослідження в лабораторії.

Аспіранти виконують наукові дослідження згідно затвердених тем дисертаційних досліджень

 • Фазові рівноваги і властивості проміжних фаз систем Tl2X-Cd(Zn)X-DIVX2 (D- Si, Ge, Sn; X – S, Se)
 • Фазові рівноваги в системах Ag(Cu)2Se-Sb2Se3-Ge(Sn)Se2 (PbSe)
 • Фазові рівноваги в системах Sb2X3+BiI3=SbI3 + Bi2X3
 • Фазові рівноваги та склоутворення в сульфідних системах на основі елементів 1-5 груп періодичної системи.
 • Фазові рівноваги і властивості проміжних фаз систем AX-B2X3-R2X3 (A- Ag, Cu; B- In, Ga; R- La, Er, Pr; X- S, Se)
 • Фазові рівноваги і властивості проміжних фаз систем A2XIB(R)2X3, AYB(R)Y3 A-Ag, Cu; B- Sb, Bi; R- La, Pr, Er; X- S, Se; Y- Cl, Br, I.
 • Фазові рівноваги і властивості проміжних фаз систем “R2X3-R’2X3-C2X3” R,R’- La, Er, Pr, Ho; C- Ga, In; X-S, Se.
 • Фазові рівноваги, склоутворення і властивості проміжних фаз систем A2X-BX2-C2X3 , A- Li, Cu, Ag; B- Ge,Sn, C- P, As, Sb; X- S,Se.

Докторантські наукові дослідження в лабораторії

 • Квазіпротрійні ситеми на основі АІІBVI
 • Хімія тіогалатів і тіофосфатів 1в і 2в груп періодичної системи.
 • Хімія тернарних фаз в системах Tl2X(Li, NA, K) – MII, III – Si(Ge,Sn)X2
 • Кристалохімія тернарних халькогенідів.

Перелік тем, які виконують викладачі і співробітники університету в лабораторії

 • Фазові рівноваги і властивості проміжних фаз систем Ag(Cu)2S-GeS2-P2S5
 • Фазові рівноваги і властивості проміжних фаз систем PbX-Cu(Ag)2X-GeX2, X- S. Se.
 • Фазові рівноваги і властивості проміжних фаз систем R2X3-Ge(Sn)X2-PbX, X- S, Se
 • Фазові рівноваги і властивості проміжних фаз систем La2X3-Ga2X3-PbX
 • Фазові рівноваги і властивості проміжних фаз систем PbX-DX2-R2X3, D-Si, Ge,Sn; X-S, Se,Te
 • Фазові рівноваги і властивості проміжних фаз систем Ag2X-NiX-CX2, C-Si, Ge,Sn; X-S, Se.
 • Фазові рівноваги і властивості проміжних фаз систем Cu2X-Ho(Tb, Pr)2X3-In2X3, X-S, Se.
 • Орієнтування кристалічних сплавів, РФА напівпровідникових сплавів.
 • Фазові рівноваги і властивості проміжних фаз систем AX-B2X3-R2X3 (A- Ag, Cu; B- In, Ga; R- La, Er, Pr; X- S, Se)
 • Також на приладах лабораторії виконуються рентгенівські дослідження держбюджетних тем.

Контакти

Розміщення лабораторії: 1 поверх аудиторного корпусу №2, вул. Потапова, 9, ауд. С–6.