Лавринович Лілія Богданівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Лавринович Л. Б.

Контакти:

Імейл:

Lavrinovich.Liliya@vnu.edu.ua

Номер телефону:

+380332720130

Адреса:

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30-а (навчально-бібліотечний корпус Н), каб. 314.

Персональні профілі:

Scholar Google

ORCID ID

Scopus

Publons

Науковці України

Сторінка на офіційному вебсайті ВНУ імені Лесі Українки

Посада в ЗВО:

Декан факультету філології та журналістики, доцент кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Науковий ступінь:

Кандидат філологічних наук зі спеціальності «Порівняльне літературознавство». Дисертація на тему «Постмодернізм в українській, російській та польській прозі: типологія образу-персонажа» захищено 2002 року на спеціалізованій ученій раді Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (диплом ДК № 017514).

Учене звання:

Учене звання доцента кафедри документознавства та інформаційної діяльності отримала у 2008 р. (12 ДЦ № 021287).

Базова освіта:

Закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки та здобула кваліфікацію вчителя російської мови і літератури та української мови і літератури (1996, диплом з відзнакою ЛР ВЕ № 001318).

Наукові інтереси:

 • Поетика часу та простору.
 • Естетика та поетика постмодернізму.
 • Компаративістика.
 • Сучасна українська та зарубіжна література.

Біографічна довідка:

Народилася в м. Калуші Івано-Франківської області.

Працювала вчителем української мови та літератури в Луцькій загальноосвітній школі № 17 (1996–2003), старшим викладачем, згодом доцентом кафедри документознавства та інформаційної діяльності Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» (2003–2008).

З 2008 р. – доцент кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури. До 2019 р. – куратор наукового товариства студентів та аспірантів факультету філології та журналістики, заступник декана з наукової роботи. З 2019 р. – декан факультету філології та журналістики.

Була науковим керівником аспірантки Ж. І. Бортнік, яка захистила дисертацію зі спеціальності «Теорія літератури» і здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Неодноразово виступала опонентом на захисті кандидатських дисертацій зі спеціальностей «Порівняльне літературознавство», «Українська література».

Понад 10 років співпрацювала з Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти як лектор і консультант. Читала лекції вчителям зарубіжної літератури – слухачам курсів підвищення кваліфікації. Здійснювала наукове консультування, організацію та проведення науково-методичних семінарів у ВІППО.

Багаторічна голова журі обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН з зарубіжної літератури.

Редактор молодіжного наукового вісника факультету філології та журналістики «Scripta manent».

Навчальні дисципліни:

 • «Історія зарубіжної літератури».
 • «Сучасний літературний процес».
 • «Філософія літератури».

Основні публікації за останні 5 років:

 • Лавринович Л. Б. «…Загинули всі, хто бачив вчорашній день»: профетичні мотиви в найновішій українській поезії // Антропология времени: сб. науч. ст. В 2 ч. Ч.1. / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: Т.Е. Автухович (гл. ред.) [и др.]. Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2017. С. 217–225.
 • Лавринович Л. «…Де діється чудо часу»: українська лірика початку ХХІ ст. в аспекті категорії темпоральності // Jahrbuch der VII. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht» Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2016 Herausgegeben von Olena Novikova, Ulrich Schweier, Peter Hilkes. Verlag readbox unipress Open Publishing LMU, 2017. S. 373–384.
 • Лавринович Л. «Сад земних насолод» Світлани Кирилюк у контексті метафізичної традиції: медитації на тему часу та проминання // Науковий вісник СНУ. Серія: Філологічні науки. 2017. № 11–12 (360–361). С. 70–79.
 • Лавринович Л. «Зором мірю безмір’я…»: мотив часу в ліриці Володимира Свідзинського // Волинь філологічна: текст і контекст. 2017. Вип. 24. С. 122–133.
 • Лавринович Л. Поетична збірка К. Калитко «Катівня. Виноградник. Дім»: темпоральні аспекти змісту та форми // Літературний процес: методологія, імена, тенденції: зб. наук. праць (філол. науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; редкол.: І. Є. Руснак та ін. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. № 11. С. 76–83.
 • Лавринович Л. «Літо Господнє всередині нас»: вічне та проминальне в поезії К. Москальця // Сучасні літературознавчі студії. Київ: КНЛУ, 2018. Вип. 15. С. 115–122.
 • Лавринович Л. Хронотоп у драматургії Лесі Українки («Йоганна, жінка Хусова», «Айша і Мохаммед», «Три хвилини») // Волинь філологічна: текст і контекст. Леся Українка і персоналії епохи: зб. наук. пр. / упоряд. М. В. Моклиця, Т. П. Левчук. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. Вип. 26. С. 127–139.
 • Лавринович Л. Вікові координати життєвого світу особистості в поетичній філософії Збіґнєва Герберта // Волинь філологічна: текст і контекст. 2019. Вип. 27. C. 92–107.
 • Kozak Alla V., Lavrynovych Liliia В., Sukhareva Svitlana V., Iaruchyk Viktor P., Iaruchyk Olga B. Modern digital technologies in teaching philological disciplines // Tempos Espaḉos Educ. v.13, n. 32, e-14727, jan./dez.2020
 • Zhuykova Marharyta, Lavrynovych Liliia, Svidzynska Olha. The Structure of Basic Level Categories in the Ukrainians’ Consciousness According to the Results of Psycholinguistic Experiments: PARKAN and MUR // East European Journal of Psycholinguistics. Vol 7 No 2 (2020). P. 243–256.
 • Лавринович Л. Волинська школа філології та журналістики: історія та сучасність (до 80-річчя з дня заснування) // Волинь філологічна: текст і контекст. 2020. Вип. 30. C.7–19.
 • Лавринович Л. Поезія бароко в шкільному курсі зарубіжної літератури: імена і контексти // Волинь філологічна: текст і контекст. 2020. Вип. 30. C.84–96.
 • Лавринович Л. Б. Розвиток «м’яких навичок» у процесі підготовки філолога і педагога-філолога (із практики викладання дисципліни «Історія зарубіжної літератури від античності до XVIII ст.») // Пріоритетні напрями сучасної лінгводидактики (до 90-ї річниці з дня народження Лариси Павлівни Рожило): матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару. 25–26 березня 2021 року / укл. Ю. С. Васейко, Л. М. Деркач, Р. С. Зінчук, Л. Б. Лавринович. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. С. 55–60.

Основні навчально-методичні публікації за останні 5 років:

 • Лавринович, Лілія. Відродження. Бароко. Просвітництво: методичні рекомендації до курсу «Історія зарубіжної літератури від античності до XVIII століття». Луцьк: ПП Іванюк В. П, 2020. 44 с.

Підвищення кваліфікації за останні 5 років:

 • Стажування «Освіта і наука без кордонів» (гуманітарний факультет Університету імені Марії Кюрі-Склодовської, Люблінський науково-технологічний парк (Люблін, Республіка Польща). 1 жовтня 2017 р. – 28 лютого 2018 р.;
 • Курси підвищення кваліфікації у сфері дистанційного навчання «Базові навички роботи в системі MOODLE» Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки (20–30 листопада 2017 р.);
 • Наукове стажування в Літній школі з літературознавства для викладачів філологічних дисциплін Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, кафедра теорії літератури та зарубіжної літератури (Луцьк–Світязь, 1–5 червня 2018 р.);
 • Курси підвищення кваліфікації «Педагогічні інновації та інструменти. Впровадження нових підходів у сучасній освіті. Дистанційна освіта»: «Інтерактивні методи навчання української та зарубіжної літератури». Платформа інститутів післядипломної педагогічної освіти (23.07.2020–24.07.2020 р., 6 год.) та ін.
 • Міжнародний курс підвищення кваліфікації «Стан і перспективи методики вивчення польської мови у закладах середньої та вищої освіти», Волинський національний університет імені Лесі Українки (9–13 листопада 2020 року, Київ – Луцьк – Варшава).
 • Підвищення кваліфікації в межах Міжнародного наукового симпозіуму Леся Українка: особистість, нація, світ» Волинський національний університет імені Лесі Українки (11–13 червня 2021 року).
 • Міжнародний курс підвищення кваліфікації «Стан і перспективи методики вивчення польської мови у закладах середньої та вищої освіти», Волинський національний університет імені Лесі Українки, 4–8 жовтня 2021 року (Київ – Луцьк – Варшава).
 • Підвищення кваліфікації під час Всеукраїнського науково-методичного семінару «Стратегії курсу української літератури в загальноосвітній школі», Волинський національний університет імені Лесі Українки (09–13 листопада 2021 року)
 • International advanced training (Webinar) on the topic: «Academic integrity in countries of the European Union and Ukraine». In the following disciplines: «History of Foreign Literature»; «Modern Literary Process» (Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego, Lublin, Republic of Poland, 22–29.11.2021).