Лавринюк Зоряна Володимирівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
кандидат хімічних наук, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища Зоряна Володимирівна Лавринюк

доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища, кандидат хімічних наук, доцент.
Протягом 2017 - 2021 рр. – голова та член журі II (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – слухачів Малої академії наук (секція "Екологія", "Охорона довкілля та раціональне природокористування").
Учасник численних наукових конференцій в Україні та закордоном. Автор (співавтор) понад 80 публікацій, серед них 2 монографії, 25 наукових статей у вітчизняних фахових та зарубіжних виданнях (5 статей у журналах, які включено до міжнародних наукометричних баз Scopus), 8 патентів на корисну модель. Автор більше як 30 навчальних, навчально-методичних видань.

Освіта

Доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища, 2015 р.
Кандидат хімічних наук,Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009 р.
Волинський державний університет імені Лесі Українки: спеціальність «Хімія», кваліфікація «Хімік, викладач хімії», 1998 р.
Володимир-Волинське педагогічне училище ім. А.Ю. Кримського, 1993 р.

Підвищення кваліфікації

Луцький національний технічний університет, кафедра екології (180СПВ № 000035 термін з 01.03.18 по 01.09.18 р.)
Луцький національний технічний університет, кафедра екології (СП 05477296/000322-22 термін з 1.03.22 по 31.09.22р


Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

Подяка управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (2021 р.)
Подяка управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (2019 р.)
Подяка управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (2017 р.)
Подяка голови Волинської обласної державної адміністрації (2016 р.)
Подяка ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2014 р.)
Подяка ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2013 р.)
Членство у ГО «Всеукраїнська екологічна Ліга» з 2018 року

Дисципліни, що викладає

Загальна та екологічна хімія
Управління та поводження з відходами
Хімічна екологія
Методи та прилади екологічних досліджень
Технічні засоби екологічного контролю


Наукові інтереси

Пошук нових матеріалів для напівпровідникової техніки та альтернативних джерел енергії; оцінка впливу на довкілля та стратегічна екологічна оцінка, раціональне використання водних ресурсів, екологічна освіта.

Вибрані праці

Лавринюк З.В. є автором та співавтором понад 80 наукових та навчально-методичних праць (в т. ч. тези конференцій, статті, монографії, патенти та ін.)
Монографії
Парасюк О.В., Лавринюк З.В. Сонячні матеріали у системі СuIn, CuGa || S,Se: [кол.монографія]/ за заг. ред. к.х.н. О.В.Парасюка . – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 101 с.
Розділи монграфії:.
Karaim O. A., Lavrynyuk Z. V., Gulay L. D. Chapter 6. Environmental audit and assessment of the state forestry enterprises of western region of Ukraine. Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: Монографія. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. С.101–118..
Lavrynyuk Z. V., Gulay L. D., Karaim O. A. Сhapter 7. Ecological analysis of the state of atmospheric air of Korets the Riven region. Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: Монографія. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. С. 119–125..


Статті
1. Караїм, О., Ахнюк М., Лавринюк, З., Джам, О., Гулай, Л. Гідрохімічний аналіз поверхневих вод в аспекті управління водними ресурсами річки Жидувка. Проблеми хімії та сталого розвитку. Луцьк, 2022. № 1. С.10-17. https://doi.org/10.32782/pcsd-2022-1-2.
2. Quasi-Ternary System Cu2Se-GeSe2-As2Se3. O. Klymovych, I. Ivashchenko, I. Olekseyuk, O. Zmiy, Z. Lavrynyuk. Journal of Phase Equilibria and Diffusio: Phase Equilib. Diffus. (2020) 41:157-163. Scopus.ISSN 1547-7037DOI 10.1007/s11669-020-00796-3.
3. Лавринюк З.В., Караїм О.А., Гулай Л.Д., Юрченко О.М. Оцінка якості поверхневих вод за сполуками Нітрогену та особливості антропогенного впливу в аспекті управління водними ресурсами річки Бистряк. Проблеми хімії та сталого розвитку. Луцьк, 2021. № 4. С.39-45 Doi: https://doi.org/10.32782/pcsd-2021-4-6.
4. Лавринюк З., Караїм О., Гулай Л. Гідрохімічний аналіз та особливості використання поверхневих вод річки Оконка. Проблеми хімії та сталого розвитку. Луцьк, 2021. № 3. С.24-29 Doi: https://doi.org/10.32782/pcsd-2021-3-4.
5. Караїм О., Гулай Л. О. Бакараєв, О. Джам, О. Музиченко, З. Лавринюк. Екологічна оцінка впливу на довкілля викидів забруднюючих речовин ДП «Колківське ЛГ». Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія». Харків, 2021. № 24. С.68-78.
6. Караїм О.А., Лавринюк З.В. Методологічні засади розвитку екологічного менеджменту в Україні. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія». Харків, 2015.Вип. 13. С. 49–53.
7. Лавринюк З.В., Караїм О.А. Екологічний аудит та шляхи покращення якості води гідрологічної пам'ятки природи «Оконські джерела".Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія». Харків, 2016. Вип. 3-4. С.49-55
8. Музиченко О.С., Лавринюк З.В. Екологічний стан та використання рекреаційних ресурсів озер Велимче та Сомине Волинської області. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія». Харків, 2016. Вип. 15.С.67-74.

Навчально-методичні видання
1. Лавринюк З.В. Методи та прилади екологічного контролю. Курс лекцій. / З.В. Лавринюк. – Луцьк: «Вежа Друк», 2018. – 80 с.
2. Лавринюк З.В. Сучасні аспекти хімічної екології. Конспект лекцій / З.В. Лавринюк, Л– Луцьк: «Вежа Друк», 2018. – 55 с.
3. Лавринюк З.В. Утилізація та рекуперація відходів. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів напряму підготовки 6.040106 екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування денної та заочної форм навчання / З.В. Лавринюк, Л.Д. Гулай, І.В. Данилюк, О.А. Джам – Луцьк: «Вежа Друк», 2018. – 32 с.
4. Лавринюк З.В. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Раціональне використання та охорона водних ресурсів» для студентів спеціальності 101 “екологія”, освітня програма – екологія та охорона навколишнього середовища денної та заочної форм навчання/ З.В. Лавринюк. – Луцьк: «Вежа Друк», 2017. – 52 с.
5. Лавринюк З.В. Раціональне використання та охорона водних ресурсів. Курс лекцій для студентів магістрів спеціальності 101 Екологія, освітня програма екологія та охорона навколишнього середовища денної та заочної форм навчання/ З.В. Лавринюк. – Луцьк: «Вежа Друк», 2017. – 52 с.
6. Лавринюк З. В., Марушко Л.П. Загальна та екологічна хімія. Методичні рекомендації до виконання Лабораторних робіт/ З.В. Лавринюк, Л.П. Марушко. – Луцьк: «Вежа Друк», 2020. – 44 с.
7. Лавринюк З.В. Технічні засоби екологічного контролю. Конспект лекцій. / З.В. Лавринюк. – Луцьк: «Вежа Друк», 2020. – 55 с.
8. Лавринюк З.В. Методика викладання екології. Конспект лекцій. / З.В. Лавринюк. – Луцьк: «Вежа Друк», 2020. – 48 с.
9. Лавринюк З.В. Управління та поводження з відходами. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт/ З.В. Лавринюк, Л.Д. – Луцьк: «Вежа Друк», 2022. – 56 с.
10. Лавринюк З.В. Управління та поводження з відходами. Конспект лекцій. / З.В. Лавринюк. – Луцьк: «Вежа Друк», 2022. – 75 с.
11. Лавринюк З.В. Загальна та хімічна екологія. конспект лекцій/ З.В. Лавринюк. – Луцьк: «Вежа Друк», 2022. – 67 с.

Контакти

43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, каб. 220
Електронна пошта: lavrynyuk.zoryana@vnu.edu.ua
Телефон: +380509353308