Лисюк Тетяна Василівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Лисюк Тетяна Василівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри туризму та готельного господарства
Лисюк Т. В. фото.jpg

43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, каб. 608 (корпус С), e-mail: tanya.lysiuk@vnu.edu.ua

Scopus Author ID: [ | ]

ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-1629-9652

Профіль в Google Scholar[1]


Біографія

Народилася 6 лютого 1972 року в с. Четвертня, Маневицького району, Волинської області.
У 1989 році закінчила Четвертнянську ЗОСШ, де за успіхи у навчанні нагороджена срібною медаллю.
У 1994 році закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки. Спеціальність: Географія і біологія. Кваліфікація: вчитель географії і біології.
У 1998 році у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.01: теорія та історія педагогіки.
У 2007 році на кафедрі педагогіки Волинського національного університету імені Лесі Українки отримала атестат доцента.
У 2010 році закінчила Київський університет туризму, економіки і права за спеціальністю: професійне навчання. Туризм 7.010104. Кваліфікація: Викладач-туризмознавець.

Автор понад 40 наукових і методичних праць.

Основні досягнення

Професійні відзнаки, нагороди

2018 р. - Подяка міського голови

2017 р. - Грамота Луцької міської ради

2016 р. - Подяка Луцької міської ради

2013 р. - Почесна грамота. Волинська обласна державна адміністрація Управління освіти і науки

2008 р. - Грамота ВНУ

2003 р. - Грамота Управління освіти Луцького міськвиконкому


Сфера наукових досліджень та інтересів

Екскурсійна діяльність

Інноваційні технології

Туристичні подорожі

Діловий та дипломатичний протокол

Дисципліни, які викладає

 • Екскурсознавство та музеєзнавство
 • Інноваційні технології в туризмі, готельному і ресторанному господарстві
 • Організація туристичних подорожей
 • Діловий та дипломатичний протокол

Основні праці

Підручники та навчальні посібники

Павловська Т. С., Карпюк З. К., Лисюк Т. В. Екскурсознавство і музеєзнавство: навчально-методичний посібник. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 204 с.

Публікації у наукометричних базах даних

 • Lepkyi, M., Matviichuk, L., Lysiuk, T., Tereshchuk, O., & Podolak, V. (2021). A model for the development of high quality training of tourism professionals through the use of computer 3D-tours. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 30(1), 90-99. URL: https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112109 (Index Copernicus)
 • Лисюк Т.В., Терещук О.С., Мельничук Р. В. Особливості виставкової діяльності туристичних і готельно-ресторанних підприємств. Науковий вісник Одеського національного університету. 2020. Вип.1(80) С. 149-152. (Index Copernicus)
 • Лисюк Т. В., Терещук О.С., Дмитрук О.О. Екскурсійне обслуговування у структурі туристичного продукту. Причорноморські економічні студії: науковий журнал. 2018. Вип.28(Част.1) С. 175-179. (Index Copernicus)
 • Лисюк Т. В., Терещук О.С., Клітюк Х.І. Ефективність інноваційних проектів готельно-ресторанних підприємств. Вісник ОНУ імені І.І.Мечникова. Серія Економіка. 2017. Т. 22, Вип. 7(60). С. 75-80. (Index Copernicus)
 • Лисюк Т. В., Терещук О.С., Байцим І. В. Інноваційна діяльність готельно-ресторанних підприємств в умовах стратегії інноваційного росту. Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. - №16. – Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua/issue-16-2017. (Index Copernicus)
 • Лисюк Т. В., Терещук О.С., Пак Т. В. Програми лояльності споживачів як перспективний напрям інноваційної діяльності ресторанних підприємств. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. Одеса, 2017. № 24. С. 116-120. (Index Copernicus)
 • Лисюк Т. В., Терещук О.С. Анімаційна служба готельних підприємств як перспективний напрям інноваційної діяльності в Україні. Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. Серія: Економіка. Одеса, 2017. Т. 22, вип. 1(54). С. 85-88.(IndexCopernicus)
 • Лисюк Т. В., Терещук О.С. Інноваційний розвиток ресторанних підприємств України. Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. фах. вид. / Миколаїв. нац. ун-т ім.. В. О. Сухомлинського. 2017. № 16. С. 361–364. URL: http://global-national.in.ua/archive/16-2017/74.pdf (Index Copernicus)

Публікації у виданнях, що входять до переліку фахових видань України

 • Лисюк Т.В., Павловська Т.С., Бенедюк В.В. Сучасні особливості розвитку видовищно-розважальних закладів міста Луцька. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. 2020. №1. С. 79–85.
 • Лисюк Т. В., Терещук О.С., Шовкович І. Я. Маркетингова стратегія туристичних підприємств. Сучасні проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі: збірник наукових праць Одеса, 2017. С. 27-30.
 • Лисюк Т. В. Інноваційні технології у ресторанному готельному господарстві та туризмі. Карпатський край : наук. студії з історії, культури, туризму. Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. Івано-Франківськ , 2016. № 1 (8). С. 141–149.
 • Лисюк Т. В., Терещук О.С. Організація туристичних подорожей і туроперейтинг. Причорноморські економічні студії: науковий журнал. Одеса, 2016. № 7 С. 125-129.
 • Лисюк Т. В., Терещук О.С. Інновації у забезпеченні сталого розвитку готельних підприємств в Україні. Східна Європа: економіка, бізнес та управлінні. 2016. № 2. С. 220–224. URL: http://easterneurope-ebm.in.ua/index.php/2-2016-ukr
 • Лисюк Т. В., Терещук О.С. Аутсорсинг як чинник підвищення інноваційної діяльності у сфері туризму та готельно-ресторанного господарства. Науковий огляд. 2016. № 6 (27). С. 10–20.
 • Лисюк Т.В.,Терещук О.С. Тренінгові технології у підготовці майбутніх фахівців сфери туризму. Гірська школа Українських Карпат: науково-методичний журнал. 2015. № 1. С. 175 – 188.
 • Лисюк Т.В., Терещук О.С. Сучасні інноваційні підходи до викладання курсу «Міжнародний туризм». Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Педагогіка і психологія. 2015. №1. С. 195–210.
 • Лисюк Т., Цвид Н. Сучасні методичні підходи у викладанні дисципліни «Організація екскурсійної діяльності». Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. О. Смолюк (голов. ред.) та ін.]. Луцьк, 2014. № 1 (278) : Серія: Педагогічні науки. С. 50-55.

Навчально-методичні праці

 • Лисюк Т.В. Організація виставкової діяльності. Методичні рекомендації до практичних робіт. Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2020. 61 с.
 • Лисюк Т.В., Терещук О.С. Організація туристичних подорожей. (Туроперейтинг). Конспект лекцій. Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2020. 90 с.
 • Лисюк Т.В., Терещук О.С. Організація туристичних подорожей. (Туроперейтинг). Методичні рекомендації до практичних робіт. Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2020. 79 с.