Максимук Олександр Васильович

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Mаксимук.jpg

Доктор фізико-математичних наук, професор кафедри математичного аналізу та статистики (за сумісництвом), фахівець із аналітико-імітаційного моделювання, аналізу процесів в в галузі ризикології, теорії ймовірностей та статистики.


Scopus Author ID

Google Scholar

ОСВІТА

 • 2001 р. - диплом доктора фізико-математичних наук зі спеціальності 01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла (прикладна математика). Тема дисертації: " Контактні напруження в трансверсально ізотропних тонкостінних елементах та тілах з покриттями з урахуванням тертя і зношування". Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (м.Львів).
 • 1981р. - диплом кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла (прикладна математика).Тема дисертації: " Контактные задачи для слоистых пластин и тел с покрытиями". Інститут прикладних проблем механіки і математики НАН України (м.Львів).
 • 1976 р. - диплом про вищу освіту, Львівський державний університет імені Івана Франка (м.Львів).

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

 • 2020 - професор кафедри математичного аналізу та статистики ВНУ імені Лесі Українки (сумісництво).
 • 2016 професор кафедри вищої математики ЛНУ ім. Івана Франка.
 • 2015р. по 2016 завідувач кафедри ММЕ ЛНУ ім. Івана Франка.
 • 2002р. – 2015р. завідувач кафедри ММЕ Львівської державної фінансової академії.
 • 2001р.– доктор фізико-математичних наук, тема: «Контактні напруження в трансверсально ізотропних тонкостінних елементах та тілах з покриттями з урахуванням тертя і зношування» , науковий консультант – д.ф.-м.н. професор, чл.-кор. НАН України – Кіт Г.С.;
 • 1996-1999р.р. – докторант ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України.
 • 1989р – старший науковий співробітник ІППММ АН УРСР;
 • 1982р. – кандидат фізико-математичних наук, тема дисертації: «Контактные задачи для слоистых пластин и тел с покрытиями», науковий керівник – д.ф.-м.н. професор Пелех Б.Л.:
 • 1978-1981р. – аспірант Інституту прикладних проблем механіки і математики (ІППММ) АН УРСР;
 • 1976-1978р. – інженер математик – програміст ОЦ Львівського філіалу математичної фізики Інституту математики АН УРСР;

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

Лауреат іменної премії НАН України ім. О.М. Динника, нагороджений Почесною грамотою міністерства фінансів України.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Математичне моделювання, числово-аналітичні методи розрахунку напружено-деформованого стану тонкостінних композитних елементів конструкцій за дії силових і температурних полів та контактна взаємодія тіл із урахуванням тертя і зношування.

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 • Васильків І.М., Карпінський Б.А., Максимук О.В., Шкулка С.К. Вступ до економетрики. Навчальний посібник. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. 2016. – 296 с. Рекомендовано до друку Вченою радою факультету управління фінансами та бізнесу. Протокол № 4/1 від 29.03.2016 р.
 • Максимук О.В.,Жумік О.В.,Верба І.І. Ризикологія: основи теорії, лабораторний практикум, ІНДЗ.-Львів:ЛНУ, 2017.-117с.
 • Максимук О.В., Верба І.І., Жумік О.В. Матеріали лекцій з навчальної дисципліни «Ризикологія» (для всіх спеціальностей), Львів,: ЛДФА, 2017-146с.
 • Васильків І.М., Максимук О.В., Карпінський Б.А., Шкулка С.К. Вступ до економетрики : навч. посіб. 2-вид. Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. – 292 с.
 • Максимук О.В., Верба І.І., Жумік О.В. Ризикологія: Основи теорії, лабораторний практикум, ІНДЗ. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка 2017. – 114 с.
 • Scorodyns’kyi I. S., Maksymuk O. V. Stressed State of a Viscoelastic Layer on the Rigid Foundation Under the Action of Concentrated Cyclic Loads // J. Materials Science. – 2020. – 56(1). – P. 82 – 88. DOI 1007/11003-020-00400-6.
 • Maksymuk O.V., SobchukV.V., Salanda I.P., SachukYu.V. A system of indicators and criteria for evaluation of the level of functional stability of information heterogenic networks / MaksymukO.V., SobchukV.V., Salanda I.P., SachukYu.V. // Mathematical modeling and computing. – 2020. – Vol. 7, No. 2. – P. 285–292.
 • Максимук О. В. Особливості контактної взаємодії і зношування тонкостінних елементів конструкцій. // Мат. методи та фіз. – мех. поля. – 2020. – 63, № 1. – С. 1 – 16.
 • Maksymuk A., Hanulich N. Thermoelasticity of a Cylindrical Shell with Low Shear Stiffness in Local Temperature Field.// Journal of Mathematical Sciences. 2017. Vol. 226. No.1. P. 28 – 40.
 • Сачук Ю.В., Максимук О.В., Саланда І.П. Особливості зношування пружної півплощини штампами канонічної форми // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2019. – Вип. 28,29. – С. 73-80.
 • Maksymuk O., Hanulich N. On the Calculation of Thermoelastic Processes in a Cylindrical Shell with Local Heat Sources. Mathematical Modeling and Computing. 2017. No.2. P. 162 – 170.
 • Сачук Ю.В., Максимук О.В. Комп’ютерне моделювання пружно-пластичної деформації в задачах контактної взаємодії канонічних штампів з півплощиною // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія фізико-математичне моделювання. – Вип.18. – 2018. – С. 126-134.
 • Maksymuk A., Hanulich N. Thermoelasticity of a Cylindrical Shell with Low Shear Stiffness in Local Temperature Field. Journal of Mathematical Sciences. 2017. Vol. 226. No.1. P. 28 – 40
 • Hanulich V., Maksymuk A., Hanulich N. Quasistatic Problem of Thermoelasticity for a Cylindrical Shell with Heat Sources and Heat Exchange. Journal of Mathematical Sciences. 2017. Vol. 222. No.2. P. 194 – 204.
 • Sachuk Yu. V., Maksymuk O. V. Analysis of the stress-strain state of a body under the action of rigid punches of different shapes. Journal of Mathematical Sciences. 2017. 220, No. 2. P. 204–212.
 • Максимук О.В., Гануліч-Манукян Н.В. Термопружна поведінка піддатливої зсувам нескінченно довгої циліндричної оболонки під дією джерел тепла змінної потужності.// Мат. методи та фіз.-мех. поля. 2019. Т. 62. №2. С. 62 – 73.