Малеончук Галина Олександрівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Кадидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України та археології

Галина Малеончук.jpg

https://scholar.google.com.ua/citations?user=2jUESxcAAAAJ&hl=uk&oi=sra

Освіта

2012 р. - Волинський національний університет імені Лесі Українки (кваліфікація: музеєзнавець-експерт, історик, викладач фахових дисциплін); 2016 р. - Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (кандидат історичних наук, тема дисертації: «Суспільно-політичний, соціально-економічний та культурний розвиток Луцька у міжвоєнний період (1919 — 1939 рр.)»).

Професійні призначення

2018 р. - старший викладач кафедри археології, давньої та середньовічної історії України; 2018 р. - заступник декана з навчальної роботи; 2020 р. - старший викладач кафедри історії України та археології.

Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

2018 р. - Національна спілка краєзнавців України

Наукові інтереси

історія України у ХХ ст., історія міст міжвоєнного періоду, історія повсякденності.

Вибрані праці

  1. Малеончук Г. Нормативно-правові засади функціонування органів влади та місцевого самоврядування у Луцьку в 1919–1939 рр. / Галина Малеончук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки. – 2013. – № 21 (269). – С. 53–60.
  2. Малеончук Г. Розвиток охорони здоров’я, санітарії та соціальної опіки в Луцьку в 1919–1939 рр. / Галина Малеончук // Літопис Волині : всеукр. наук. часоп. – 2013. – Ч. 13. – С. 54–61.
  3. Малеончук Г. О. Культурне та громадсько-політичне життя міжвоєнного Луцька / Г. О. Малеончук // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, II(5). – Budapest, 2014 – Issue 31. – P. 38–42.
  4. Малеончук Г. О. Етносоціальні і демографічні процеси в Луцьку в 1919–1939 рр. / Г. О. Малеончук // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. – К., 2015. – Вип. 98. – С. 36–40.
  5. Малеончук Г. Джерела з історії Луцька 1919-1939 рр. У фондах Державного архіву Волинської області // Галина Малеончук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки. – 2016. – № 13 (338). – С. 69–73.
  6. Малеончук Г. Римо-католицька громада Луцька в міжвоєнний період // Галина Малеончук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки. – 2017. – № 4 (353). – С. 48–52.