Мамчич Тетяна Іванівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Мамчич.jpg

Доцент кафедри комп'ютерних наук та кібербезпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки, кандидат фізико-математичних наук, доцент, фахівець із теорії ймовірностей та математичної статистики, прикладної статистики.

Наукові профілі автора

ORCID

Scopus Author ID

Google Scholar

ОСВІТА

 • 2009 - диплом про вищу освіту , Волинський національний університет імені Лесі Українки.
 • 1995 - кандидат фізико-математичних наук, Київський університет імені Т.Г.Шевченка.
 • 1985 - диплом про вищу освіту , Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка.

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

 • 1985 Волинський державний педагогічний інститут ім. Лесі Українки, асистент
 • 1986 - 1991 Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, стажист-дослідник, аспірант
 • 1991 - 1995 Волинський державний університет ім. Лесі Українки, старший викладач кафедри прикладної математики
 • 1999 - 2012 Національний університет Острозька Академія(сумісництво)
 • 1993 - 2000 Волинський інститут економіки та менеджменту (сумісництво)
 • 1996 - 2000 доцент кафедри прикладної математики
 • 2000 - 2007 Завідувач кафедри вищої математики та інформатики, доцент
 • 2004 - 2009 Маріупольський гуманітарний університет(сумісництво)
 • 2007 - 2010 Докторант, доцент кафедри вищої математики та інформатики
 • 2002 - 2020 Завідувач лабораторії з проблем прикладної статистики
 • 2008 - 2020 доцент кафедри вищої математики та інформатики
 • 2011 -2015 Mälardalen University (Västerås, Sweden)(сумісництво)
 • 2015 - Координатор Балтійсько Українського Академічного Консорціуму. Координатор наукових проектів
 • З 2020 Волинський національний університет ім. Лесі Українки, доцент кафедри комп'ютерних наук та кібербезпеки
 • З 2020 завідувач Центру науки про дані (The Center for Data Science, ВНУ)

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

 • Член громадської організації "СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО".

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Аналіз даних, комп'ютерні технології для аналізу даних, навчання методам аналізу даних, комп'ютерні технології для освіти. Додаткові інтереси: історія, лінгвістика

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Grant of the Swedish Institute: SI-01424/2007.
 • Grant VISBY of the Swedish Institute (2004)
 • Group Grant of Central European University “Quantitative Methods in Social Science” (2001)
 • Swedish Energy Agency projects (data analysis) at Mälardalen University, 2013 – 2015.

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 • Деякі математичні задачі, які виникають при моделюванні поверхонь за результатами сканування археологічних об’єктів / Т. Мамчич, Е. Пранцкенайте, Р. Краняускас, В. Крісікайтіс // VІ Міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта» (5–7 червня 2017 р.), Луцьк–Світязь, ПП Іванюк В.П., 2017. С. 25–26.
 • Математичні методи у характеристиці пізньосередньовічних укріплень традиції «мотте» на Волині / C. Д. Панишко, Т. І. Мамчич // VІ Міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта» (5–7 червня 2017 р.), Луцьк–Світязь, ПП Іванюк В. П., 2017. С. 109–111.
 • Lodz z rzeki Styr – unikatowe znalezisko o znaczeniu europejskim / S. Panyshko, T. Mamchych, R. Bonner // XXXIII Konferencja «Badania archeologiczne w Polsce srodkowowschodniej, zachodniej Bialorusi i Ukrainie w roku 2016», Lublin – Zamek, 20 – 21 kwietnia 2017 r. S. 32.
 • Старосільський моноксил – археологічна пам’ятка багатовікових дерев. / Ю. Мазурик, Т. Мамчич, К. Песецкас // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Історичні, правові та природоохоронні аспекти збереження пам’ятних багатовікових дерев», присвяченої 120-річчю НУБіП України (18–20 квітня 2018 року), Київ-Чигирин, ЦП «Компринт», 2018, С. 50–51.
 • Робота з даними на ринку праці як виклик університетській освіті / Т. І. Мамчич, В. Г. Шпортюк, І. Я. Мамчич // VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта» (05 червня 2018 р.), Луцьк–Світязь, ПП Іванюк В.П., 2018. С. 155–157.
 • O. Shulga, O. Zheshko, T.Mamchych. Natural course of benign multiple sclerosis: Resulta from 5-years prospective study. Journal of the Neurological Sciences 405S (2019) 103938, Pages 34-35.(Scopus: https://doi.org/10.1016/j.jns.2019.10.276 )
 • Мамчич Т.І. Навчання методам прикладної математики за підтримки програми R / Т.І. Мамчич, Л.Л. Ройко, І.Я. Мамчич // Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». – ЛНТУ, 2019. - №35. – С. 37-41. (РІНЦ, Universal Impact Factor, Open Academic Journals Index)
 • Shulga O, Vydyborets I, Mamchych T. Coexistence of emotional reactions and atrophic brain changes in patients with clinically isolated syndrome of multiple sclerosis. Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii. 2020;29(1): Pages 3-10. (Scopus: https://doi.org/10.5114/ppn.2020.94690 )
 • Mamchych Т., Myroniuk, L., & Royko, L. (2020). Information and communication technologies usage experience at teaching of mathematical disciplines in the terms of the distance learning. COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, (39), 70-77. ( https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2020-39-12)
 • Shulga O, Vydyborets I, Mamchych T. Coexistence of emotional reactions and atrophic brain changes in patients with clinically isolated syndrome of multiple sclerosis. Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii. 2020;29(1): Pages 3-10. (Scopus: https://doi.org/10.5114/ppn.2020.94690 )
 • Мамчич Т.І., Ханін О.Г., Мамчич І.Я. (2021) Розв'язок задач оптимізації засобами програми R з прикладом оцінки ймовірнісного розподілу. КОМП ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ : ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО , (43), 60-63. https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2021-43-10