Марушко Лариса Петрівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Марушко Лариса Петрівна, декан факультету хімії, екології та фармації, кандидат хімічних наук, доцент

Освіта

Львівський державний університет імені Івана Франка (Хімік. Викладач, 1990 р.)

Кандидат хімічних наук: 02.00.01 – неорганічна хімія. «Фазові рівноваги та властивості фаз у системах {Cu, Ag}–{Zn, Cd}–{Ga, In}–{Ge, Sn}–{S, Se}» (2010 р., Львівський національний університет імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України).

Доцент кафедри органічної та біоорганічної хімії, 2013 р.

Професійні призначення

Упродовж 1991–1994 рр. працювала вчителем хімії в Ковельській середній школі № 9. У 1994 р. встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст I категорії».

З 1994 р. – викладач (асистент, старший викладач, доцент) кафедри органічної та аналітичної хімії (з 2001 р. – кафедри органічної та біологічної хімії, з 2010 р. – кафедри органічної та біоорганічної хімії, з 2017 р. – кафедри органічної хімії та фармації, з 2023 р. – кафедри органічної та фармацевтичної хімії).

З 2013 р. до 2018 р. – заступник декана хімічного факультету з навчальної роботи, а з 2019 р. – декан факультету хімії, екології та фармації (з 2023 р. – факультет хімії та екології) Східноєвропейського (з 2020 р. – Волинського) національного університету імені Лесі Українки.

З 1995 р. – член журі III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії. Упродовж 2015–2017, 2020-2022 рр. – голова журі II (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – слухачів Малої академії наук (секція хімії), у попередні роки та у 2018, 2019 рр. – член журі цього ж конкурсу. У 2021 р. – голова журі ХІХ обласного турніру юних хіміків, який пройшов 22 жовтня 2021 р. у Волинській обласній Малій академії наук; раніше – член журі обласного ТЮХ.

2000 р. – 2006 р. – керівник заочної школи (секція хімії) Волинського відділення Малої академії наук України (за сумісництвом). Упродовж 2012–2017 р.р. викладала навчальну дисципліну «Медична хімія» для студентів спеціальності «Сестринська справа» (ОКР «бакалавр») Луцького базового медичного коледжу (за сумісництвом). У 2018 р. працювала на посаді вчителя хімії у Луцькому навчально-виховному комплексі № 10 (за сумісництвом).

Підвищення кваліфікації за останні 5 років

З 10 вересня 2018 р. до 10 березня 2019 р. проходила стажування на кафедрі біології та хімії Дрогобицького державнго педагогічного університету імені Івана Франка.

5 жовтня 2019 р. закінчила курс «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг», організований Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus).

Із 3 до 25 вересня 2020 р. проходила підвищення кваліфікації з навчальних дисциплін «Фармацевтична хімія», «Токсикологічна хімія», «Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків» (Цикл тематичного удосконалення «Аналітично-контрольна фармація») на кафедрі фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

14 – 16. 02. 2022: Quality Management Systems Internal Auditor Training Course (based on ISO 9001:2015 and ISO 19011:2018 Standards). LLC “Bureau Veritas Ukraine” Training department. Kiev

17 – 18 лютого 2022 р. проходила підвищення кваліфікації експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (тренінг для керівників експертних груп)

Підвищувала кваліфікацію також на науково-практичних семінарах в Україні, зокрема:

Семінар «Електронне навчання й менеджмент в університеті : Office 365», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 6 березня – 8 травня 2020 р.

Науково-практичний семінар «Використання інформаційних технологій при вивченні дисцплін природничо-математичного профілю», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (кафедра вищої математики та інформатики, кафедра прикладної математики та інформатики), 29 травня – 12 червня 2020 р.

Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

Подяка Міністерства освіти і науки України (2022 р.)

Подяка Управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації (2021, 2022, 2023 р.)

Подяка Національного центру «Малої академії наук України» (2020 р.)

Подяка Управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації (2015, 2017, 2019 рр.)

Золотий нагрудний знак Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2018 р.)

Подяка голови Волинської облдержадміністрації (2017 р.)

Почесна грамота Волинської обласної ради (2015 р.)

Подяка Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2013 р.)

Подяка Комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук» (2013 р.)

Грамота управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації (2011 р.)

Грамота ректорату, профспілкового комітету Волинського державного університету імені Лесі Українки (2005 р.).


Членство в ГО «Українська асоціація дослідників освіти» з 2020 року.

Член наукового товариства імені Шевченка з 2021 року.

Дисципліни, що викладає

Медична хімія

Харчова хімія

Хімія полімерів

Наукові інтереси

Дослідження антиоксидантної дії екстрактів рослин, що містять природні біологічно активні речовини.

Підготовка майбутніх вчителів природничих дисциплін до професійної діяльності.

Науковометричні бази

Scopus
Web of Science
Google Scholar

Вибрані праці

Автор (співавтор) понад 120 наукових та навчально-методичних праць, патентів.

Основні наукові публікації за останні 5 років:

O.V. Tsisar, L.V. Piskach, L.P. Marushko, E.M. Kadykalo, G.L. Myronchuk, A. Makhnovetz, M. Denysyuk, A.H. Reshak, A.M. El-Naggar, A.A. Albassam, I.V. Kityk. Optical features of novel semiconducting crystals Tl1–xGa1–xSnxSe2 (x=0.05; 0.1). Optik. 2020. Vol. 206. 163572. https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2019.163572 (Scopus).

L. Marushko, A. Hura, A. Hrechko, I. Truskavetska. Individualization of the Education of Future Natural Sciences Teachers in the Context of Covid-19. Revista de la Universidad del Zulia. 2022. Vol. 13 No 37. P. 128–147. https://doi.org/10.46925//rdluz.37.09 (Web of Science)

Склоутворення в системі Tl2Sе–Ga2Sе3–GeSе2 / О. В. Цісар, Л. В. Піскач, Л. П. Марушко, І. Д. Олексеюк, О. В. Замуруєва, О. В. Парасюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Хімія. – 2017. – Вип. 1. – С. 63–67.

Фазові рівноваги в системі Tl2Se–In2Se3–GeSe2 при 520 К/ О. Цісар, Л. Піскач, В. Бабіжецький, В. Левицький, Б. Котур, Л. Марушко, І. Олексеюк, О. Парасюк // Вісник Львівського університету. Серія хімічна. 2018. Випуск 59. Ч. 1. С. 46–52. http://dx.doi.org/10.30970/vch.5901.046

Фазові рівноваги в системах PbGa2Х4–SiХ2 (Х – S, Sе) / Піскач Л.В., Цісар О.В., Марушко Л.П. // Перспективні технології та прилади. – 2019. – Вип. № 14. – С. 109–112. https://doi.org/10.36910/6775-2313-5352-2019-14-19.

I.D. Olekseyuk, L.P. Marushko, I.A. Ivashchenko, L.V. Piskach, O.V. Parasyuk. Phase equilibria between the quaternary semiconductors AI2BIIСIVX4 (AI – Cu; BII – Zn, Cd; СIV – Si, Ge, Sn, X – S, Se) // Chemistry of Metals and Alloys. – 2019. – V. 12 (Issue 3/4). – p.p. 51–60. https://doi.org/10.30970/cma12.0387.

Лукащук М. М., Марушко Л. П., Янчук О. М., Кадикало Е. М. Домашня хімічна лабораторія як засіб підвищення пізнавальної активності обдарованих студентів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Запоріжжя : КПУ, 2021. Вип. 74. Т. 1. С. 113–117. https://doi.org/10.32840/1992-5786.2021.74-1.21.

Салієва Л. М., Голота С. М., Грозав А. М., Яковичук Н. Д., Лукащук М. М., Марушко Л. П., Сливка Н. Ю., Вовк М. В.. Синтез, антиексудативна та антимікробна активність 6-арилідензаміщених імідазо[2,1-b]тіазолів. Журнал органічної та фармацевтичної хімії. 2021. Т. 19. Вип. 2 (74). С. 29–35. https://doi.org/10.24959/ophcj.21.227378.

Марушко Л., Кадикало Е., Лукащук М. Антиоксидантна дія екстрактів з лікарських рослин родини Ericaceae на стабільність харчових олій та олійних емульсій у процесі їх зберігання. Проблеми хімії та сталого розвитку. 2021. № 3. С. 39–44.

Лукащук М. М., Марушко Л. П., Янчук О. М., Кадикало Е. М. Розв’язування ситуаційно-методичних задач як один із підходів до вдосконалення методичної підготовки майбутніх учителів хімії. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Запоріжжя : КПУ. 2021. Вип. 79, Т. 2. С. 18–22. https://doi.org/10.32840/1992-5786.2021.79.2.3

Марушко Л. П., Анічкіна О.В. Стан сформованості практичних умінь і навичок проведення хімічного експерименту в майбутніх учителів природничих дисциплін. Інноваційна педагогіка : наук. журнал. ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2021 Вип. 42. С. 79–83. https://doi.org/10.32843/2663-6085/2021/42.15

Сливка Н., Салієва Л., Голота С., Кадикало Е., Марушко Л., Вовк М. Синтез та антиексудативна активність n-оксидів 4-піридинілоксизаміщених (бенз)імідазо[2,1-b][1,3]тіазинів. Праці НТШ. Хім. наук. 2022. Т. LXX. С. 102–109. https://doi.org/10.37827/ntsh.chem.2022.70.102

Контакти

Marushko.Larysa@vnu.edu.ua