Марчук Михайло Володимирович

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Марчук.jpg

Професор кафедри комп'ютерних наук та кібербезпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки (сумісник), доктор фізико-математичних наук, професор, фахівець із прикладної математики, захисту інформації.

Наукові профілі автора

ORCID

Scopus Author ID

Google Scholar

ОСВІТА

 • 2007 - доктор фізико-математичних наук, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (м. Львів).
 • 1979 - диплом про вищу освіту з відзнакою, факультет прикладної математики і механіки, Львівський державний університет імені Івана Франка.

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

 • З 1979 року по даний час працює в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, де пройшов шлях від інженера до завідувача відділу механіки тонкостінних елементів конструкцій.
 • З 2009 року — професор кафедри математичних методів в економіці Львівської державної фінансової академії (штатний сумісник).
 • З 2012 року — професор кафедри захисту інформації Національного університету «Львівська політехніка» (штатний сумісник).
 • 2020 - професор кафедри комп'ютерних наук та кібербезпеки (сумісник).

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

 • Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.
 • Лауреат премії НАН України імені М.В. Остроградського за 2017 рік.
 • Член Наукового товариства імені Шевченка й Українського товариства з механіки руйнування матеріалів.
 • За плідну наукову і науково-педагогічну роботу та значні особисті здобутки у професійній діяльності, вагомий внесок у розвиток наукових досліджень нагороджений Почесною грамотою Західного наукового центру НАН України і МОН України (2008 р.), відзнакою НАН України «За підготовку наукової зміни» (2013 р.).

Керівник низки відомчих науково-дослідних тем та 2-х завдань згідно з «Генеральною угодою про науково-технічне співробітництво між Національною академією наук України та Державним підприємством «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» в галузі створення ракетно-космічної техніки».

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

 • Розробка математичних моделей та аналітико-числових методів дослідження і оптимізації механічної поведінки тіл з урахуванням впливу поліврізної фізичної природи та дефектів
 • Розробка чисельних, чисельно-аналітичних методів та алгоритмів обчислювальної математики, розв’язування науково-технічних,фундаментальних і прикладних проблем
 • Розробка обчислювальних алгоритмів і процедур з метою вирішення практичних задач міждисциплінарного характеру для застосувань, що належать до науково-технічної та соціально-економічної сфер діяльності людини.
 • Методи розрахунку та дослідження напружено-деформованого стану, у тому числі при наявності дефектів різного походження
 • Науково обґрунтовані методи оцінки технічного стану та залишкового ресурсу конструкцій тривалої експлуатації

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 • Марчук М. В., Тучапский Р. И. Динамика упругих геометрически нелинейных нетонких анизотропных оболочек переменной толщины // Прикладная механика. – 2017. – № 6.
 • Марчук М. В., Тучапський Р. І. Аналіз ідентичних за формою рівнянь деяких варіантів теорії пластинок у полярних координатах // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2017. – 60, № 4. – С. 162 – 177.

Marchuk М. V., Tuchapskyy R. І. AnalysisoftheIdentical (inForm)

 • EquationsforSomeVersionsoftheTheoryofPlatesinPolarCoordinates // JournalofMathematicalSciences. – 2020. – Vol. 247. – P. 202 – 222. https://doi.org/10.1007/s10958-020-04797-y.
 • Marchuk M., Goriachko T., Kindratskyy B., Pakosh V. MathematicalModelandMethodofDeterminationof Amplitude-Frequency CharacteristicsofCorrugatedCylindricalShellsforGeometricallyNonlinearVibrations // VibrationsinPhysicalSystems. – 2020. – Vol. 31(3), 2020316. – 11p.
 • Марчук М. В., Пакош В. С., Харченко В. М. Термопружний стан рівномірно нагрітої шарнірно закріпленої на торцях нижньої лицевої площини композитної пластини-смуги // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2015, Вип.13. – С. 181–185.
 • Харченко В. М., Марчук М. В., Пакош В. С. Варіант уточненої теорії мінімального порядку податливих до зсуву та стиснення пластин // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2016, Вип.14. – С. 107–112.
 • Марчук М. В., Горячко Т. В., Пакош В. С., Лесик О. Ф. Вплив податливості до трансверсального стиснення на деформативність і напружений стан шарнірно закріпленої по видовжених торцях пластини-смуги // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2017. – Вип. 15. – С. 180–184.
 • Марчук М.В., Харченко В.М., Хом’як М.М. Математична модель визначення ефективних фізико-механічних характеристик перехресно армованого композитного шару. Прикл. проблеми механіки і математики. 2018. Вип. 16. С. 64–73.
 • Марчук М.В., Горячко Т.В., Пакош В.С., Лесик О.Ф. Вплив параметрів гофрування на основну власну частоту лінійних коливань видовжених циліндричних панелей //Прикл. проблеми механіки і математики. – 2019. – Вип.17. – С. 139–146.
 • Дробенко Б.Д., Клименко Д. В., Кушнір Р. М., Марчук М. В., Сіренко В. М., Харченко В. М. Методологія дослідження міцності конструкцій ракетної техніки // Космическаятехника. Ракетноевооружение. – 2020– Вып. 2(120).
 • Марчук М.В., Сіренко В.М., Дробенко Б.Д. Методологія визначення руйнівних навантажень на великогабаритні тонкостінні конструкції з урахуванням результатів неруйнівних випробувань // Прикладні проблеми механіки і математики. – 2020. – Вип. 18.