Марчук Олег Васильович

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Марчук Олег Васильович - кандидат хімічних наук

ОСВІТА

 • В 1996 році закінчив фізико-математичний факультет Волинського державного університету імені Лесі Українки, одержавши вищу освіту та кваліфікацію “Вчитель фізики та хімії”.
 • У вересні 2005 року захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія на тему “Фазові рівноваги в квазіпотрійних системах Cu2X – HgX – CIVX2 (CIV – Ge, Sn; X – S, Se)”.
 • Рішенням Атестаційної комісії від 24 жовтня 2007 року (протокол № 4/27 D) присвоєно вчене звання доцента кафедри фізичної та колоїдної хімії.
 • У період з 16 листопада по 29 грудня 2021 року пройшов стажування на кафедрі хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка відповідно до індивідуальної програми стажування в обсязі 180 год. (6 кредитів ECTS) за темою "Інноваційні технології, методи та засоби навчання у процесі викладання хімічних дисциплін".

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

 • З 2000 року на постійній основі працює старшим викладачем кафедри загальної та неорганічної хімії, з 2001 року працює на посаді старшого викладача, а з квітня 2006 року – на посаді доцента кафедри фізичної та колоїдної хімії. У травні 2007 року отримав вчене звання “доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії”;
 • Нині займає посаду доцента кафедри неорганічної та фізичної хімії.

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

 • cтипендіат Кабінету Міністрів України (2007 – 2009 рр.);
 • подяка ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2012 р.);
 • cрібний нагрудний знак Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2015 р.);
 • подяка ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2019 р.);
 • член Наукового товариства імені Шевченка (посвідчення № 3386 від 12 листопада 2020 р.);
 • член редколегії періодичного видання “Проблеми хімії та сталого розвитку” (Наукове фахове видання України, категорія “Б”, (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2021 № 735)) [1]
 • Голова Волинського осередку Наукового товариства імені Шевченка(2023 р.);
 • Почесна грамота Волинського національного університету імені Лесі Українки (2023 р.);
 • Почесна грамота Волинської обласної ради (2023 р.).

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

 • Фазові рівноваги у складних халькогенідних системах;
 • Кристалічна структура халькогенідних сполук;
 • Нанохімія;
 • Нові речовини для напівпровідникових технологій;
 • Хімія некристалічних матеріалів.

ПУБЛІКАЦІЇ

Автор та співавтор понад 300 публікацій, із яких 96 статей у наукових фахових журналах, 40 навчально-методичних праць. Співавтор 6 монографій, 2 патентів України та 3 посібників з грифом МОН:


Керівник захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія:

1. "Фазові рівноваги і кристалічна структура проміжних фаз у системах R2X3 – R´2X3 – PbX (DIVX2) (R, R´– Y, La, Ce, Pr, Tb, Dy, Ho, Er; DIV – Si, Ge, Sn; X – S, Se) за температури 770 К" (асп. Олександр Смітюх, 2018 р., м. Ужгород).

2. "Системи на основі сполук R2S3, MeS, Sn(Si)S2 (R – РЗМ, Ме – Pb, Fe, Co, Ni) : фазові рівноваги, кристалічна структура і властивості сульфідних фаз" (асп. Христина Мельничук, 2021 р., м. Ужгород).


Вибрані публікації:

                                        =====2021=====
 • Marchuk O.V., Smitiukh O.V., Kogut Yu. M. Quasi-Ternary System Cu2S - HgS - SnS2. J. Phase Equilib. Diffus. (2021).
 • Korol R., Yanchuk O.M., Marchuk O.V., Orlov V., Moroz I.A., Vyshnevskyi O.A. Size Stabilizers in Two-electrode Synthesis of ZnO Nanorods. Physics and chemistry of solid state. (2021).
 • Марчук О., Смітюх О. Кристалічна структура сульфідів R3Co(Ni)0.5SiS7 (R – Ce, Pr). Праці НТШ. Хім. наук. (2021).
 • Marchuk O.V., Smitiukh O.V., Prots Yu., Fedorchuk А.О. Crystal structure of chalcogenides LaxTbyErzPbSi2S8. Physics and chemistry of solid state. (2021).
                                        =====2022=====
 • Cherniushok O., Smitiukh O., Tobola J., Knura R., Marchuk О., Parashchuk T., Wojciechowski K. Crystal structure and thermoelectric properties of novel quaternary Cu2MHf3S8 (M - Mn, Fe, Co, and Ni) thiospinels with low thermal conductivity. Chemistry of Materials. (2022).
 • Blashko N. M., Smitiukh O.V., Marchuk O.V. The crystal structure of La3Pb0.1Ga1.6S7 and Pr3Pb0.1Ga1.6S7 compounds. Physics and chemistry of solid state. (2022).
 • Smitiukh O.V., Marchuk O.V., Kogut Y.M., Yukhymchuk V.O, Mazur N.V., Myronchuk G.L., Ponedelnyk S.M., Cherniushok O.I., Parashchuk T.O., Khyzhun O.Y., Wojciechowski К.Т., Fedorchuk A.O. Effect of rare-earth doping on the structural and optical properties of the Ag3AsS3 crystals. Optical and Quantum Electronics. (2022).
 • Tuan V.Vu, Marchuk O.V., Smitiukh O.V., Tkach V.A., Myronchuk D., Myronchuk G.L., Khyzhun O.Y. High-temperature orthorhombic phase of Cu2HgGeS4: Electronic structure and principal optical constants as evidenced from the experiment and theory. J. Solid State Chem. (2022).
 • Smitiukh O.V., Marchuk O.V. The new quaternary compounds R3Ni0,5SiS7 (R – Y, Sm, La) with La3Mn0,5SiS7 structure. Physics and chemistry of solid state. (2022).
                                         =====2023=====
 • Rudysh M.Ya., Smitiukh O.V., Myronchuk G.L., Ponedelnyk S.M., Marchuk O.V. Band structure calculation and optical properties of Ag3AsS3 сrystal. Physics and chemistry of solid state. (2023).
 • Parashchuk T., Cherniushok O., Smitiukh O., Marchuk О., Wojciechowski K. Structure evolution and bonding inhomogeneity towards high thermoelectric performance in Cu2CoSnS4-xSex materials. Chemistry of Materials. (2023).
 • Smitiukh O., Soroka O., Marchuk O. Effect of the crystal structure and chemical bonding on the electronic and thermal transport in Cu2MeHf3S8 (Me – Mn, Fe, Co, Ni) thiospinels. Physics and chemistry of solid state. (2023).
 • Rudysh M.Ya., Myronchuk G.L., Fedorchuk A.O., Marchuk O.V., Коrdan V.М., Kohan О.P., Мyronchuk D.B., Smitiukh О.V. Electronic structure and optical properties of the Ag3SbS3 сrystal. Physical chemistry chemical physics : PCCP. (2023).
                                         =====2024=====
 • Smitiukh O.V., Marchuk O.V., Yanchuk О.М., Khmaruk Yu.O. Zhernov D.S. Nanoparticles of ZnO/ZnS: electrochemical synthesis, analysis and prospective applications. Journal of nano- and electronic physics. (2024).

КОНТАКТИ

+38-050-862-13-43; marchuk.oleg@vnu.edu.ua