Мельник Олександр Валентинович

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

МЕЛЬНИК ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ - кандидат технічних наук, доцент кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру, заступник декана географічного факультету з інформаційної, грантової та профорієнтаційної діяльності

Освіта

У 2003 році закінчив загальноосвітню школу №10 м. Луцька.
У 2008 році закінчив Волинський національний університет імені Лесі Українки за спеціальністю “Землеустрій та кадастр”.
З 2010 по 2013 р навчвався у аспірантурі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
У 2013 році захистив дисертаційну роботу у Київському національному університеті будівництва і архітектури на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою “Комплексне дослідження деформаційних процесів грунтових гребель значної протяжності”; спеціальність 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія і картографія ( Науковий керівник: д.т.н., проф. Мельник В.М.).
У 2015 році отримав атестат доцента кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

Професійна діяльність

 • 01.09.2008 – 31.10.2009рр. – асистент кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру;
 • 05.11.2009-30.06.2010рр. - асистент (0.5 ставки) за сумісництвом кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру;
 • 06.09.2010-30.06.2011рр. - асистент (0.5 ставки) за сумісництвом кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру;
 • 19.09.2011-31.05.2012рр. - асистент (0.5 ставки) за сумісництвом кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру;
 • 17.09.2012-31.10.2012рр. - асистент (0.5 ставки) за сумісництвом кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру;
 • 01.11.2012-01.09.2014рр. - старший викладач кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру;
 • 01.09.2014 – по теперішній час – доцент кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру.
 • 1.09.2009-30.06.2010 — асистент за сумісництвом кафедри міського будівництва та господарства Луцького національного технічного університету.

Членство в організаціях

 • Українське товариство фотограмметрії та дистанційного зондування
 • Українське товариство геодезії і картографії
 • Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії

Наукові інтереси

 • геоінформаційні системи
 • інженерно-геодезичні вишукування
 • геодезичні прилади
 • фотограмметрія та дистанційне зондування Землі
 • мікрофотограмметрія

Грантова діяльність

 • Держтема №18/1-У «Інженерно-геодезичне забезпечення експлуатаційного режиму греблі водосховища ХАЕС» 2000-2005 рр.

Курси, що викладаю

 • Геопросторові бази даних
 • Організація та управління геодезичного виробництва
 • Вища геодезія
 • Землевпорядні вишукування
 • Землевпорядне проектування

Обрані праці

 1. Uhl A., Melnyk Y., Melnyk O., Boyarska I., Melnychuk M. (2020) Application of Microphotogrammetric and Material Science Techniques in the Study of Materials on the Example of Alloy AlZnMgCu. In: Ivanov V. et al. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing II. DSMIE 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-22365-6_48
 2. Мельник О.В. Побудова реологічних моделей при інженерно-геодезичному моделюванні елементів технологічних комплексів / Шостак А.В., Божидарнік В.В., Мельник О.В.// Scientific journal «TECHNOLOGICAL COMPLEXES» № 2(8), 2013 Р.80-85.
 3. Мельник О.В., Мельник Ю.А. Апроксимація та прогнозування переміщень контрольних точок грунтових гребель із використанням рядів Фур'є. Международный научный журнал "ScienceRise".- Харків: НПП ЧП «Технологический Центр» вип. 3(8) 2015.- С.53-57. Index Copernicus
 4. Мельник О.В. Варіант оперативного геодезичного контролю за експлуатаційним станом греблі ХАЕС / Мельник В.М., Мельник О.В. // Зб. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. -Львів,-2009. -вип.17. С.178-186.
 5. Мельник О.В. Про причини деформаційних процесів грунтової греблі ХАЕС / Мельник О.В.// Зб. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. -Львів,-2010. -вип.19. С.67-74.
 6. Мельник О.В. Адаптивний алгоритм оперативного GPS-геодезичного контролю /Мельник О.В. // Зб. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. -Львів,-2011. -вип.21. С.101-102.
 7. Мельник О.В. Застосування векторного аналізу в РЕМ-фотограмметрії./ Шостак А. В. Божидарнік В. В. Синій С. В. Мельник О.В. Дрозд Ю. І.// Наукові нотатки: Міжвузівський збірн. (за галузями знань «Машинобудування та металообробка», «Інженерна механіка», «Металургія та матеріалознавство»). – Луцьк: Луцький НТУ. - 2013. – Вип. 41. – Ч.2.– С.272-277
 8. Мельник О.В. Оброблення результатів інженерно-геодезичних спостережень за осіданнями методом фільтрації за Калманом / Шульц Р.В., Анненков А.О., Мельник О.В., Хайлак А.М.// Інженерна геодезія: науково-технічний збірник. – Вип. 60 / Відповідальний редактор С.П. Войтенко. – К.: КНУБА, 2013. с. 57-76
 9. Мельник О.В. Оцінка фільтаційно-суфозійних властивостей та диференційної пористості грунту на деформаційну стійкість грунтових гребель за даними РЕМ-мікроскопічних досліджень/ Мельник О.В.// Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник /Відпов.ред. М.М. Осєтрін.-К., КНУБА,2014.-Вип.51. –С.348-355.
 10. Мельник О.В. Деякі питання дослідження суфозійних процесів в тілі греблі Хмельницької АЕС/Мельник О.В., Мельник Ю.А.// Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник /Відпов.ред. М.М. Осєтрін.-К., КНУБА,2014.-Вип.52. –С.241-247.
 11. Сунак П.О. Аналіз заходів реконструкції житлового фонду закордоном [Текст] / П.О. Сунак, Ю.А. Мельник, О.В. Мельник, С.В. Синій, О.П. Сунак, І.Е. Линник // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. – К: КНУБА, 2014. - Вип. 54. – С. 397-410.

Контакти

е-mail: hockins@vnu.edu.ua

Індекс бібліографічних посилань у Google Академія

scholar