Микитюк Інна Олексіївна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Посада:

доцент кафедри загальної  математики та методики навчання інформатики Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Науковий ступінь:

кандидат фізико-математичних наук 

Вчене звання:

доцент

Scholar Google

[1]

Orcid

[2]

Біографічна довідка

Народилась 08.03.1970 році. У 1992 році закінчила Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки. В 2010 році захистила кандидатську дисертацію й одержав вчену ступінь кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.06 – алгебра і теорія чисел по темі: «Нетрадиційні системи числення і фрактали з ними пов’язані»

Коло наукових інтересів

Автор більше 30 наукових статей та учасник конференцій. Публікації стосуються розробки Нетрадиційні системи числення і фрактали з ними пов’язані (двійково-четвіркова система числення)

Викладання навчальних дисциплін:

  • Основи вищої математики.
  • Вища математика.
  • Вища та прикладна математика.

Перелік навчально-методичних, наукових праць

  • Микитюк І. О. Значення задач прикладного характеру при викладанні вищої математики для студентів нематематичних спеціальностей / І.О. Микитюк, Л.Л. Ройко // VII Міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта». – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2018.– С.174 – 178.
  • Розв’язування задач з параметрами з використанням інформаційних технологій в процесі навчання вищої та прикладної математики: навчальний посібник/І.О.Микитюк, В.Л. Юнчик. – 2020. – 170 с.
  • Микитюк І. О. Особливості викладання математичних дисциплін засобами дистанційного навчання / Мамчич Т. І., Ройко Л. Л., Миронюк Л. П., Микитюк І. О. // Тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції “Математика. Інформаційні технології. Освіта”. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2020. – С. 78-82.

Нагороди, почесні звання