Миронюк Лілія Павлівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Посада

доцент кафедри загальної математики та методики навчання інформатики Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Науковий ступінь:

кандидат фізико-математичних наук 

Вчене звання:

доцент

Scholar Google

Google

Scopus

[1]

Orcid

[2]

Біографічна довідка

Народилася 03.09.1983 у м. Луцьку, Волинська область, Україна. Закінчила із золотою медаллю у 2000 році гімназію № 21. Закінчила з відзнакою у 2005 році математичний факультет Волинського державного університету імені Лесі Українки і здобула кваліфікацію магістра математики, викладача. У 2009 році закінчила факультет післядипломної освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки і здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови. В 2011 році захистив дисертацію і одержав вчену ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.03 – математична фізика. У 2015 році отримала атестат доцента. Працює у Волинській обласній Малій академії наук, керує науковими роботами учнів старших класів.

Коло наукових інтересів

Автор понад 20 статтей та тез, серед них дві статті є іноземними. Публікації стосуються проблем дослідження систем еволюційних рівнянь з поперечною дифузією, що моделюють фізичні та біологічні процеси.

Викладання навчальних дисциплін:

 • Математика для економістів та економічне моделювання (англ.)
 • Вища математика.
 • Математичні основи міжнародних інформаційних відносин

Перелік навчально-методичних, наукових праць:

 • Методичні вказівки до вивчення курсу “Математичні основи інформаційної діяльності” для студентів факультету історії, політології та національної безпеки / Л. П. Миронюк. – Луцьк : ПП Іванюк, 2018. – 58 с.
 • Lie symmetries of the Shigesada–Kawasaki–Teramoto system / Liliia Muzyka, Roman Cheniha, Vasyl’ Davydovych // Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation Volume 45, April 2017, P. 81–92. (Scopus) https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2016.09.019
 • Миронюк Л. П. Досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні математичних дисциплін в умовах дистанційного навчання / Т. І. Мамчич, Л. П. Миронюк, Л. Л. Ройко // Науковий журнал “Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво”. Випуск № 39. – Луцьк: ЛНТУ, 2020. – С. 70–77. Фахове видання України (стаття).
 • Миронюк Л. П. Методика опрацювання хмарних сервісів Google Slides та Sites для створення презентацій про рідну країну і розміщення їх на сайті в курсі «Українська мова як iноземна» / З. О. Пахолок, Л. П. Миронюк // Науковий журнал “Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво”. Випуск № 38. – Луцьк: ЛНТУ, 2020. – С. 51–58. Фахове видання України (РІНЦ, Universal Impact Factor, Open Academic Journals Index).

Контакти:

43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, Корпус С, ауд. (С-16)
          Lilim05ster@gmail.com