Мудрик Жанна Станіславівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Мудрик Жанна.jpg

Посада, науковий ступінь, вчене звання

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри теорії спорту та фізичної культури

Біографія

Мудрик Жанна Станіславівна вступила до Луцького педагогічного інституту у 1988 році за спеціальністю «Фізична культура». Ще у дитинстві поєднала своє життя з заняттями спортом, зокрема, легкою атлетикою-семиборством. У 1989 році виконала норматив Майстра спорту СРСР. Була членом збірної команди України та СРСР. Неодноразова чемпіонка та призерка Чемпіонатів України та СРСР. Бронзовий призер Кубку Європи з легкоатлетичного багатоборства 1993 року у особистому заліку (Прем’єр Ліга), Срібний призер Кубку Європи з легкоатлетичного багатоборства 1994 року у командному заліку. У 1992 році закінчила навчання в інституті та вступила до аспірантури Волинського державного університету імені Лесі Українки. В 1995 році закінчила навчання. З 1997 році стала працювати на кафедрі олімпійського та професійного спорту Волинського державного університету імені Лесі Українки. У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Технологія тренувальної діяльності легкоатлеток-багатоборок у передзмагальному мезоциклі» й здобула науковий ступінь кандидат наук з фізичного виховання та спорту.

Професійний досвід

У 2002 році отримала диплом кандидата наук з фізичного виховання та спорту.

З 2003 року працювала старшим викладачем кафедри олімпійського та професійного спорту.

З 2006 по 2008 роки на посаді доцента очолювала кафедру олімпійського та професійного спорту.

У 2008 році отримала вчене звання доцента кафедри олімпійського та професійного спорту.

З 2015 року - доцент кафедри спортивно-масової та туристичної роботи. З травня 2020 року - доцент кафедри теорії спорту та фізичної культури.

З 2010 року виконує обов’язки голови науково-методичної комісії Інституту (факультету) фізичної культури, спорту та здоров’я. Брала активну участь у розробці навчальних планів, акредитації спеціальності.

Має понад 30 публікацій, із них 6 видань навчально-методичного характеру, понад 20 статей у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів

Легка атлетика, теорія та методика підготовки спортсменів, методика підготовки висококаліфікованих спортсменів.

Викладає навчальні дисципліни:

"Теорія спорту"; "Тренувальний процес і методи його оптимізації"; "Підвищення спортивної майстерності".

Стажування та підвищення кваліфікації:

 • Університет суспільно-природничих наук імені Вінцента Поля (Польща, м. Люблін), 23.12.2016–23.06.2017.
 • Participated in International Webinar «Distance Learning Tools for Training Specialists in Physical Culture and Sports, Physical Therapy and Ergotherapy: Zoom and Moodle Platforms». The skills improvement program (webinar) is made up of 1.5 ECTS credits (45 hours) including 12 hours of lectures, 20 hours of practical sessions and 13 hours of self – study in the following disciplines: Sports theory; Training process and methods of its optimization; Theory and methodology of sports training. (Lublin, Republic of Poland), 5th–12th April 2021, Сертифікат ES № 5733/2021 від 12.04.2021.
 • International advanced training (Webinar) «Innovative forms of modern education with the use of Microsoft Teams and Office 365 platforms». The skills improvement program (webinar) is made up of 1.5 ECTS credits (45 hours) including 12 hours of lectures, 20 hours of practical sessions and 13 hours of self – study in the following disciplines: Sports theory; Training process and methods of its optimization; Theory and methodology of sports training. (Lublin, Republic of Poland), 23th of August–30th of August, Сертифікат ES № 7950/2021 30.08.2021

Основні наукові праці:

Навчально-методичні видання:

 • Мудрик Ж.С., Добринський В. С., Деделюк Н.А. Теорія спорту : Методичні рекомендації. – Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2018. – 90 с.
 • Альошина А.І., Мудрик Ж.С. Журнал роботи студента-практиканта: методична розробка. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2019. – 20 с.
 • Альошина А.І., Мудрик Ж.С., Деделюк Н.А. Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної (магістерської) роботи : методичні рекомендації. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2020.
 • В. С Добринський, Ж. С. Мудрик, С. І. Савчук, О. В. Валькевич, Н. Я. Захожа. Комплексний контроль фізичного стану, навчально-тренувальної та змагальної діяльності спортсменів: метод. рекомендації. - Луцьк : Вежа-Друк, 2021. - 112 с.
 • Альошина А.І, Мудрик Ж.С., Бичук О.І., Добринський В.С., Іваніцький Р.Б., Глушко П.В. Методичні рекомендації для підготовки до комплексного державного екзамену з дисциплін професійної підготовки з методикою навчання та тренування: методичні рекомендації. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі України, 2021. – 84 с.

Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science Core Collectio та/або Scopus:

 • Kostiantyn Prontenko, Grygoriy Griban, Iryna Medvedeva, Alla Aloshyna, Ihor Bloshchynskyi, Sergiy Bezpaliy, Olexandr Bychuk, Zhanna Mudryk, Ihor Bychuk, Viktor Radziyevsky, Zoya Filatova, & Maryna Yevtushok. (2019). Interrelation of students’ motivation for physical education and their physical fitness level, International Journal of Applied Exercise Physiology, 8(2), 20–30. Web of Science Core Collection http://surl.li/aiywg

Статті в журналах, що входять до переліку фахових видань України:

 • Мудрик Ж. С. Дослідження динаміки виконання навантажень та структуризації підготовки висококваліфікованих легкоатлеток-багатоборок у перед змагальному мезоциклі // Педагогіка,психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб.наук. праць/ За ред.С.С.Єрмакова. – Харків: ХХПІ, 1999. – 22с. – С. 22-26.
 • Мудрик Ж. С. Обгрунтування ефективності побудови перед змагального мезоциклу кваліфікованих легкоатлеток-багатоборок // Збірник наукових праць Волинського державного університету імені Лесі Українки “Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві”. – Луцьк: Медіа, 1999. – С. 1006-1009.
 • Мудрик Ж. С. Вплив компонентів структури спеціальної підготовленості на структуру змагальної діяльності та спортивний результат кваліфікованих семиборок у передзмагальному мезоциклі // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб.наук. праць/ За ред.С.С.Єрмакова. – Харків: ХХПІ, 2001. № 11. – С. 9-13.
 • Мудрик Ж.С. Взаємозв’язок тренувальних засобів, що використовуються висококваліфікованими семиборками в передзмагальному мезоциклі // Молода спортивна наука України: Збірник наукових статей з галузі фізичної культури та спорту. – Львів: ЛДІФК, 2001. – Вип.5. – Т. – С.350-353.
 • Мудрик Ж.С., Савчук С.І. Особливості початкової підготовки дівчат, які спеціалізуються у семиборстві // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Серія: Фізична культура і спорт.– Луцьк: редакційно-видавничий відділ “Вежа” Волинського державного університету імені Лесі Українки, 2004.– № 4.– С. 238 – 241.
 • Мудрик Ж.С., Савчук С.І. Силова підготовка кваліфікованих метальників спису. // Збірник наукових праць Волинського державного університету імені Лесі Українки “Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві”. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2005. – С. 228 – 232. С. 4/2.
 • Мудрик Ж.С., Савчук С.І., Черкашин Р.Є. Особливості тренування метальників молота на початковому етапі багаторічної підготовки // Зб. наук. праць Волинського державного університету ім. Лесі Українки “Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві”. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2005. – С. 214 – 218.
 • Мудрик Ж.С., Добринський В.С. Удосконалення ритму розбігу стрибунів у довжину під час підготовки до змагань. /Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Серія: Фізична культура і спорт. – Луцьк: редакційно-видавничий відділ “Вежа” Волинського державного університету імені Лесі Українки, – №10. – 2007 р. – С. 63 – 66. С.4/2.
 • Мудрик Ж.С. Організація тренувального процесу стрибунів у довжину з розбігу на етапі безпосередньої підготовки до змагань // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: Збірник наукових праць Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2010. - № 1 (5). – С. 87– 90.
 • Мудрик Ж.С. Використання спеціальних вправ для удосконалення ритму бігу на 100 м з бар’єрами // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: Збірник наукових праць Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2010. – № 4 (12). – С. 65–68.
 • Мудрик Ж.С., Добринський В.С. Підвищення фізичної підготовки юних легкоатлетів за допомогою бар’єрних вправ // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Вол. нац. ун – ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С.П. Козіброцький. – Луцьк : Волин.нац. ун – т ім. Лесі Українки, 2012. – № 4 (20). – С. 422 – 425.
 • Мудрик Ж.С., Добринський В.С.Тренувальний процес легкоатлеток-бар’єристок на етапі безпосередньої підготовки до змагань // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт: журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун – т ім. Лесі Українки, 2014. – Вип. 9. – С. 26 – 30.
 • Мудрик Ж.С.. Добринський В.С. Поєднання тренувальних засобів у передзмагальному мезоциклі в тренувальному процесі легкоатлеток-бар’єристок // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. − Вип. 17. с. 142 − 146.
 • Мудрик Ж.С., Добринський В.С., Деделюк Н.А., Смолюк В.І. Методика формування ситуативного мислення в процесі підготовки юних спортсменів (на прикладі футболістів) //Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт: журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. − Вип. 23. С. 98-102.
 • Мудрик Ж.С., Добринський В.С., Щербинська О.О. Розвиток швидкісно-силових якостей юних дзюдоїстів методом колового тренування //Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт: журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. − Вип. 23. – С. 102-106.
 • Добринський В.С., Мудрик Ж.С., Бичук О.І., Мордик М.Ю. Зміст та організація комплексного контролю за фізичним станом спортсменів // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт: журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. − Вип. 28. – С. 205–209.
 • Добринський В.С. Мудрик Ж.С. Професійний спорт у сучасному суспільстві: проблеми та перспектива // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт: журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. − Вип. 29. – С. 98–102.
 • Жанна Мудрик, Ніна Деделюк, Володимир Добринський , Олександр Бичук. Модельні характеристики стрибунів як засіб вдосконалення управління підготовкою спортсменів // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт: журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2019. − Вип. 34. – С. 88-95
 • Віктор Романюк, Жанна Мудрик, Володимир Ковальчук, Максим Маневський, Петро Глушко. Особливості розвитку елементарних видів швидкості баскетболістів та їх взаємозв’язків із результативністю ігрової діяльності // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт: журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2019. − Вип. 35. – С. 81-87.
 • Алла Альошина, Жанна Мудрик, Богуслав Галицький, Ігор Бичук. Особливості виконання швидкої подачі в стрибку у волейболі. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт: журнал. – Луцьк, 2020. − Вип. 37. – С. 160-167.
 • Мудрик Жанна. До ювілею доктора наук з фізичного виховання та спорту, професора Альошиної Алли Іванівни. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – Луцьк, 2020. − № 4(52). – С. 88-90.

Тези доповідей на наукових конференціях:

 • Ващук Л., Деделюк Н., Томащук О., Рода О., Мудрик Ж. Застосування індивідуальних фітнес-програм у процесі самостійних занять фізичними вправами старшокласниць // Фізична активність і якість життя людини : зб. тез доп./ Міжнар.науково-практична конференція (14-16 червня 2017 р.) /уклад. А.В. Цьось, С.Я. Індика. – Луцьк: Східноєвропейський університет ім. Лесі Українки, 2017. – С. 21-22. http://conferens.vnu.edu.ua/photo/Tez15092017.pdf
 • Ніна Деделюк, Людмила Ващук, Олена Томащук, Жанна Мудрик, Василь Войтович. Фізичне виховання в Київській Русі у літературній спадщині ІХ–ХІV століть // Історія фізичної культури і спорту народів Європи [Текст] : зб. тез доп. І Міжнар. наук. конгр. іст. фіз. культ. (18–20 вер. 2017 р.) / уклад.: А. В. Цьось, С. Я. Індика. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – С. 12. https://conferences.vnu.edu.ua/photo/Tez15092017.pdf
 • Ніна Деделюк, Надія Ковальчук, Людмила Ващук, Олена Томащук, Володимир Санюк, Жанна Мудрик. Аспекти реформування фізкультурно-оздоровчої роботи у вищих закладах освіти // Фізична активність і якість життя людини [Текст] : зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (22–24 трав. 2018 р.) / уклад.: А. В. Цьось, С. Я. Індика. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. – С. 13. https://conferences.vnu.edu.ua/public/conferences/tezi2018.pdf
 • Віталій Кашуба, Алла Альошина, Жанна Мудрик, Світлана Савчук. Теоретичні аспекти розвитку рівноваги тіла людини // Фізична активність і якість життя людини [текст]: зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (11−13 черв. 2019 р.) / уклад.: А. В. Цьось, С. Я. Індика. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – С. 21. https://conferences.vnu.edu.ua/public/conferences/Tezu2019.pdf
 • Ніна Деделюк, Олена Томащук, Жанна Мудрик, Леонід Гнітецький. Етапність історичних аспектів фізичного виховання в Україні // Історія фізичної культури і спорту народів Європи [Текст]: зб. тез доп. IІІ Міжнар. наук. конгр. іст. фіз. культ. (10−12 верес. 2019 р.)/уклад.: А. В. Цьось, С. Я. Індика. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2019. – С. 10. https://conferences.vnu.edu.ua/public/conferences/tc2019.pdf
 • Алла Альошина, Олександр Бичук, Вікторія Петрович, Жанна Мудрик. Фітбол-гімнастика сучасний тренд рухової активності // Фізична активність і якість життя людини [Текст]: зб. тез доп. ІV Міжнародна наук.-практ. Інтернет-конференція (10 червня 2020 р.). – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Луцьк. – С. 8. https://conferences.vnu.edu.ua/public/conferences/Tezu2020.pdf
 • Жанна Мудрик, Вадим Кухарук. Методика початкової підготовки в пауерліфтингу на основі використання різних режимів вправ. Фізична культура, спорт і здоров’я людини [Текст]: зб. тез доп. ІІІ Регіон. наук.-практ. студ. конф. (20 груд. 2020 р.) / уклад.: А. В. Цьось, С. Я. Індика. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2020. – С.51-52. (0,18 обл.вид.арк.). https://conferences.vnu.edu.ua/public/conferences/tezy_2020.pdf
 • Жанна Мудрик, Людмила Осачук. Особливості занять волейболом з жінками зрілого віку. Фізична культура, спорт і здоров’я людини [Текст]: зб. тез доп. ІІІ Регіон. наук.-практ. студ. конф. (20 груд. 2020 р.) / уклад.: А. В. Цьось, С. Я. Індика. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2020. – С.53-54. (0,17 обл.вид.арк.). https://conferences.vnu.edu.ua/public/conferences/tezy_2020.pdf
 • Алла Альошина, Олександр Бичук, Жанна Мудрик, Ігор Бичук. Фізична активність як фактор зміцнення здоров’я віку // Фітнес, харчування та активне довголіття: прогр. I Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (23 березня 2021 р.). – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. – С. 17. https://conferences.vnu.edu.ua/public/conferences/16/schedConfs/16/accommodation-0.pdf
 • Альошина Алла, Бичук Ігор, Мудрик Жанна, Іваніцький Роман. Розвиток силових якостей футболістів. Фізична активність і якість життя людини [текст]: зб. тез доп. VМіжнар. наук.-практ. конф. (8−10 черв. 2021 р.) / уклад.: А. В. Цьось, С. Я. Індика. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021. – С. 33. https://conferences.vnu.edu.ua/public/conferences/17/schedConfs/17/accommodation-1.pdf
 • Жанна Мудрик, Владислав Бакалюк, Олександр Коснюк. Формування техніки бігу на дистанції 400 метрів у юнаків. Історія фізичної культури і спорту народів Європи [текст]: зб. тез доп. ІV Міжнар. наук. конгр. іст. фіз. культ. (22–24 верес. 2021 р.)/уклад.: А. В. Цьось, С. Я. Індика. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021. – С. 40.

https://conferences.vnu.edu.ua/public/conferences/18/schedConfs/18/accommodation-0.pdf

 • Жанна Мудрик, Вадим Видихай. Підвищення ефективності початкового навчання техніці футболу. Фізична культура, спорт і здоров’я людини [Текст]: зб. тез доп. ІV Регіон. наук.-практ. студ. конф. (10 груд. 2021 р.) / уклад.: А. В. Цьось, С. Я. Індика. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021. – С. 85-86.
 • Жанна Мудрик, Лія Ковальчук. Особливості процесу технічної підготовки в настільному тенісі на етапі попередньої базової підготовки. Фізична культура, спорт і здоров’я людини [Текст]: зб. тез доп. ІV Регіон. наук.-практ. студ. конф. (10 груд. 2021 р.) / уклад.: А. В. Цьось, С. Я. Індика. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021. – С. 87-88.
 • Жанна Мудрик, Юлія Смаль. Структура і зміст тренувального процесу студентів, які спеціалізуються у плаванні. Фізична культура, спорт і здоров’я людини [Текст]: зб. тез доп. ІV Регіон. наук.-практ. студ. конф. (10 груд. 2021 р.) / уклад.: А. В. Цьось, С. Я. Індика. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021. – С. 89-90.
 • Жанна Мудрик, Максим Ткачук. Управління техніко-тактичною діяльністю гравців у міні-футболі. Фізична культура, спорт і здоров’я людини [Текст]: зб. тез доп. ІV Регіон. наук.-практ. студ. конф. (10 груд. 2021 р.) / уклад.: А. В. Цьось, С. Я. Індика. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021. – С. 91-92.
 • Жанна Мудрик, Михайло Ткачук. Оптимізація етапного контролю технічної підготовленості юних футболістів. Фізична культура, спорт і здоров’я людини [Текст]: зб. тез доп. ІV Регіон. наук.-практ. студ. конф. (10 груд. 2021 р.) / уклад.: А. В. Цьось, С. Я. Індика. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021. – С. 93-94.

Контакт:

 • (0332) 240147
 • zannamudrik@gmail.com
 • mudrik.zanna@vnu.edu.ua

Наукометричні ідентифікатори:

Google scholar

Orkid