Навчально-наукова лабораторія аналітичної хімії

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Дисципліни, з яких виконуються лабораторні роботи

 • Аналітична хімія та інструментальні методи хімічного аналізу
 • Аналітична хімія навколишнього середовища
 • Сировина для харчових добавок
 • Організація аналітичної служби на виробництві

Основні лабораторні роботи

 • Якісні реакції I-VI аналітичних груп катіонів за кислотно-основною класифікацією.
 • Якісні реакції на аніони за кислотно основною класифікацією.
 • Стандартизація розчину натрій гідроксиду по хлоридній кислоті.
 • Визначення карбонатів та гідрокарбонатів у суміші.
 • Визначення твердості води.
 • Потенціометричне визначення кислотності ґрунту.
 • Потенціометричне та фотометричне визначення нітратів.
 • Фотометричне визначення аміаку, нітроген(IV) оксиду, гідроген хлориду та вільного хлору в повітрі лабораторного приміщення.

Матеріальне забезпечення лабораторії

 • Центрифуга медична лабораторна
 • Колориметр фотоелектричний
 • Аквадистилятор електричний
 • Аналізатор Експерт
 • Апаратура для тонкошарової хроматографії
 • Водяна баня електрична
 • Іономір лабораторний
 • Портативна мінілабораторія EnSURE
 • рН метр
 • Ультратермостат лабораторний
 • Шафа витяжна ШВ-2
 • Ваги аналітичні
 • Електропіч високотемпературна лабораторна
 • Шафа сушильно-стерилізаційна
 • Мікроскоп
 • Реактиви і різноманітний хімічний посуд для забезпечення навчально-лабораторного процесу