Навчально-наукова лабораторія біохімії та хімії природних сполук

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 • Основні завдання навчально-наукової лабораторії:
 1. Забезпечення виконання курсових, випускних, магістерських робіт студентами, дисертаційних та наукових робіт співробітниками кафедри, а також навчального процесу, передбаченого навчальними програмами.
 2. Створення умов для набуття студентами вмінь та навиків дослідницької роботи.
 3. Створення матеріальної бази для проведення наукових досліджень викладачами, аспірантами та студентами.
 4. Проведення досліджень на запит адміністрації Університету.
 • Дисципліни, які забезпечує лабораторія
 1. “Біохімія”
 2. “Хімія природних сполук”
 3. “Біологічна та біоорганічна хімія”
 4. “Біохімія людини”
 5. “Медична хімія”
 6. “Біохімія з основами біоорганічної хімії”
 7. “Біологічна та медична хімія”
 • Обладнання та устаткування лабораторії:
 1. Витяжна шафа потужністю 1200 м3/год
 2. Торсійні ваги WT
 3. Термостат
 4. Центрифуга
 5. Шафи для хімічного посуду
 6. Крани, до яких підведена вода
 7. Пальники газові
 8. Лабораторні столи
 9. Стільці
 10. Стіл
 11. Дошка
 12. Аптечка з медикаментами
 13. Вогнегасник
 14. Ящик з піском
 • Функції навчально-наукової лабораторії
 1. Забезпечення виконання курсових, випускних, магістерських робіт студентами, дисертаційних та наукових робіт співробітниками кафедри, а також навчального процесу, передбаченого навчальними програмами.
 2. Надає можливість студентам оволодіти навичками дослідницької роботи та застосовувати набуті знання на практиці при вивченні базових хімічних дисциплін.
 3. Проводить наукові дослідження у тих галузях хімії, тематика яких затверджується вченою радою хімічного факультету.
 4. Вивчає навчальний і науковий досвід спеціалістів напряму органічна хімія, розробляє та адаптує різноманітні методики наукових досліджень у цій галузі.
 5. Сприяє вмінню студентів представляти результати власних досліджень.
 6. Допомагає кафедрі органічної хімії та фармації проводити обговорення результатів дослідницьких проектів, науково-практичні семінари, круглі столи.
 7. Проводить хімічні дослідження на запит адміністрації Університету та надає відповідні рекомендації.
 8. Облікує проведені заняття.
 9. Здійснює аналіз ефективності роботи навчально-наукової лабораторії та складає звіти встановленого зразка