Навчально-наукова лабораторія спектрофотометричних досліджень

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 • Основні завдання навчально-наукової лабораторії:
 1. Забезпечення виконання курсових, випускних, магістерських робіт студентами, дисертаційних та наукових робіт співробітниками кафедри, а також навчального процесу, передбаченого навчальними програмами.
 2. Створення умов для набуття студентами вмінь та навиків дослідницької роботи.
 3. Створення матеріальної бази для проведення наукових досліджень викладачами, аспірантами та студентами.
 4. Проведення досліджень на запит адміністрації Університету.
 • Дисципліни, які забезпечує лабораторія

Лабораторія забазпечує проведення спеціалізованих курсів, виконання курсових та дипломних робіт.

Спектрофотометр UNICO UV-2800
 • Обладнання та устаткування лабораторії:
 1. Спектрофотометр UNICO UV-2800
 2. Витяжна шафа
 3. рН-метр
 4. Терези електроні
 5. Шкаф для хімічних речовин
 6. Шкаф для хімічного посуду
 7. Крани, до яких підведена вода
 8. Пальники газові
 9. Лабораторні столи
 10. Стільці
 11. Стіл
 12. Аптечка з медикаментами
 13. Вогнегасник
 14. Ящик з піском
 15. Дошка
 • Функції навчально-наукової лабораторії
 1. Забезпечення виконання курсових, випускних, магістерських робіт студентами, дисертаційних та наукових робіт співробітниками кафедри, а також навчального процесу, передбаченого навчальними програмами.
 2. Надає можливість студентам оволодіти навичками дослідницької роботи та застосовувати набуті знання на практиці при вивченні базових хімічних дисциплін.
 3. Проводить наукові дослідження у тих галузях хімії, тематика яких затверджується вченою радою хімічного факультету.
 4. Вивчає навчальний і науковий досвід спеціалістів напряму органічна хімія, розробляє та адаптує різноманітні методики наукових досліджень у цій галузі.
 5. Сприяє вмінню студентів представляти результати власних досліджень.
 6. Допомагає кафедрі органічної хімії та фармації проводити обговорення результатів дослідницьких проектів, науково-практичні семінари, круглі столи.
 7. Проводить хімічні дослідження на запит адміністрації Університету та надає відповідні рекомендації.
 8. Облікує проведені заняття.
 9. Здійснює аналіз ефективності роботи навчально-наукової лабораторії та складає звіти встановленого зразка