Науково-дослідна лабораторія спеціальної та інклюзивної освіти

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
 • Підпорядкування лабораторії: кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
 • Рік створення лабораторії: 2015.
 • Адреса: м. Луцьк, вул. Винниченка, 30 (корпус В, каб. 212)
 • Постійно діюча науково-дослідна лабораторія спеціальної та інклюзивної освіти функціонує з вересня 2015 року. Вона є науковим підрозділом Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, створена у складі науково-дослідної частини на факультеті педагогічної освіти та соціальної роботи при кафедрі спеціальної та інклюзивної освіти університету з метою вирішення вагомих наукових проблем, широкого залучення викладачів, докторантів, аспірантів і студентів до проведення науково-дослідної роботи та вирішення важливих наукових завдань.
 • Темою науково-дослідницької діяльності лабораторії спеціальної та інклюзивної освіти на 2015-2020 рр. є «Технології практичної реалізації системи інклюзивної освіти у Волинській області».

Основна мета та функції діяльності лабораторії 

Мета:

 • Розробка наукових, організаційно-педагогічних та методичних засад спеціальної та інклюзивної освіти.
 • Формування теоретико-методологічних підходів до розробки науково-методичного забезпечення навчання дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку.

Функції:

 • Вивчення та узагальнення нормативно-правової бази з питань здійснення інноваційно-педагогічної діяльності та ознайомлення з нею працівників освіти Волинської області.
 • Вивчення, узагальнення та поширення вітчизняного й зарубіжного досвіду експериментальної педагогічної діяльності серед освітян області.
 • Здійснення експертизи заявок щодо доцільності проведення експериментальної педагогічної діяльності в ЗДО та ЗЗСО Волині.
 • Забезпечення науково-методичного та організаційного супроводу експериментальних педагогічних досліджень у ЗДО та ЗЗСО Волині.
 • Здійснення загального контролю за ходом експериментальних педагогічних досліджень обласного рівня.
 • Здійснення експертизи ходу та результатів експериментальних педагогічних досліджень та надання рекомендацій щодо їх упровадження в навчально-виховний процес ЗДО та ЗЗСО Волині.
 • Науково-методичне забезпечення спеціалізованих курсів для слухачів ЗДО та ЗЗСО області.
 • Координація роботи працівників районних науково-методичних центрів з питань інноваційної діяльності.
 • Організація, координація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів, презентацій експериментальних педагогічних програм, “круглих столів” тощо.
 • Підготовка та випуск науково-методичних та інформаційних видань.
 • Співпраця із НАПН України, науково-дослідними інститутами, науково-методичними установами, закладами вищої освіти, обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, громадськими організаціями з питань обміну науковою та методичною інформацією щодо інноваційної діяльності.

Напрямки діяльності лабораторії:

Групова.jpg
 1. проведення наукових досліджень з модифікації корекційно-реабілітаційної діяльності;
 2. розробка та обґрунтування новітніх підходів щодо впровадження інклюзивної освіти у заклади загальної та спеціальної освіти;
 3. підготовка та перепідготовка педагогічних кадрів для системи спеціальної освіти, реалізації інклюзивного навчання;
  Заняття.jpg
 4. організація методичної підтримки педагогам, які працюють в класах (групах) з інклюзивним навчанням, у заклади загальної та спеціальної освіти;
 5. створення банку даних ресурсів з проблем спеціальної та інклюзивної освіти; інформаційна підтримка педагогів і батьків з питань спеціальної та інклюзивної освіти;
 6. розроблення та видання наукових публікацій за результатами досліджень;
 7. підготовка методичних матеріалів для фахівців закладів різного відомчого підпорядкування, що здійснюють допомогу особам із різними вадами психофізичного розвитку;
 8. розробка і видання навчальних і методичних матеріалів для студентів;
 9. надання консультацій з питань спеціальної освіти, впровадження інклюзивної моделі освіти; налагодження партнерських взаємозв'язків з ВІППО та освітніми закладами Волині.
3.jpg
 • За період 2015-2020 рр. була проведена організаційна робота, а саме: розроблено положення про лабораторію; розроблені посадові інструкції наукових співробітників; створений банк нормативно-правової бази інклюзивного навчання; налагоджено партнерські взаємозв'язки з ВІППО та спеціальними й інклюзивними освітніми закладами Волині; підготовлені матеріали для консультування педагогів області з проблеми інклюзивної освіти; підготовлені презентації до зазначених матеріалів; підготовлені матеріали (за нозологіями) для семінарів у закладах освіти (за запитом); прийняли участь у роботі обласного семінару для педагогічних працівників, які працюють в загальноосвітніх інтернатних закладах та інклюзивних класах/групах з презентацією щодо роботи лабораторії; організовано і проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію з проблем інклюзивного навчання (м. Луцьк, 17-19 лютого 2016 р.); науково-практичний семінар «Що таке інклюзивне навчання?» (м. Луцьк, 12 березня 2019 р.); засідання круглих столів: «Формування професіоналізму фахівця у системі спеціальної освіти Волині» (жовтень 2019 р.), «Проблеми та перспективи розвитку спеціальної та інклюзивної освіти Волині» (м. Ківерці, січень 2020 р.); проведено роботу зі створення матеріальної бази для роботи працівників лабораторії.
 • Співробітниками науково-дослідної лабораторії спеціальної та інклюзивної освіти розроблено освітні програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта» зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта».
 • Крім того, спільно із Навчально-науковим центром післядипломної освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки ліцензовано курси підвищення кваліфікації за програмою «Організація інклюзивного навчання у закладах освіти» (Ліцензія Міністерства освіти і науки України : наказ № 1010-л від 12.12.2019 р., додаток 2.6.); підготовлено навчальний план з підвищення кваліфікації фахівців за програмою «Технології логопедичної роботи у закладах освіти» зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта»
 • Науково-дослідна лабораторія спеціальної та інклюзивної освіти є співорганізатором щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний світ і незрячі: інклюзивна освіта, інтелектуалізація праці, активізація дозвілля – запорука соціальної інтеграції осіб з інвалідністю»[[1]]. Крім того, співробітники лабораторії постійно беруть активну участь в організації та проведенні першої всеукраїнської конференції «Інклюзивна освіта в Україні: проблеми та перспективи розвитку» (лютий 2017 р.), міжнародних конференцій з проблем спеціальної та інклюзивної освіти (квітень 2016 р., жовтень 2018 р., березень 2019 р., жовтень 2019 р.), що відбувались у Білорусі та Польщі, І-ІІ З’їздів корекційних педагогів України  «Актуальні питання соціалізації дітей з особливими освітніми потребами» (29-30 листопада 2016 р., м. Дніпро;7 листопада 2019 р., м. Київ) .
 • На базі лабораторії у 2016 році створено Волинський осередок Української асоціації корекційних педагогів (УАКП) – Всеукраїнської громадської організації, яка об’єднує більше 500 корекційних педагогів в 15 областях України. У 2020 році осередок налічує 17 осіб. Це, зокрема, корекційні педагоги, що працюють в сфері надання освітніх, соціальних послуг особам із психофізичними порушеннями; науково-педагогічні працівники, що працюють в галузі корекційної педагогіки, а також особи, які не є корекційними педагогами, але беруть участь в роботі Асоціації або працюють у сфері допомоги дітям із особливостями психофізичного розвитку. Ці люди – великі оптимісти, які залюблені у свою роботу.
 • Результати досліджень і розробок упроваджуються у навчальний процес з метою підвищення якості підготовки фахівців та залучення студентської молоді до виконання науково-дослідних робіт на актуальну тематику.
Співробітниками лабораторії спільно з Волинським осередком Українського Товариства сліпих (УТОС) підготовлено та видано монографію «Інтегрований підхід до інклюзивної освіти осіб із порушеннями зору», що опублікована у видавництві «Терен». Серед авторів – голова Волинського осередку УАКП (Української асоціації корекційних педагогів), завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, доктор педагогічних наук Ірина Кузава, доцент цієї ж кафедри Людмила Стасюк.
Монографія 2.jpg

Автори монографії зазначають, що нова парадигма гуманізації соціуму на засадах пріоритету становлення особистості шляхом активізації процесів соціалізації кожного члена суспільства розширює можливості для незрячих і слабозорих людей у виході на активні позиції в українському суспільстві. У книзі висвітлюються актуальні питання соціальної адаптації цієї категорії громадян через інклюзивну освіту, що має інтегративний характер і охоплює їх дошкільне і загальноосвітнє навчання та професійну підготовку. Науково обґрунтовано історико-філософські, психологічні та методичні аспекти запровадження інтегративного підходу до інклюзивної освіти осіб із порушенням зору. Матеріали монографії розкривають бачення авторами шляхів розвитку інклюзивної освіти в Україні, яке формувалось із врахуванням результатів досліджень, що проводилися з метою вивчення ролі рівносторонньої розвиваючої освіти осіб, котрі потребують корекції фізичного і розумового розвитку для їх становлення як соціально активних, творчих членів суспільства. Слід зауважити, що це вже друге видання монографії, яка була опублікована у 2014 році під назвою «Напрями та перспективи інклюзивної освіти людей із порушеннями зору в українському освітньому просторі». Книга суттєво доопрацьована і розширена, містить новий змістовий і методичний матеріал. В ній подано майстер-класи, розроблені за навчально-розвивальними методиками авторів монографії. Монографія збагачена добіркою важливих додатків, які розкривають порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх та вищих закладах освіти, надають рекомендації щодо психолого-педагогічного супроводу осіб з особливими освітніми потребами за основними типами порушень, щодо їх спеціалізованого технічного супроводу, а також пропонують окремі нормативні документи з питань інклюзивної освіти.

Положення про лабораторію

[[2]]

План роботи лабораторії

[[3]]

Науково-практичний семінар «Що таке інклюзивне навчання?», який відбудеться 12 березня 2019 року

[[4]]

Програма семінару

[[5]]

Звіт про проведення семінару

[[6]]

Участь у проєкті інклюзивного ХАБу

[[7]]

Знай більше

 • Інклюзивна освіта. Ірина Кузава [[8]]